onsdag 26 oktober 2011

Valfrihet för alla?

Att det finns ett stort utbud av varor och tjänster innebär inte automatiskt valfrihet för alla.

Om utbudet och alternativen är knutna till hur penningstark, hur utbildad eller hur informerad du är eller till var du bor så begränsas dina möjligheterna att välja.

Marknaden ser till att det finns ett stort utbud av varor och tjänster. Har du inte råd att välja bland lyxbilarna kan du alltid välja mellan de billigare bilarna. Har du inte råd att välja bland bilarna kan du alltid välja en cykel ur cykelutbudet.
Har du inte möjlighet att bo i en Djursholmsvilla kan du kanske köpa ett hus i Pajala eller en hyra en lägenhet i Botkyrka.
Du har med andra ord full valfrihet?

Nyliberala ideologer vill öka valfriheten inom vård-, skola och omsorg genom att ”privatisera” mera.
Ja särskilt privata är ju inte privata skolorna och vårdinrättningarna eftersom de till största delen direkt stöds, och är direkt beroende, av skattepengar.

Utbudet av välfärdsföretag har kanske ökat men har valfriheten för ökat alla?
Det är det ingen som vet.

Ingen vet heller i dag om det är myndigheter, privata företag eller ideella organisationer som är bäst på skola, vård, omsorg och infrastruktur. Eller vilka som levererar högst kvalitet.

Enligt en ny kartläggning av Dagens Samhälle omsätter välfärdsbranschen hela 820 miljarder kronor. Det är ett systemfel när hundratals miljarder rullar genom våra offentliga förvaltningar utan att man kan mäta produktivitet, kvalitet och effekter, skriver Mats Edman, chefredaktör/vd Dagens Samhälle, i dagens DN Debatt.

Det behövs en avsevärd uppryckning när det gäller statistik för den offentliga marknaden. I dag finns fyra aktuella rapporter som pekar på att kvalitetskontrollen haltar:

1. Det saknas underlag för att utvärdera resultaten av offentliga sektorns verksamhet (enligt Statskontoret).

2. Det saknas data för att utvärdera konsekvenserna av reformerna inom välfärden (enligt SNS-forskare).

3. Det saknas statistik för att bedöma om offentlig upphandling leder till konkurrens (enligt Konkurrensverket).


4. Det saknas fakta för att utvärdera affärerna på den offentliga marknaden (enligt Dagens Samhälle).” skriver Mats Edman.

Man borde också undersöka hur stor den reella valfriheten för alla har blivit.
Har alla lika tillgång till den bästa vården, de bästa skolorna eller bästa omsorgen?

3 kommentarer:

Lars Frimanson sa...

En möjlig rot till problemen kan vara att det saknas politisk vilja för 'riktig' kontroll och uppföljning. Då närmar vi oss nämligen den evidensbaserade politiken, och vips så förlorar politiker makt till förmån för vetenskapare. Politik är att vilja, inte att veta!

Vänligen
Dr Lars Frimanson
Universitetslektor, Uppsala universitet

Mario Matteoni sa...

Du har säkert rätt.
Men här handlar det om att i efterhand utvärdera resultaten av politikernas beslut, och vi vet inte i vilken riktning resultatet av en sådan utredning kan gå.

Jmfr med klimatforskning.

Anonym sa...

Tack Mario för ditt blogginlägg för mer är ett år sedan.

Varför jag kommenterar detta nu beror dels på att jag funderat en del över ämnet på grund av dess ökade aktualitet genom diskussionen om vinster i välfärden.
Men det beror också på att det snart är val och den här frågan tror jag kommer att vara central i valrörelsen.
Jag tycker nämligen att ditt inlägg sammanfattar mina egna ståndpunkter.
Men framför allt levererar din rubrik en helt genialiskt valslogan: VALFRIHET FÖR ALLA.
Kärnfullt som ett citat av Goethe. Och på pricken vad jag tror lockar dagens väljare på båda sidor. Och som alla socialdemokrater från ung till gammal bör kunna stå för

Hälsningar
Mats Malmqvist
Uppsala