tisdag 25 oktober 2011

Nyspråk och självförhärligande i Moderaternas historiebeskrivning

Den Nymoderta målmedvetna och skickligt genomförda historieförfalskningen sker utefter fyra linjer:

1. Självförhärligande.
Påstår t.ex. att ”Nya Moderaterna” (=Moderaterna, Högerpartiet, Allmänna valmansförbundet) var ”med och genomförde rösträtten” när de i verkligheten var arga motståndare till den. Direkt historieförfalskning.
Se DN

2. Döljer sanningen.
Kallar sig ”vår tids arbetareparti”, utmålar sig som ” ett parti för hela Sverige” och påstår sig föra en politik utan hänsyn till ”särintressen”.
Syftar är att dölja att de fortfarande är ett parti för kapitalägare och rika samtidigt som de vill framställa politiken som fri från intressemotsättningar. Se Moderaternas handlingsprogram

3. Målar upp motståndaren som den onde i historien.
”Folkhemmet” och socialdemokratisk politik 1930-1970 framställs som ett antihumant statsbyråkratiskt och maktfullkomligt styre, politiskt klåfingrigt och skyldig till barnhemsbarnens lidaden, steriliseringspolitik, feghet under kriget, socialisering av det privata livet och smygkommunism.
Se dagens ledare i SvD

4. Skapar nyspråk.
Gör karikatyrer av motståndarens begrepp och går till angrepp mot dessa. Här går historieförfalsningen ut på att ersätta begrepp som t.ex. jämlikhet med nivellering och solidaritet med tvång.
Se t.ex. SvD:s ledare

3 kommentarer:

Jonny sa...

Jag säger bara ... kulbo

Jonny sa...

Snabbfakta ...

Historien är mer komplex än man kan tro.
-----------------------------------
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6str%C3%A4tt#R.C3.B6str.C3.A4ttens_utveckling_i_Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6str%C3%A4ttsr%C3%B6relsen

Regeringen Lindman (höger) kunde i riksdagen 1907 driva igenom en grundlagsändring som införde proportionella val
med allmän rösträtt för män. Till andra kammaren var det lika rösträtt, medan det i kommunala val infördes en 40-gradig
inkomstgraderad röstskala. Även gifta kvinnor (tidigare endast ogifta och änkor) fick kommunal rösträtt, om inkomstkraven var uppfyllda.
...
Grundlagsändringen bekräftades i riksdagen 1909 och i andrakammarvalet 1911 tillämpades de nya reglerna för första gången.
...
Rädslan för en revolution också här ledde till att de konservativa i första kammaren 1918 gick med på en rösträttsreform där bland annat den graderade rösträtten avskaffades och kvinnor fick rösträtt och var valbara i kommunalvalen.
...
Under trycket av den våg av revolutioner som skakade Europa vid slutet av första världskriget beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män den 24 maj 1919. Reformen genomfördes efter förslag från en koalitionsregering bestående av liberaler och socialdemokrater. Åldersgränsen sattes till 23 år vid val till riksdagen och kommunala val. Dessutom skulle man ha betalat kommunalskatt under ett av de tre år som föregick valet. Man fick inte heller vara försatt i konkurs, ej vara förklarad omyndig eller under längre period erhållit understöd av fattigvården, eller förlorat sin rätt genom straffrätten.
...
Fängelseinterner erhöll rösträtt 1937.
1945 utsträcktes rösträtten till de som fick understöd från fattigvård (dåtidens socialbidrag) och till dem som befann sig i personligt konkurstillstånd.
1968 fick utlandsboende svenska medborgare rösta.
1989 fick slutligen alla svenskar över 18 år rösträtt då begreppet omyndigförklaring avskaffades.

-----------------------------------

Jonny sa...

forts...

Punkt 2 är en rätt trist syn du framför om demokratiskt vald regeringspartier. Du må tycka så men det är en rätt förlegad bild du framställer där.

Punkt 3 -
"statsbyråkratiskt och maktfullkomligt styrepolitiskt klåfingrigt och skyldig till barnhemsbarnens lidanden, steriliseringspolitik, feghet under kriget, socialisering av det privata livet och smygkommunism."

Socialdemokraterna har gjort mycket positivt under sina många år av regeringsinnehav men tyvärr kan man nog tillskriva dem ett antal grova fel med. De nämnda ovan får jag nog tyvärr skriva under på att de är korrekta. De är inte helhetsbild eller slutbetyg men de ingår i historien om SAP, allt annat är historierevisionism.