tisdag 18 oktober 2011

Kan man lita på mediedrev?

De ersättningsregler som Aftonbladet påstod att Juholt brutit mot existerade inte ens . Regeln kom till efter att drevet mot Juholt börjat gå.
Det skriver Bo Malmberg, professor vid Stockholms Universitet, i en debattartikel på Newsmill.

De regler som många hänvisat till är ”Föreskrift om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter”.

De reglerna gäller inte för lägenheter i de fall då riksdagsmannen flyttar in hos t.ex. en sambo. Vilket gällde i Juholts fall.

Enligt en helt annan mer informell regelbok, nämligen den som gäller för politkerns uppträdande vid mediedrev, ska politikern gå direkt ut och göra en pudel. Absolut inte blåneka eller ljuga.
Juholt följde regelboken och ”erkände” att han inte kände till reglerna och lovade att betala igen de felaktigt utbetalda pengarna.
Nu kritiserar PR-konsulten Lars Thalén detta och skriver på DN Debatt att pudlandet inte alltid är ett bra sätt, särskilt inte när ingen skuld föreligger.

Nu när det hysteriska mediedrevet lugnat ner sig och ersatts av den bleka eftertanken kanske vi så småningom får veta några sanningar.

Aftonbladet gör en egen genomgång av Juholtsaffären fredagen den 7 oktober – onsdagen den 12 oktober.
Den saknar självkritik och någon pudel för felaktiga uppgifter är inte att vänta.

Förhoppningsvis kommer mediekritiska journalister som på P1:s ”Medierna” fortsätta att granska hela historien.

Kanske kommer någon att undersöka varför drevet gick precis som oppositionen lagt sina skuggbudgetar. Låg någon på bidragsscoopet för att släppa det vid rätt tillfälle?

23 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

Mario, jag läste de regler som beskrevs innnan den beramade uppdateringen, och de talar också om än inte lika explicit , om vilka regler som gällde för boende i egen bostad, och just begreppet egen bostad och utgifter för eget bostad nämndes flera gånger, så det råder inget tvivel att begränsningen fanns reglerad redan då. Egen bostad kan inte tolkas som delad bostad.

Föreskrifterna om reduktion av ersättningen för utomståendes boende i övernattningsbostaden är utförliga och varför de inte också skulle gälla för den lilla minoritet som valt detta alternativ är svårbegripligt. Och varför 27 av de trettio inte bryter mot regelverket är ännu märkligare.

Så den gode proffessorn är ute och cyklar helt enkelt, han litar på andra och tredjehandsinformation, istället för att gå till källorna.

Anders Nilsson sa...

Och jag är rädd för att du förbiser en viktig precisering. Ersättning utgår enbart för övernattningsbostäder, dvs det förutsätts att man har ett permanent boende minst 50 km bort från riksdagen och att stockholmsbostaden används just till övernattning, Vid fast boende utgår givetvis ingen ersättning. Så ”Föreskrift om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter”. torde omfatta alla former för övernattningsboende, eller hur. Det står ju faktiskt så.

Jonny sa...

Lena Sommestads make Bo Malmberg, som är professor i kulturgeografi.

Då vet vi vad de hövdingarna tycker ... inte förvånad att de försvarar sitt frälses rättigheter direkt.

Lars Flemström sa...

Anser sig Anders Nilsson ha bättre kunskaper om gällande rätt (lagar och regler enligt domstolspraxis) än en utbildad jurist, som är åklagare? Vad som har stått på riksdagens webbplats före och efter den beramade uppdateringen (och vad AN minns av detta är) ingen rättskälla, som man kan döma någon efter. Ändringen av webbplatsen kan f.ö. komma att få ett rättsligt efterspel. Reglerna är f.ö. så krångliga och svårtolkade så att de inte ens har kunnat tolkas korrekt av riksdagsförvaltningens egen personal, som om AN har rätt även har givit en eller två centerpartistister felaktiga råd.
HJ har f.ö. ingen "delad" bostad. Han har disponerat hela bostaden. För det har väl inte funnits låsta rum som han inte haft tillträde till? Bestämmelserna om basmöblerade lägenheter som tillhandahålls av riksdagsförvaltningen är inte tillämpliga, även om AN tycker att de borde vara det. Sine lege nulla poena.

Jonny sa...

Lars Flemström -
H. Juholt är sambo sedan 5 år , de delar en bostad i Stockholm och bör givetvis vara skrivna tillsammans. Ingen ersättning om de skriver sig båda i Stockholm.
Skriver de sig annorstädes och endast Juholt bor i "övernattningslägenheten" på 4 rum och kök får han full ersättning, bor sambo med honom vissa nätter ska avdrag ske i ersättningen.

Juholt vägrar tydligen vara sambo pga att han då får ytterligare problem med kostnadsersättningar av detta slaget. Istället är han ett eget påhittat koncept, "kulbo" .. makalöst dumt.

Att du inte förstår det enkla sammanhanget att man begär och får ersättning för egna utlägg i tjänst och inte för andras kostnader är bekymmersamt för dig.

Peter Nicklasson sa...

Det pågår ett försök till historierevisionism igen från socialdemokratiska anhängare.

Spindoctors inom S skrev framgångsrikt om Sahins kontokortsfiffel med köp av några Toblerone, så jag väntar med spänning på vad man kan koka ihop denna gång?
Kanske omoralisk bidragsfuskande, tveksamma reseräkningar, dubbla ersättningar för bilar, Vitryssland-semestrar, mm får en överslätande nyspråksfras vi ännu ej känner till?
Något som tar bort fokus från Juholts krumbukter i gråzonerna?

Tack Johnny för upplysningen om professorns familjeband med makan Lena Sommerstad - då förstår jag vad en normalt sett anonym geografi-professor menade med att han hade erfarenhet av mediadrev själv.
Han syftade förstås på hustruns ersättningsmaximering som kostade skattebetalarna 1,2 miljoner extra...
Men att kalla detta drev?
Vissa är lättkränkta.

Kan man lita på geografiprofessorer?

Anders Nilsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anders Nilsson sa...

Nej Lars, jag anser inget alls, jag presenterar bara fakta. Döm själv, kommer du till en annan slutsats så vad kan jag göra åt det. Men läs först. Det gjorde inte professorn, han läste andra- och tredjehandskällor.

När det gäller vad som står och vad som stod på riksdagens hemsida så är som sagt ingen rättskälla. Det är vägledning för riksdagens ledamöter till hur man ska tolka lagen. Vem har påstått något annat? Jag citera bara vad som stod innan den beramade uppdateringen.

Nej rättskällan är lagtexten och de föreskrifter där riksdagen preciserar lagens tillämpning. För att detta skall prövas juridiskt krävs en förundersökning. För riksdagens ledamöter till skillnad från vanliga medborgare krävs att uppsåt kan bevisas.

Jag vet inte hur mycket lagar du läser, jag läser många och jag kan lova att de flesta är synnerligen komplicerade och svårtolkade. Men det hindrar ju inte att de skall tolkas och läggas till grund för doms dömande. Och hur taskigt det än låter så håller det inte med att hävda att man inte har förstått.

Det är helt riktigt att Håkan Juholt har sälskap av två andra centerpartister, varav den ene har betydligt mer att stå till svars för än Juholt. Det är dock lustigt att du inte reagerar över att av de 30 som har eget övernattningsboende så är det uppenbarligen 27 som klarat av att förstå vad som gäller.

Det finns inget i Föreskrifterna som kräver låsta rum och hela ditt resonemang är fullständigt obegripligt. Om du förstår det själv så förklara gärna. Eller för att tala latin, nec stultitia parit porcos.

Jonny sa...

Ja, det är otäckt med den här historierevisionismen som börjar synas på en del mindre nogräknade S-bloggares sidor. Det är trist att de försöker sopa detta under mattan, ett grundläggande demokratiproblem som de vill blunda för.

Själv blev jag snabbt återblockad från S-bloggarnas paradis (blev insläppt ett par veckor men det blev för mycket för Tord att höra min kritiska röst). Lågt i tak.

Det finns andra berömvärda S-bloggare som verkligen ser demokratiproblemen och tar dem på allvar.

Anders Nilsson är ett exempel på en man med ett mycket gott hjärta och en väl fungerande hjärna, en sån som de borde valt till partiledare istället.

Jonny sa...

Och givetvis Mario , glömde omnämna honom, som också verkar ha det som behövs.

Mario Matteoni sa...

Tack för förtroendet Jonny men jag är alldeles för slarvig för att vara partiledare. Jag skulle lätt orsaka ett antal mediedrev inom en vecka.Men om stödet skulle öka ska jag utse dig till partisekreterare.

Anders Nilsson, har du någon länk till de dokument du hänvisar till?

Peter Nicklasson sa...

Johnny, ang de sk Internettroll Tord Oscarsson nu skrämmer andra dödliga kommentatorer med, är du (och jag) sådan troll....

Vi har samma erfarenheter av S-info, och drar samma slutsatser.
Vi är nog ganska många vid det här laget.

Anders Nilsson sa...

Mario det finns en sida som så att säga sparar alla sidor uppdatering efter uppdatering, kag minns inte på raken vad den heter. Jag sitter inte vid den datorn nu. Men jag skickar imorgon. Men trots allt så är det ju Rfs 2005:9, 2006:7 och 2010:2 som är de intressanta. http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6396.aspx i den högra spalten Dokument

Lars Flemström sa...

Hur förklarar ni då att åklagaren inte gått vidare med förundersökningen? I så fall hade jag fått ta ställning till om jag haft fel. Men nu tycks det vara ett antal privatdomstolar i farten på Marios blogg. Syftet är ju uppenbart att få en person, som inte är dömd av en behörig domstol, dömd i allmänhetens ögon.

Jonny sa...

Lars Flemström -

Att väcka åtal och döma någon är inte alltid så lätt, inte ens med vad som borde anses vara vattentäta bevis, i t.ex fallet O.J. Simpson väckte man åtal och trots den massiva bevismängden gick han fri.

Att åklagaren i O.J Juholt fallet inte gick vidare till åtal tyder på rättsröta, samma röta som gör att den politiska eliten i vårt land slipper lyda under samma lagar och regler som vi andra medborgare.

Det verkar som om en del av dem är så handikappade privatekonomiskt att de behöver en ekonomisk assistent för sina göromål. Givetvis på skattebetalrnas bekostnad i slutänden.

Jonny sa...

Lars Flemström -

Och i det aktuella fallet med Juholt måste man (eftersom politiker lyder under andra lagar än oss andra) bevisa uppsåt, något som givetvis är mycket svårare juridiskt sett.

Hade samma lagar gällt för Juholt som för dig och mig hade åtal och fällande dom kommit som ett brev på posten för grov oaktsamhet vilket har betydligt enklare beviskrav.

Anders Nilsson sa...

Lars Flemström, debatt kräver tålamod. Om åklagare Björn Eriksson kunde man läsa att han fick ta hand om 478 anmälningar mot poliser och han lade ner 477. Han fickk också öknamnet Nerläggningsåklagaren i samband med detta.

Att lägga ner en förundersökning är ingen friande dom. Döma kan enbart domstolen göra och leder inte en förundersökning fram till rättegång så varken frias eller fälls någon. Det åklagaren gör är en bedömning om ett mål kan leda fram till fällande dom. Bedömer han att det imnte går så läggs förundersökningen ner. Statens pengar skall inte slösas på en utsiktslös rättsprocess.

Därför så har jag heller aldrig haft någon uppfattning om Juholt är skyldig eller inte. Men däremot så har jag kraftigt reagerat på den falska propaganda som påstår att inga regler finns och pekat ut var vem som helst kan läsa dem. De finns alla angivna på Riksdagens hemsida, de gamla skrivningarna finns också tillgänliga. 27 av 30 riksdagsledamöter har ju också uppfattat det, 3 har inte, däribland vår blivande statsminister. Så pratet om att inga regler förekommit är lögn. Även om det kommer från en professor.

Anders Nilsson sa...

Mario, här har du länken till riksdagens tidigare hemsidetexter http://web.archive.org/web/20110611005407/http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6396.aspx

Du kan flytta dig fram och tillbaka i tiden genom att klika på tidslinje i överkant.

Men som sagt, regelverket finner i samlingen Riksdagens föreskrifter, rfs.

Lars Flemström sa...

Jag har inte påstått att det saknas regler. Jag har skrivit att det inte är visat att Juholt inte brutit mot någon regel, som fanns vid tiden för det påstådda brottet. Jag har också skrivit att jag eventuellt hade ändrat mig om en åklagare visat att jag tolkat rättsläget fel. Det tjänar inget till att ni försöker misskreditera åklagaren. Att polismål läggs ner kan ha flera orsaker, exempelvis att det inte går att styrka det faktiskta händelseförloppet. Så är det ej här. Varför ska jag och andra som läser Marios blogg lita på några amatörtyckare?

Lars Flemström sa...

Rättelse. Så här ska det stå:
Jag har skrivit att det inte är visat att Juholt har brutit mot någon regel, som fanns vid tiden för det påstådda brottet.

Anders Nilsson sa...

Käre Lars F, läs min senaste bloggpost och begrunda. Det står utom alla tvivel att reglerna fanns och att de inte följdes.
http://ekehog.blogspot.com/2011/10/om-att-till-varje-pris-radda-hakan.html

Sedan bad du om "Hur förklarar ni då att åklagaren inte gått vidare med förundersökningen?" och jag svarar, han är känd för att lägga ner förundersökningar, hans motivering är osaklig när han påstår att regelverket inte finns, vilket jag bevisar i min blogg. Enligt sin egen berättelse så förstod han efter samtal med riksdagskansliet att olika praxis förekom, man gör lite hur som helst med andra ord, och utifrån den kunskapen drog han slutsatsen att det inte skulle kunna ledas i bevis att Juholt har haft uppsåt, och då faller förundersökningen, utan uppsåt inget brott.

Men det är inte detsamma som att Juholt inte har brutit mot regelverket, vilket också Juholt erkänner och Carin Jämtin bekräftar.

Lars Flemström sa...

Jag kan vidare konstatera att Bo Malmberg inte åberopar sig själv som juridisk auktoritet, utan han sammanfattar debatten och återger vad andra kommit fram till, bl.a. att Aftonbladet har ljugit om "halv ersättning" för "delad" bostad.

Någon definition av vad som menas med "delad" bostad har jag inte hittat. Och den exakta frasen "halv ersättning" har jag inte heller hittat. Om en sådan regel hade funnits borde riksdagsförvaltningen ha betalat ut hälften, eftersom bostaden var "delad" - vad som nu menas med det.

Att två personer står på hyresavin betyder inte att de ska betala hälften var, utan att de är "solidariskt" betalningsansariga, vilket innebär att hyresvärden kan kräva vem han vill för HELA hyran.

Hur kan man få en bestämmelse om en reduktion av ersättningen i vissa fall på 25 % för en basmöblerad lägenhet som riksdagen tilhandahåller till 50 %? Det är ett slags önsketänkande att en sådan regel borde finnas. Och jag kan alls inte utesluta att en sådan regel kan komma att införas. Den tillämpas ju tydligen frivilligt av Juholt - och nu tydligen även av andra riksdagsledamöter - genom återbetalning alternativt ütfästelse om återbetalning.

Det är emellertid sällsynt lågt av Anders Nilsson m.fl. att utmåla Juholt som något slags brottsling för tiden innan den högst frivilliga återbetalning. Det som AN sysslar med är lagvrängeri.

Anders Nilsson sa...

Lars, kan viu inte ta den här diskussionen på min blogg där texten finns redovisad? Jag menar att det är synd att belasta Mario med en diskussion där vi verkar gå förbi varandra.

Förreste, jag tror att det är något fel på kommentarsfunktionen på din blogg. Jag skrev en lten kommentar där som inte verkar komma upp.