torsdag 13 oktober 2011

Det goda föredömets betydelse

Inom socialdemokratin finns det en stor grupp medlemmar och sympatisörer som inte gör så mycket väsen av sig men som är utomordemtligt viktiga för partiet och den allmänna synen på socialdemokratin.

Jag talar om den grupp som inte är direkt partipolitiskt verksam men som sympatiserar med socialdemokraterna och talar väl om partiets politik, och som genom sitt goda föredöme på jobbet, i föreningslivet, på orten och i bekantskapskretsen skapar respekt för sin person och sina gärningar i vardagen. Det är uppskattade idrottsledare, fackliga representanter, grannar, småföretagare och annat dugligt folk i bostadsrättsföreningar, byalag, villaföreningar o.s.v.
Genom att omgivningen vet att de är sossar skapar de en repsekt även för socialdemokratin.

De är helt enkelt goda föredömen och representanter för partiet.
De syns inte på partimötena, de stoltserar inte med partirosen på kavajslaget eller ens deltar på 1:a-majmötena men skapar ändå respekt för partiet genom sitt vardagliga föredöme.
Den gruppen lever oftast nära de människor som inte är sossar eller folk som inte sympatiserar med partiet. De goda föredömena rör sig med andra ord bland de människor som partistrateger kallar för marginalväljare.

I sin omgivning får de därför ofta höra uttryck för politkserförakt, främlingsfientlighet, sossehat och felaktiga uppfattningar om vad socialdemokratin står för.
Utan åthävor kan de i dessa vardagsmiljöer lägga saker till rätta och skapa grunden för förståelse för socialdemokratin.

De senaste veckornas händelser har inte förstört den personliga respekt som representanterna åtnjuter i sin omgivning. Men omgivningen får svårare att koppla samman deras goda gärningar med ett parti som enligt medierna sviker, fuskar och utnyttjar samhälletsresurser för egen vinning.
Och kanske blir också därigenom vardagsrepresentanterna allt färre.
När grunden eroderar rasar hela byggnaden.

DN

DN2

GP

AB Ledare

6 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

Just det Mario. Det är det det handlar om. Att läsa truppernas framryckning med juridiskt tingeltangel och en ledarkult som inte står mindre goda föredömen efter är beklämmande och så kapas just dessa osynliga band till samhället som utgjör socialdemokratins och arbetarrörelsens mycel som du beskriver.

Anonym sa...

Du skriver kloka saker, Mario!

De välbetalda "pamparna" saknar insikt om detta eftersom de tappat nästan all kontakt med gräsrötternas verklighet. De försöker framstå som gammaldags symboler, idoler och tror att det räcker till att vinna val. Icke! Valet vinns inte på Sveavägen 68 med onödigt välbetalda pampar som säger rätt saker med s-märke på utan genom den respekt för partiet som byggts upp i väljarnas omgivningar. Det "vardagliga föredömet" är ett okänt begrepp för Juholt & co. Därför får nu allmänheten läsa om en s-ledare med dömd "kulbo", hyresbidragsfusk, konstiga reseräkningar etc. Alla dessa affärer är som starka hammarslag mot socialdemokratins fundament.

Janne sa...

Det du beskriver ser i verklighetens brukssamhälle med starkt (S)-styre där jag bor ut så här. Majoriteten är sossar, även mina närmsta vänner, och många ser snett och föraktfullt på oss som inte är sossar. Vi är sådana som 'skor oss'. Att de i väldigt många fall jobbar svart utan att blinka, för sådan är just kulturen på bruksorter, är inget som stör. Det är fortfarande jag som ickesosse som är 'borgare' och girig. Verkligheten är den att de tror på den politiska agendan men när det kommer till kritan vill de själva kunna dra 'fördelar' och 'se om sitt hus'. Jag är den snikne som tjänar bra (gjort karriär och har fler jobb) medan de är goda sossar som jobbar svart utan att blinka. Dessutom kommer några av dem gärna till mig för att diskutera placeringar och affärsmöjligheter =) Visst måste det vara härligt att både kunna äta kakan och ha den kvar. Vad sägs om att vara just de 'goda' sossar du nämner och leva som man lär?

Kodexkodex sa...

Begreppet "väljarna" har i åratal definierats av Stockholmsmedia och andra skvallerkärringar utifrån rena fantasier, det simplaste mauvaise foi som finns, nämligen den förutfattade meningen om vad de mest fåraktiga dumskallarna kan tänkas tycka.

Svensson själv tycker förmodligen inte att Juholts obevisade brott är något att bråka om, men eftersom de dumma "väljarna" ändå kommer att döma Juholt så blir Svenssons åsikt lika förbannat att Juholts obevisade brott är synnerligen allvarligt (!)

Mauvaise foi (Sartres "ond tro"): Jag vet inte vad du tänker, alltså rättar jag mig efter vad jag tror att du tänker, inte efter vad du verkligen tänker.

Men ingen av oss som läser detta är dum i skallen, eller hur. Om ingen av oss således personligen tillhör Stockholmsmedias korkade fårskock VÄLJARNA, så är fårskocken naturligtvis ett rent fantasifoster, och varför då döma utifrån denna inbillade måttstock?

Peter Nicklasson sa...

S-partiet är en koloss som har levt på sin politiska dominans och indoktrinering av folket via skolan (tillrättalagda läroböcker med rätt historiebeskrivning), monopol-TV (på 80-talet ville de förbjuda paraboler), media (med journalister som fortfarande är extremt vänsterorienterade, ca 70%), osv.
S-partiet har också levt på myten om "alla får påsar", dvs ett parti med en ideologi så urvattnad att var och en som kan bli en tänkbar väljare kan läsa in just sin variant av valfria åsikter. Det framgår varje gång en S-ledning ska sätta ner foten och konkretisera sin politik inför ett val, för då flyr en del av väljarna med brustna illusioner.

Detta är demokratins tyranni.
Något likande kommer säkert att drabba moderaterna om deras väljarstöd fortsätter ligga så högt som det gör idag.
M har vunnit sin nya väljarbas på samma sätt som S gjorde förr. M har till stora delar triangulerat S gamla politik och tvingat S att driva bidragslinjen (för att behålla väljare samt få nya väljarskaror).
Detta kommer inte heller att hålla i längden. M kommer att gå samma öde som S när detta parti byggt upp sin egen pseudokultur.

Eftersom S består av ett antal olika falanger och intressesfärer idag, där de bekämpar varandra internt (Juholt-historien är ett exempel på deras maktstrid) kanske S skulle splittras i olika partier? Detta är ju inget nytt i historien - nuvarande V är ju en historisk utbrytargrupp från S som skedde efter den sk munkorgsstadgan 1917.
Kommunisterna fortsatte att celldelas på 1900-talet i en mängd olika partier, medan S höll ihop partiet enligt "alla får påsar"-konceptet. Detta koncept håller inte längre.

Juholt är bara ännu en förfallen person.
Han bär sitt eget ansvar för sitt beteende, samtidigt är han liksom många andra fostrade/indoktrinerade i partiets internkultur så det är inte konstigt att Juholt själv bagatelliserar sitt handlande.
Han gjorde bara det som han ansåg sig ha "rätt till" att göra.
Han sa:
"Jag har installerat farthållare, och går inte mot röd gubbe...." som underförstått säger att Juholt personligen inte ser blindskären själv.

Dags att göra upp med denna kultur?

D sa...

Gissa citatet:
"Man bör försöka följa lagar och regler, och det försöker jag göra. Men alla människor begår misstag, och jag begår misstag, och det beklagar jag".

Svar:
http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=93272__ArticlePageProvider