lördag 15 oktober 2011

Vad menar du med politisk kompetens?

Ropen på politisk kompetens skallar. Få vet vad som därmed menas.
Låt oss därför, tillsammans, försöka formulera några kriterier för ”politisk kompetens”.
Vi förutsätter att politikern har en någotsånär helgjuten uppfattning om samhället och om målet med den egna verksamheten, samt om de egna väljarnas situation och behov.
Att vara en kompetent politiker innebär:

Att ha en linje men, om det blir nödvändigt, för tillfället kunna avvika från linjen för att vinna framgång på lång sikt.
Att kunna avgöra när det blir nödvändigt att avvika från linjen.
Att kunna förhandla och kompromissa utan att förlora den uppdragna linjen eller kärnan i sin ståndpunkt.
Att kunna avgöra vad som är kärnan i den egna ståndpunkten.
Att samla en grupp pålitliga och kompetenta människor omkring sig.
Att ha en långsiktig strategi och ett långsiktigt mål men kunna acceptera att ägna mycket tid till att arbeta för delmål .
Att kunna ta ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt.
Att kunna skilja på det viktiga från det oviktiga.
Att kunna skilja på vän och fiende. Alla med samma uppfattning är inte vänner. Alla som är besvärliga är inte fiender.
Att kunna etablera oheliga allianser utan att förlora målet och initiativet.
Att både ha en helhetssyn och sinne för detaljer.
Att inte i onödan reta andra människor vare sig det är vänner eller fiender.
Att inte vara för ”snäll” utan vara tydlig om mål eller delmål och ge intryck av fasthet.
Att inte vara för snabb och spontan i sina beslut utan kunna väga fördelar och nackdelar mot varandra före beslut.
Att inte vara för långsam utan fatta beslut i tid. ”Smida medan järnet är varmt”.
Att lyssna till omgivningen utan att slaviskt följa omgivningens råd.
Att tåla vilket skit som helst utan att knäckas.
Att snabbt hitta det väsentliga i tiotusentals sidor protokoll, promemorior, rapporter, utredningar m.m..
Att ha humor och en smula självdistans.
Att sätta sig in i alla regelverk som styr den egna verksamheten och respektera dem.
Att vara ett dygdemönster för sina väljare.
Att veta det mesta inom åtminstone sju sakområden.
Att veta allt inom åtminstone tre sakområden.
Att vara bäst inom ett sakområde.

Du har säkert fler krav att formulera, eller så vill du formulera om dem och kanske är det några krav du vill stryka.
Använd kommentarsfunktionen här nedan!

DN Nyheter

DN

Eskilstuna-Kuriren

AB Ledare

Expressen Ledare

SvD Brännpunkt

SvD Kolumn

Inga kommentarer: