onsdag 26 oktober 2011

Kapitalisterna som styr världen

”Greklands hela ekonomi är mindre än stockholmsbörsen” påpekade ekonomiprofessor John Hassler på TV4 nyheter kl.19.00 i dag.

Det kan vara värt att tänka på, då vi snackar om finanskrisen, att världsekonomin styrs av en liten sammankopplad grupp multinationella företag.
Att så är fallet har bekräftats av en ny vetenskaplig studie från högskolan Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, som undersökt sambandet mellan drygt 43 000 multinationella bolag, Studien visar att det är en relativt liten grupp bolag, i huvudsak banker, som har mest makt över den globala ekonomin.

Studien som presenterats i vetenskapsmagasinet New Scientist refereras i veckans nummer av Affärsvärlden.

”Vår analys är baserad på verkliga observationer”, säger James Glattfelder som varit med och utfört studien.
Forskarna har använt en databas, Orbis 2007, som innehåller 37 miljoner företag och investerare över hela världen. Av alla dessa bolag är drygt 43 000 transnationella med verksamhet i flera länder.
Av de transnationella går det att peka ut 1318 företag som har en starkare koppling till varandra genom ägarskap. Dessa bolag är kopplade till minst två andra i det mindre nätverket. I snitt är ett sådant elitbolag kopplat till 20 andra genom stora aktieägarposter.
De 1318 bolagen representerar 20 procent av de globala intäkterna. Men om man tittar på vad bolagen vidare äger och kontrollerar genom sina aktier representerar de 60 procent av de globala intäkterna.
I nätverket på 1318 bolag kunde forskarna isolera ytterligare en grupp. Den mindre gruppen i gruppen utgörs av 147 bolag som kontrollerar 40 procent av intäkterna i nätverket som utgörs av 1318 bolag.
Forskarna är noga med att påpeka att de inte ansluter sig till några konspirationsteorier. De transnationella bolagen köper aktier i varandras bolag på affärsmässiga grunder.

Forskarna noterar dock att en liten stark grupp kan orsaka problem för den globala ekonomin. Med hjälp av de empiriska studierna föreslår rapporten att man bör gå vidare och ta reda på hur den lilla men starka gruppen påverkar den finansiella stabiliteten.
I Affärsvärlden finns en lista på de 50 mäktigaste bolagen av den inre cirkeln på 147 bolag.

Här är de tio första på den listan.
1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc

Se även David C. Kortens bok ”When Corporations rule the World”

Finns på svenska: ”När företagen styr världen”

David Rothkopfs bok ”Superclass”

2 kommentarer:

Jonny sa...

I Sverige är det väl stat/kommun och landsting som är de stora mäktiga spelarna i ekonomin ...

Nicklas Eriksson sa...

Var du rolig nu tyckte du Jonny?