måndag 15 november 2010

Utse interimsstyrelse till extrakongressen!

Den socialdemokratiska valberedningen har en svår uppgift, och den ska genomföras under en mycket kort tid. Den ska inte bara föreslå en ny partiordförande utan också fundera över hur en ny partistyrelse bör se ut.

Ska en man eller kvinna bli ny partiledare?
Den frågan bör, anser jag, med nej besvaras.
Det finns andra egenskaper, erfarenheter och kunskaper som är viktigare hos en partiledare än könets.

Viktigare är att partiledaren omges av en partistyrelse som, utom att de är kvinnor och män, representerar väljarna och som har sin erfarenhet och ideologi starkt förankrad i arbetarrörelsen.
Den nya partistyrelsen bör, i större utsträckning än i den gamla, representera löntagarna och småföretagarnas intressen. Helst bör partistyrelsen bestå av personer som arbetat inom den icke skattefinansierade delen av näringslivet. Det är nämligen en viktig erfarenhet att veta hur det är att inte leva av skattemedel.
Det innebär naturligtvis en stark facklig representation.
Därmed inte sagt att LO-kollektivet måste representeras av LO-ordföranden i partistyrelsen.
Inom fackföreningsrörelsen finns tusentals dugliga partimedlemmar som kan representera LO lika bra eller bättre.

"Några favoriter till efterträdare finns inte”, skriver de flesta kommentatorerna angående nomineringen till ny partiordförande för socialdemokraterna.
Man utgår då ifrån att efterträdaren ska ha suttit i partistyrelsen eller regeringen.
Följande personer nämns i medeirna.
Margot Wallström
Thomas Bodström,
Sven-Erik Österberg
Thomas Östros
Veronica Palm
Mikael Damberg,
Pär Nuder
Ulrica Messing
Stefan Stern
Ilija Batljan,
Jytte Guteland
Mogan Johansson
Wanja Lundby-Wedin
Ibrahim Baylan
Håkan Juholt
Anders Sundström
Stefan Löfven
Urban Ahlin

Blir det Thomas Bodström går jag ur partiet. I övrigt anser jag att Stefan Löfven, Jytte Guteland , Veronica Palm och Urban Ahlin kunde vara bra kandidater av de nämnda. Men bland partiets över 100 000 medlemmar finns det säkert andra som är lika lämpliga.

Ett stort problem är att valberedningen har så kort tid på sig.
Nomineringen av partistyrelse borde naturligtvis ha sin utgångspunkt i den socialdemokratiska politik som kommer att mejslas fram, vilket tar betydligt längre tid än fram till extrakongressen i mars. De nya styrelsen, och särskilt ordföranden, måste ju kunna ställa upp på den nya politiken.
Om extrakongressen ska genomföras redan i mars bör valberedningens förslag bara avse en interimsstyrelse och det egentliga valet ske på den ordinarie partikongressen 2013.

Dgens PS

SvD

SvD2

AB

DN

Inga kommentarer: