torsdag 7 oktober 2010

Vilken arbetslivserfarenhet har riksdagens ledamöter?

Riksdagens 349 ledamöter ska vara representativa för hela svenska folket.
Det är utgångspunkten för Anna Hellgrens betraktelse på dagens ”Dagens Arena”
Med utgångspunkt från en artikel i söndagens DN, (ej på nätet) konstaterar hon att bara 13 ledamöter har namn ”som skvallrar om rötter utanför Europa” och att
”Andelen kvinnor i parlamentet är 45 procent, den lägsta sedan 1991.” litet oklart om det är hennes eget konstaterande eller DN:s.
”De nya ledamöterna har en medelinkomst på närmare 520 000 kronor om året.” skriver Anna Hellgren.
Alltså: Etniskt ursprung, kön och nuvarande inkomst är viktiga.

Jag kanske är gammalmodig, men jag anser att en vänstertidskrift också borde diskutera hur det förhåller sig med ledamöternas anknytning till arbetslivet i jämförelse med det övriga svenska folket.
Hur många av riksdagens ledamöter har facklig bakgrund? Vilka har erfarenhet av arbete inom de yrken som representeras av LO-förbunden? Hur många har erfarenhet av lönearbetare inom den privata sektorn av näringslivet?
Vilka riksdagsmän/kvinnor lägger förslag i arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor?
Anna Hellgren snuddar vid frågan då hon avslutar sin text med:
”Dessutom måste partierna på allvar bereda plats för människor som gjort annat än tillbringat sin tid i ungdomsförbundens broilerfabriker.”

Kan någon med nödvändiga resurser kanske kolla upp hur det ligger till med yrkesbakgrunder och arbetslivserfarenheterna hos riksdagens ledamöter?
Hur är det t.ex. med den saken inom den socialdemokratiska gruppen?

Inga kommentarer: