onsdag 6 oktober 2010

Kan en global valuta hindra krig?

Internationella valutafonden, IMF, varnar för att världens länder riskerar ett valutakrig om de försöker lösa inhemska problem genom växelkurser.

I det sammanhanget kan det vara värt att påminna om att Kinas centralbankschef, Zhou Xiaochuan, inför G20-mötet i London den 2 april 2009, föreslog en ny global valuta. Den skulle användas för handel, investeringar, för världsmarknadspriser på basvaror och för de multinationella företagens bokföring.
Den globala valutan skulle hanteras av den internationella valutafonden IMF.
De 185 medlemsländerna i IMF äger andelar på samma sätt som aktieägare äger aktier i ett bolag. Andelarna kallas SDR, special drawing rights. Värdet på den globala valutan skulle kopplas till värdet på dessa andelar. Därmed skulle valutans värde inte falla även om enskilda länder hamnar i kris.
”En super-suverän valutareserv som sköts av en global institution kan användas både för att skapa kontroll och likviditet”, skrev Zhou.
”Det minskar risken för framtida kriser avsevärt och ökar också möjligheterna att hantera en kris.” skrev han.

Ett liknande förslag kom upp i Bretton Woods efter andra världskriget, för 65 år sedan,
när IMF bildades. Då presenterade ekonomen John Maynard Keynes (1883–1946) ett projekt för framtidens världshandel ”International Trade Organization (ITO)” vilken, tillsammans med Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken (IBRD), skulle utgöra en av de tre hörnstenarna i en ny ekonomisk världsordning inom ramen för FN.
Enligt detta förslag skulle ITO vara understödd av en internationell centralbank, en internationell clearingunion, The International Clearing Union, ICU, som skulle utfärda en global valuta för handel, kallad bancor.
Orsakerna till att ITO aldrig blev av är att USA blockerade den men det fanns även andra politiska orsaker.
Kan Keynes förslag kanske hindra att valutakriget bryter ut på riktigt?
E24
Veckans Affärer
E24
SvD
Expressen
DN
Veckans Affärer
SR
Sydsvenskan

Inga kommentarer: