tisdag 12 oktober 2010

SvD:s ledarskribent berusad på fest

dagens ledarsida i SvD berättar Per Gudmundson att han, på en fest, hamnat bredvid en gammal f.d. maoist. Maoisten hade tänkt om, berättar Gudmundson, och blivit en av Stenbecks lakejer.
Gudmundson undrar hur f.d. maoisten såg på sitt ideologiska sidbyte.

Därefter utvecklar Gudmundson ett resonemang som är typiskt för starkt berusade festdeltagare eller nyliberaler.

Det hela går ut på att de länder som utvecklat kapitalism är rika medan de som inte har kapitalism är fattiga, alltså är kapitalismen bättre än allt annat.
Typiskt nog är rubriken till betraktelsen ”En sann radikal förvarar kapitalismen.”

Det är som att säga att danderydsborna är smartare än pajalaborna eftersom de som bor i Danderyd är rikare. Varför gör inte pajalaborna som danderydsborna?

Om Gudmundson äntligen ville nyktra till efter festen kan han kanske fås att förstå att kapitalismen är global och total. Den är inte någon ideologi utan ett historiskt faktum. Den har utvecklats under tre hundra år av kolonialism, handel, utsugning, industrialisering och människors strävanden för överlevnad. Den har format hela världens ekonomiskt, socialt och kulturellt. Utvecklingen har gynnat en del men missgynnat andra.
Eftersom kapitalismen är en historisk process, och resultat av en lång historisk bakgrund, är det meningslöst att försvara den eller försöka krossa den. Historien ändrar man inte på.
Dagens kapitalism är ett historiskt faktum.
Gudmundsons resonemang är lika förvirrat som de ”kommunister” som trodde sig kunna skapa ett politiskt alternativ till en ekonomisk världsordning.
Det har kineserna, i motsatts till de ryska kommunisterna 1924 och maoisterna på 70-talet, insett och utnyttjar. På gott och på ont för kineserna.

6 kommentarer:

Jämten sa...

Jag läste också detta förvirrade inlägg. Dock inte så uppseendeväckande när det gäller Per Gudmundson. Han var ju själv långt ut på vänsterkanten när han var yngre och verkar nu på alla sätt vilja visa att han lämnat de idéerna och numera tillhör den mörkblå högern - i vissa avseenden till höger om SD.

Johnny M sa...

Privat ägande är en förutsättning för att ha ett ekonomiskt starkt samhälle. En stark offentlig sektor är lika viktigt för att ha ett rättvist och jämlikt samhälle. Lagar och regler en förutsättning för att tygla både kapitalister och politiker så att ingen av dem får för stor makt. Tycker de borgerliga överlag har gjort ett bra jobb i regeringsställning men det finns en hel del herrar kring den folkvalda skaran som t.ex. Gudmundson som vill se en mer högervriden politik där kapitalister får än mer inflytande på samhällsutvecklingen och det är faktiskt en ganska otäck tanke, helt i linje med hur det vore om allt istället vore politik som i kommunistregimerna.

Leif Ekstedt sa...

Läste SKTF:s tidning i dag. Här beskrivs att Stockholms kommun sålde två hemtjänstenheter i Vantör till någon som tog med sig personalen. Priset 69.500: avseende inventarier.
Tre år senare går företaget med ett par miljoner i vinst . Samma personal kanske en hetare ledning
och mindre kommunallunk?
Vem har förlorat på affären?
Nya ägare plägar söka öka kapitalet
och de goda företagarna förbättrar personalens trivsel. Kapitalet kan hanteras på flera vis.

Mario Matteoni sa...

Eftersom vi lever i en kapitalistisk världsordning måste det finnas privatkapitalister.
Och det privata ägandet är grundmurat i de flesta samhällen och fanns långt innan kapitalismen.
Det hindrar inte att kommuner, kooperativ och staten kan satsa på allmännyttig verksamhet.
Om överskottet från verksamheten ska återbetalas till skattebetalarna, eller om det i privata företag ska tillfalla privata ägare är en smakfråga.

Ett företsg vinster är inget kvitto på att verksamheten är bra för dem som är beroenda av verksamheten eller företagets kunder. Vinster berättar bara att företaget bedrivs lönsamt för ägarna.

hannu.komulainen@comhem.se sa...

Kapitalismen är ett historiskt faktum. Alltså finns inga alternativ till den, säger du. Det saknas något i resonemanget... Men det kanske är fler än Per Gudmundson som är förvirrad...

Mario Matteoni sa...

Hej Hannu!

Vilka är de reella alternativen?
Var hittar du dem?

Menar du de tänkta alternativen så talar vi om olika saker.
Den värld vi lever i är kapitalistisk. Finns det andra världar?