tisdag 30 mars 2021

Så tyckte svenskarna 1946 om Sveriges förhållande till kriget.

Ju äldre jag blir desto oftare söker jag mig tillbaka till gamla tider då både man själv och världen var yngre.  1945 var jag åtta år.

Det året tog andra världskriget slut. Gösta Knutssons ”Pelle Svanslös i skolan” och Astrid Lindgrens ”Pippi Långstrump” kom ut.
Och då kom också första årgången av ”När-Var-Hur”.

Eftersom jag i dag, som 84-åring, har alla årgångar av detta förnämliga uppslagsverk i min bokhylla kan jag plocka fram första och andra årgången. Läsningen ger perspektiv på de gångna sjuttiofem åren.

Ta till exempel artikeln om ”Svensk folkopinion” i årgång 1946.
Svenska Gallup hade gjort sin första undersökning 1942 på beställning av Dagens Nyheter och tidningen Vi.
(En gallupundersökning är en statistisk metod för att mäta den allmänna opinionen. Metoden uppfanns av den amerikanske sociologen George Gallup, (1901–1984) som arbetade med marknadsundersökningar och grundade American Institute of Public Opinion år 1935.)

Idag finns i Sverige minst tolv olika företag som arbetar med opinionsmätning.

Enligt ”När-Var-Hur” 1946 fick svenska folket, i ett representativt statistiskt urval, svara på den tidens debattfrågor. Det gällde bland annat det neutrala Sveriges förhållande till kriget.
1944 hade de fått frågan om Sverige bort behållit sin neutralitet även efter år 1940 då tyskarna ockuperat Norge och Danmark.
1945 frågades om varför Sverige sluppit kriget. Och om Sverige militärt bort ingripa i Norge och Danmark. Samma år fick de frågan om Sverige uppträtt klandervärt gentemot broderländerna.

Även flyktingfrågan efter kriget diskuterades. Gallup frågade svenska folket om hur man borde göra med flyktingarna. Skulle man a) neka alla flyktingar att stanna efter kriget. b) låta vissa få vara kvar medan andra nekas eller c) låta alla få stanna.

Att det var rätt att behålla neutraliteten ansåg 96 procent av de tillfrågade. Till frågan om orsaken till att Sverige sluppit kriget svarade 50 procent att det berodde på regeringen och dess politik, 18 procent att det berodde på de krigandes intresse, 11 procent pekade ut slumpen som orsak och 8 procent ansåg att kungen bidragit till detta. Bara 7 procent angav vårt försvar och 6 procent tackade gud.

När Gallup, strax före Tysklands kapitulation, frågade om Sveriges militärt bör ingripa till broderländernas försvar om blodig terror skulle bryta ut svarade 33 procent ja, 47 procent nej och 20 procent att de inte visste.

Frågan om huruvida Sverige uppträtt klandervärt formulerades så här: ”Har ni den uppfattningen att Sverige under kriget i förhållande till Tyskland och grannländerna uppträtt klandervärt eller tycker ni att vi på det hela taget kan vara stolta över vår hållning eller att vi åtminstone uppfört oss någorlunda anständigt”.

Resultatet blev: ”Uppträtt klandervärt 6 procent, åtminstone någorlunda anständigt 49 procent, kan vara stolta 38 procent. 7 procent visste inte.
Och hur var det med flyktingfrågan? Jo, 42 procent ansåg att alla flyktingar efter kriget inte borde stanna. 17 procent tyckte att vissa bör få vara kvar medan andra nekas och 21 procent att alla bör få stanna.”

Säkert har opinionsundersökningarna sedan 1946 utvecklats med hjälp av datorer och logaritmer.
Kanske var träffsäkerheten sämre förr
Men i ”När-Var-Hur” 1946 redovisas en valprognos som gjorts inför valet 1944 och den är häpnadsväckande exakt i jämförelse med dagens.

                                Gallups prognos         Valresultatet
                                13 sept 1944              17 sept 1944

Högern                           16,2                      15,8
Folkpartiet                       12,8                     12,9
Bondeförbundet               13,5                      13,7
Socialdemokraterna          46,8                     46,6
Kommunisterna                9,9                       10,3
Övriga                              0,8                      0,7

 

Politiken var kanske enklare på den tiden.


Efter 1954 ersattes Gallupinstitutet av Svenska Institutet för Opinionsundersökningar (SIFO).

När Var Hur 1945

Svensk nationell datatjänst (SND) har som huvuduppgift attstödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata ochrelaterat material. Här finns tidiga gallupundersökningar att finna.

1945 

Tyskland anfaller Danmark och Norge 

Flyktingar 

Att bo granne med ondskan” (reviderad utgåva), Klas Åmark, 2016 Bonniers 

Främlingar på tåg : Sverige och förintelsen, Klas Åmark, 2021, Clio  

Inga kommentarer: