söndag 26 april 2020

Vart tog börskrisen vägen?

Coronaviruset. Den 30 december 2019 rapporterades den kinesiska staden Wuhan ha 27 misstänkta fall. WHO bekräftade den 7 januari att det rörde sig om ett hittills okänt coronavirus. Det första dödsfallet inträffade 9 januari.
I dag 20-04-26 är 2 898 703 bekräftat smittade och 203 044 döda av coronavirus.

Börsen. 2019 hade blivit ett väldigt starkt börsår med uppgångar på 30 procent. Före årsskiftet 2019/2020 var börsen starkt övervärderad och mogen för en korrigering.
Börsnedgången inleddes kring den 19 februari 2020.
Stockholmsbörsen, OMXSPI, sjönk med mer än 14 procent från toppen i mitten av februari.

”Under de senaste veckorna har världens börser fallit kraftigt till följd av coronakrisen”--- ”Till följd av coronakriserns utbrott har världens börser rasat ordentligt.”
Det meddelar Ekonomifakta i april 2020.

Och Ekonomifakta är inte ensamma om att beskriva sambandet på det sättet. 
Den allmänna uppfattningen tycks vara att börskrisen kom som direkt en följd av coronasmittan. Det handlar således om två kriser, sammanvävda med varandra, som påverkar världsekonomin.
Det kan vara så att coronaepidemin skrämde börsens aktörer att plötsligt börja sälja sina aktier. Klart är att börsen dessförinnan var en sprickfärdig bubbla. Coronautbrottet fick den att spricka.

Hur har börsen reagerat på tidigare epidemier?
Månaden innan Sarsutbrottet 2002, som också var en variant av Coronavirus, hade Stockholmsbörsen gått upp tio procent. Under den kommande veckan reagerade inte investerarna för viruset. Faktum är att efter en månad hade börsen bara gått ner 2 procent. Efter tre månader hade WHO hunnit gå ut med en global varning. Då gick börsen ned 11 procent sedan utbrottet och stod fortfarande på minus, 4 procent, efter ett halvår. Utbrottet orsakade omkring 8 000 fall varav över 750 personer dog, enligt Folkhälsomyndigheten.

Under våren 2009 spreds nyheten att 60 människor i Mexiko City hade dött av vad som beskrevs som en muterad form av svininfluensa. Månaden innan hade börsen stigit 16 procent. Efter en månad var börsen oförändrad efter att först ha backat något. Även att viruset totalt sett orsakade många dödsfall minskade skräcken i takt med att det spred sig. Marknaden hade därför återhämtat sig och var tre månader efter utbrottet upp 13 procent. Vid det laget hade WHO gått ut med en global varning. Antalet dödsfall beräknas till cirka 285 000 personer.
Slutsatsen är att börsen inte på något entydigt sätt tidigare reagerat på virusutbrott.

Jag har några frågor:
Varför reagerade börsen denna gång på virusutbrottet?
Skulle börskrisen ha kommit utan coronan? Nu skylls allt på coronakrisen.
Skulle de ekonomiska konsekvenserna av pandemin blivit lika stora utan börskrisen?
Att coronakrisen orsakat en ekonomisk nedgång är klart.
Men frågan är i hur hög grad börskrisen har påverkat nedgången.
Kan man utröna hur mycket av krisen som beror på coronasmittan och på börsnedgången?
Något för forskare att studera.Inga kommentarer: