lördag 24 juni 2017

SVT, politik, ekonomi och mångfald

Går det att dra en gräns mellan vad som är politik och vad som är ekonomi? 
En sak är klar, gränsdragningen blir knivig emedan de flesta politiska frågor handlar om ekonomi och eftersom samhällsekonomin inte är fri från ideologi.

Så när Timbro i en ny rapport, som publicerades dagen före midsommarafton, granskar och kritiserar vilka ämnesval SVT:s ekonomireportrar gjort under ett år så handlar det naturligtvis om politik.

Timbrorapporten har författats av mediegranskaren Mats Olin som är VD för Second Opinion och tidigare chef för Timbro Medieinstitut. Timbro står Svenskt Näringsliv nära.
Olin slår fast att SVT:s reportrar har missat de viktigaste ekonomifrågorna och i stället fokuserat på tre ämnen: skattefusk/skatteplanering, välfärdsföretag och storföretag.

 Olin menar att SVT enligt sitt folkbildningsuppdrag borde ha haft en mer allsidig rapportering och behandlat ämnen som t.ex. hushållens skuldsättning, stigande bostadspriser, bristen på bostäder till rimliga priser, ojämlikheten och rörligheten på arbetsmarknaden, den höga arbetslösheten bland utrikes födda samt personer med låg utbildning.
Det är för övrigt områden som bland andra OECD, EU-kommissionen, Konjunkturinstitutet och IMF nämner i sina bedömningar av svensk ekonomi, påpekar Olin.

Att just dessa frågor tas upp i SVT:s övriga politiskt granskande och samhällskommenterande program har mediegranskaren Olin inte upptäckt. Varför skriver han inte om det?
Olin vill ha större mångfald i TV. Varför skriver han inte om de kommersiella TV-kanalernas ensidighet och enfald? Litet ensidigt att bara skälla på SVT.
Han hänvisar till hur OECD, EU-kommissionen, Konjunkturinstitutet och IMF kommenterar svensk ekonomisk och politisk utveckling. Jovisst, de använder ju samma nyliberala dogmer och stereotyper för vad som är samhällsekonomi som Svenskt Näringsliv.

Olin skriver inte en vetenskaplig rapport, om nu någon tror det, utan en politisk inlaga som riktar sig mot alternativa sätt att tackla ekonomin och samtidigt vill han racka ner på SVT som publik service.
Han vill att alla ska betrakta samhällsekonomin på samma sätt som han själv, Timbro, Svenskt Näringsliv och nyliberalerna gör.
Han vill med andra ord likrikta den ekonomiska rapporteringen i TV.

Jag känner därför stor sympati för SVT och SVT:s fyra ekonomireportrar Kristina Lagerström, Knut Kainz Rognerud, Jan Nylander och Johan Zachrisson Winberg för att de, genom sina val av ämnen och reportage i TV, bidrar till större mångfald.


Ledare i SvD 22 juni ”Tänk om mångfalden i SVT kunde bli mindre ensidig” 8 kommentarer:

Jonny sa...

Det ligger mycket i Tibros kritik av SVT, som konsument slås man nästan dagligen av skevheten som framkommer i program rörande politik, ekonomi och allmänna debatter.
Kommersiella kanaler är inte mycket bättre.

Public service har aldrig varir balanserad och oberoende, det var givetvis mycket värre förr när man hade en statligt skyddad monopolställning i etern men nu har gammelmedia fått konkurrens av helt nya mediaformer tack och lov som erbjuder en betydligt bredare bild av sakers tillstånd. Sanningen finns där ute nu när ögonbindlarna lyfts av. Nu kan man ta in fakta och argument på ett helt annat sätt och själv bedöma olika källor mot varandra.

fjellis sa...


Mario Matteoni, vilket anser du vara SVTs uppdrag? Bara jag kan ta mitt ansvar, bara du kan ta ditt ansvar och om du ansar att de fyra ekonomireportrarna inte behöver ge en allsidig information till tittarna därför att du anser (tror ?) att andra sköter det ansvaret så anser jag att du har fel.

Du kanske anser att de fyra ekonomireportrarna har ett helt annat ansvar, ett ansvar som handlar om att hjälpa vänstern i allmänhet och S i synnerhet.

Det är farligt att underskatta sina motståndare men ännu värre att underskatta sina sympatisörer. Det är inte "höns" du har att göra med. Är det lätt att hitta brister i din argumentation så är det.

Mario Matteoni sa...

Jag anser att SVT:s reportrar upprätthåller mångsidigheten genom att ta upp frågor som inget annat TV-bolag tar upp.
Mångsidigheten gynnas inte av att beskriva allt som andra beskriver.
SVT har andra redaktioner och medarbetare, än de fyra ekonomijournalisterna. De tar upp de politiska frågor som Olin efterlyser.
Menar du kanske att SVT;s fotbollsreportrar ska ta upp alla andra idrotter i sina program för att vara ”allsidiga”?

Jonny sa...

"Menar du kanske att SVT;s fotbollsreportrar ska ta upp alla andra idrotter i sina program för att vara ”allsidiga”?"

Det finns ju ingen som helst skevhet i rapporteringen av idrott i SVT, manlig och kvinnlig fotboll etc, oj vad likvärdigt dessa behandlas ...

Mario Matteoni sa...

Jonny, du missuppfattningarnas okrönte mästare och den ekonomiska maktens trogne vapendragare!
Du, de förutfattade meningarnas stridbare kämpe!

Varsågod, liten specialförklaring på lätt svenska om vad mitt ursprungliga inlägg handlade:

Olin kräver att SVT:s ekonomiredaktion, på fyra journalister, ska ta upp sådana politiska frågor som behandlas av andra redaktioner på SVT.
Hur skulle det gynna mångfalden?

Måste alla enheter, redaktioner och avdelningar på SVT hela tiden ta upp alla frågor för att leva upp till kraven på mångfald?

Jag försökte sedan i min kommentar att jämföra med hur det skulle kunna bli om SVT:s FOTBOLLSREDAKTION ständigt skulle tvingas kommentera alla övriga idrotter, inklusive korgboll, curling och gång, som övriga idrottsredaktioner på SVT har att behandla.
Hur skulle det gynna mångfalden?
Det är inte så som mångfalden fungerar.

Ska bli intressant att se hur du missförstår denna specialförklaring skriven endast för dig!

Jonny sa...

Det är du Mario Matteoni, som lever avskärmad från verkligheten, djupt försjunken i dina ideologiska grubblerier som tydligen behöver hjälp. Jag förstår att du helst ägnar dig åt ren ideologi eftersom du hamnar fel när du försöker dig på fakta (fakta verkar du alltid misstro och när den serveras dig på silverfat blir du tyst). Snacka om att ha förutfattade meningar som inte stämmer med verkligheten, ta exemplet med samhällskostnader och budget jag lärt upp dig på...

Försöker du mästra mig med dina barnsligheter och insinuera att jag inte förstår dig och att du behöver använda en "lättare svenska" till mig ?

Det jag påpekade är att media i allmänhet och SVT kanske i synnerhet inte ger en allsidig och balanserad rapportering vad gäller t.ex ekonomiska frågor, politik, hantering av olika politiska partier etc.

Att då inte ens de ledande ekonomijournalisterna klarar av det bättre än de gör förbättrar inget. Dessa "experter" intar givetvis en speciell roll i tittarnas ögon och har därmed ett större genomslag i media och ett därmed följande större ansvar.

När du då nämner t.ex sport och SVT's fotbollsexperter så undviker du att inse att dessa också ger en obalanserad rapportering och att det finns en enorm förskjutning mot manlig fotboll jämfört med kvinnlig fotboil, att du inte förstod det resonemanget jag förde indikerar att jag kanske skulle försökt med "lättare svenska".

Undrar om du förstår nu vad jag skrivit ?

Mario Matteoni sa...

Ingen tvingar dig att vare sig läsa eller kommentera mina blogginlägg.
Du har en egen bloggsida där du kan tycka vad som helst. Men där är det inte tillåtet att kommentera.

Jonny sa...

Sånt är livet Mario, sånt är livet.

Om det bara var människor som du som kommenterade skulle jag inte ha några problem att öppna för kommenterar men tyvärr finns det bland extremister (socialister, kommunister, nazister, fascister och religiösa fundamentalister) en del som inte klarar av en diskussion utan börjar hota mig personligen (har själv upplevt det från just vänsterextrema).