tisdag 27 juni 2017

Högre skatter gör folk lyckligare

”Sverige har världens högsta marginalskatt – och det från förhållandevis låga inkomster. Det är direkt skadligt för samhällsekonomin, och framför allt inte hållbart om Sverige vill fortsätta ha en skattefinansierad välfärd för alla”, skriver Christian Ekström och Sofia Linder, Skattebetalarna, i en debattartikel i dag i SvD.

De hänvisar till en ny rapport av nationalekonomen Fabian Wallen på Svenskt Näringsliv. Rapporten går inte att hitta på nätet. Söker man på Skattebetalarnas sajt hamnar man på debattörernas debattartikel.
Jag anser att debattörerna drar förhastade slutsatser ur mycket tveksamma kausalitet.
De jämför med Danmark och England utan att redovisa orsakssamband.
Därför har även jag gjort en undersökning av skatter och deras samband.

Jag har jämfört dels de tio lägsta marginalskatteländerna med de tio länderna med högst marginalskatt och ur tillgänglig statistik jämfört marginalskatt med folkets lycka i respektive land, årsarbetstid i timmar och arbetslöshet i procent.

Min statistiksammanställning visar att folket i de länder som har höga marginalskatter är lyckligare och arbetar mindre än de som har låga marginalskatter.
Sambandet mellan marginalskatter och arbetslöshet är svårare att se, om det skulle finnas något.


Lägsta marginalskatterna i procent ordnade efter de tio lägsta till högre, (upplevd lycka rating), antal arbetade timmar och arbetslöshet i procent av arbetskraften.
Bulgarien 10    (105)          ?                 6.6
Ryssland 13
      (49)            1978           ?
Litauen 15        (52)            1860           8,1
Ungern 15        (75)            1749           4,3
Rumänien16     
(57)            ?                 5,3
Estland 20        (66)            1852           5,5
Tjeckien 22       (23)            1779           3,2
Lettland  23      (54)            1903           9,0
Slovakien 25     (40)            1754           8,4
Brasilien 28      (22)            ?                 ?

Högsta marginalskatterna i procent
Sverige 62      (10)           
1612           6,4
Japan 56         (51)            1719           2,8
Danmark 56     (2)              1457          6,2
Österrike 55    (13)            1625           5,9
Finland 54        (5)             1646           8,8
Nederl. 52        (6)             1419           5,1
Belgien 50       (17)            1541           6,9
Slovenien 50    (62)           1676           7,6
Luxemburg 49  (18)           1507           6,0
Irland 48          (15)           1820           ?
Portugal 48       (89)           1868           9,8
Ursäkta röran i tabellen men bloggprogrammet ställer till det.

Arbetstid enligt Ekonomifakta
Arbetslöshet enligt Ekonomifakta9 kommentarer:

Nils Persson sa...

Orsak och verkan är inte lätt, jag säger inte att du har fel, högskattesamhället producerar mer lycka än dess motsats i varje fall.

Men du måste vara ett väldigt rikt land för att ha råd med höga skatter och välfärd. Det finns en anledning till att skattetrycket ökar när tillväxten gör ekonomin större i nästan alla länder i världen.

Hade du haft 50% skattetryck för 150 år sedan hade nog halva befolkningen svultit ihjäl.

Mario Matteoni sa...

Enligt min statistiksammanställning kan vi svenskar skatta oss lyckliga.
Bulgarien har lägst marginalskatt men bulgarerna är inte så lyckliga (105 av 155 i lyckoligan)
Danmark har ganska hög marginalskatt, 56 procent, men danskarna är näst lyckligast i världen.
Danskarna jobbar också mindre än de flesta, 1457 timmar per år.
Går man till mitt statistikunderlag så på Näringslivsfakta ser man att grekerna jobbar 2042 timmar och kommer på plats 87 av 155 i lyckorankingen.
Medan svenskarna bara jobbar 1612 timmar och betalar högsta marginalskatten men kommer på plats 10 i lycka.

Jonny sa...

Du gör ett antagande som jag tror är väldigt dåligt underbyggt.

Du kan nog hitta samband lite hur du vill mellan helt orelaterade saker om du vill leka med statistik, men det innebär inte att du hittat ett verkligt samband.

Men om vi antar att du har rätt så bör väl total lycka uppnås med 100% skatt då. En politik som socialister strävar efter.

Nils Persson sa...

Fast om det är tvärtom då, som jag skrev. Att välstånd leder till höga skatter och lycka. Höga skatter eftersom vi har råd att betala dem, och lycka för att vi har det bra.

Du tog upp Bulgarien, tror du att Bulgariens största problem är för låga skatter eller kan det vara så att de är väldigt fattiga och därför olyckliga?

Mario Matteoni sa...

Egentligen ville jag visa att man kan hitta samband litet hur som helst med statistik precis som Christian Ekström och Sofia Linder, Skattebetalarna, i debattartikeln i dag i SvD. Min sambandsstatistik var alltså en parodi på deras.

Skillnaden är att de, med sin dåliga redovisning av orsakssamband, blir de publicerade i SvD, medan invändningar är hänvisade till små obetydliga bloggsidor.

Jonny sa...

Så du menar att höga marginalskatter inte är skadliga då Mario ?
Det finns inte en gräns när de verkar negativt enligt dig ?

fjellis sa...

Mario Matteoni, jag tittar på din tabell och kan inte se att den är ett argument mot att sänka våra marginalskatterna med några procentenheter. Tvärtom, danskarna är lyckligare och de har lägre marginalskatter.

Danskarna arbetar mindre än svenskarna, Danmark har lägre marginalskatter och danskarna är lyckligare. Det kallar jag för ett tydligt samband :-)

Mario Matteoni sa...

Har du läst Christian Ekströms och Sofia Linders, Skattebetalarna, debattartikel i SvD?
Den som mitt inlägg handlar om.
Inte heller där hittar du att det finns något som talar för att en minskning av skatter skulle öka skatteinkomsterna vilket de påstår utan att ange orsakssamband.

Mitt inlägg var ironiskt menat vilket inte går hem här tydligen.
För övrigt har Nils Persson förstått rätt.

Jonny sa...

Så du menar alltså att höga marginalskatter inte är skadliga då Mario ?
Det finns inte en gräns när de verkar negativt enligt dig ?
Det är noterat.