torsdag 22 juni 2017

En dogmatiker skriver ledare om bananer

Anna Charlotta Johansson, ledarskribent i SvD, var pressekreterare och politiskt sakkunnig till finansminister Anders Borg (2007-2010) och till utrikesminister Carl Bildt (2010-2012), liksom presschef för Moderaterna och ansvarig för att bygga upp partiets arbete och varumärke i sociala medier (2012-2014).

I dagens ledare i SvD ”Köp hellre oschyssta bananer” levererar hon ett utmärkt exempel på nygammal låtgåliberalistisk dogmatism.
Dogmen lyder: ”Marknaden ordnar alltid allt till det bästa.”
 
Johansson går till storms mot Fairtrade som hon anser stör marknadskrafternas positiva kraft.
”Systemet med Fairtrade bygger på minimipriser som bönderna garanteras. Men detta minimipris ruckar på den annars så välbeprövade marknadsprincipen om utbud och efterfrågan. Överproduktion och dumpning på den vanliga marknaden kan därmed bli resultatet.”

Johansson hänvisar till några forskningsrapporter för att stödja sin tes.
Hon hänvisar bland annat till en rapport från Agrifood Economics Centre (2009) vid Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet, AgriFood-Rapport 2009:1

I sin hänvisning hoppar hon över de redovisade positiva effekterna för odlarna för att istället lyfta fram den negativa som tydligen bygger på samma ekonomiska dogm om marknadens förträfflighet som hennes egen.
Den negativa effekten skulle vara att Fairtrade motverkar effektivisering och utveckling som på sikt skulle gynna även de fattiga.

På samma sätt är det då hon hänvisar till en studie från School of Oriental and African studies vid London University, en rapport från Harvard University samt en artikel av professor Bruce Wydick vid University of San Fransisco

Alla utgår de från samma ekonomiska dogm om marknaden.
Det är inte svårt att bevisa en dogm genom att hänvisa till andra dogmatiker som hävdar samma dogm. Det blir rundgång i bevisföringen. Alternativa förklaringar kan inte störa.

Marknadsandelen för FairTrademärkta bananer ligger omkring några enstaka procent eller därunder. I Sverige cirka 15 procent.

Det skulle alltså vara ett hot mot de multinationella storföretagen Chiquita/Fyffes, Dole och Del Monte som har resten av marknaden.

För att riktigt skita ner Fairtrade hänvisar Anna Charlotta Johansson även till förre ledarskribenten på Dagens Industri, f.d. krönikör i Dagens Samhälle, opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell som, ve och fasa, funnit ett samband mellan Fair Trade och svenska LO!
Att LO är en av ägarna till Fairtrade redovisas annars helt öppet av bägge ägarorganisationernas verksamhetsberättelser. Den andra ägaren är Svenska Kyrkan.

Filmerna ”Bananas” och ”Big Boys Gone Bananas!”  av dokumentärfilmaren Fredrik Gertten. 


1 kommentar:

fjellis sa...

Dogmatiker kommer i alla politiska kulörer. Dogmatism är aldrig bra eftersom den hindrar evolution men inte revolution.

Till sakfrågan, är garanterade minimum priser något bra?

Jag tror inte det. Däremot har jag inget emot att bönderna i tredje världen får bättre betalt för sina grödor. Det skulle vi till exempel kunna uppnå genom att inte subventionera det europeiska jordbruket.

Jag köper aldrig bananer och äter dem väldigt sällan för jag är svagt allergisk mot dem. Däremot köper jag det dyrare teet i hopp om att de som odlat det får lite bättre betalt.

I den riktningen tror jag lösningen finns. Vi måste ta vårt ansvar även när vi väljer vad vi konsumerar. Bara jag kan ta mitt ansvar, bara du kan ta ditt ansvar. Vill vi inte gynna de stora bolagen försök hitta mindre producenter.

Det duger helt enkelt inte att överlämna allt ansvar till politikerna. Även politiken är en marknad men tror inte att det räcker med att en gång vart fjärde år rösta för att någon annan ska ta vårt ansvar.