onsdag 31 maj 2017

Moderaterna sänker skatter. Pengarna hamnar i rika skattesmitares fickor.

Moderaternas skuggbudget, som presenterades i mars, innehåller förslag på 22 miljarder i skattesänkningar på arbete, sänkt försörjningsstöd och färre a-kassedagar. 

Regeringen Reinfeldt sänkte skatter till en kostnad av 140 miljarder 2006-2014.

Tanken bakom skattesänkningar är att det ska stimulera till investeringar som ska ge mer jobb och ökad konsumtion. Dessutom finns en idé om att medborgarens frihet blir större om hon får behålla mer av sina pengar. De idéerna härrör, utan större förändringar, från 1600-1700-talen, bl.a. recept som skrevs ut av John Locke (1632-1704) och John Stuart Mill, (1806-1873).

Men världen har förändrats sedan dess.
Statsförvaltning och skatterna har demokratiserats, samhällsbehoven har ökat, den privata äganderätten över kapitalet är inte längre en privat angelägenhet, staten och kapitalet har blivit mer ömsesidigt beroende, företagen är idag enorma och ibland större än enskilda nationer, ändliga resurser har exploaterats till bristningsgränsen, globaliseringen och finansmarknaderna har förändrat förutsättningarna att politiskt styra nationella ekonomier. Ingen av liberalismens fäder hade ens kunnat föreställa sig dagens värld. I dag behöver stat och kommun mer pengar för gemensamma samhällsuppgifter.

Det tänker man på då man läser om att Skandinaviens tusen rikaste hushåll har undanhållit 32 procent av den skatt de skulle ha betalat. Det visar en ny forskningsstudie som publiceras i måndags.
Det är professor Annette Alstadsaeter vid Handelshögskolan vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, hennes forskarkolleger Niels Johannesen vid Köpenhamns Universitet och Gabriel Zucman vid amerikanska UC Berkeley som kombinerat uppgifter om bankkonton i Schweiz med uppgifterna om brevlådeföretag i Panamaläckan och självrättelser och annan information från skattemyndigheterna.

Forskarna har också kunnat visa att nästan alla schweiziska bankkonton använts till skatteflykt. Det har de gjort genom att jämföra bankkontouppgifter i Swissleaks med personernas deklarationer i Norge och Danmark.

Att den rika makteliten stjäl resurser från oss övriga skattebetalare visste vi redan tidigare. Exakt hur mycket de gömmer undan är det däremot få som känner till. Enligt nationalekonomen Daniel Waldenström kan det röra sig om så mycket som 1300 miljarder. Vilket kan jämföras med utgifterna för staten 2016 som beräknas landa på drygt 933,9 miljarder.

SVT kunde förra våren avslöja de 9.000 svenskar som gjort självrättelser av gömda pengar utomlands som de inte deklarerat för tidigare. Den som gör självrättelse på eget initiativ slipper straffavgift och slipper att bli anmäld för skattebrott. Många har utnyttjat den möjligheten eftersom nya informationsutbytesavtal med skatteparadisländerna ökat risken att åka fast.
Bland dem som SVT kunde avslöja fanns flera miljardärer och kända storföretagsfamiljer.

Skattesänkningar och skattesmitningar innebär att de som inte behöver samhällets hjälp tar från dem som behöver de gemensamma samhällsuppgifterna.

De undanhållna skatterna skulle kunna ha satsats i infrastruktur, polis, kriminalvård, sjukvård, skolor och omsorg där pengarna behövs.

Daniel Waldenström är professor vid nationalekonomiska institutionen. Han forskar främst om inkomst- och förmögenhetsfördelning, inkomströrlighet och skatter. 

14 kommentarer:

Jonny sa...

"Regeringen Reinfeldt sänkte skatter till en kostnad av 140 miljarder 2006-2014."

Trots detta satsade man mer än någonsin på vård,skola och omsorg ...

"I dag behöver stat och kommun mer pengar för gemensamma samhällsuppgifter."

Kan det bero på att vi dramatiskt ökat antalet bidragsberoende pga en släpphänt migrationspoolitik. Ca 30 000 "ensamkommande barn" 2015, notan är 30 miljarder i utgifter per år enbart för dessa under ett antal år ...

"Enligt nationalekonomen Daniel Waldenström kan det röra sig om så mycket som 1300 miljarder. Vilket kan jämföras med utgifterna för staten 2016 som beräknas landa på drygt 933,9 miljarder."

Hmmm... ser du en engångsskatt på 100% eller hur är dessa siffror relevanta ?

"De undanhållna skatterna skulle kunna ha satsats i infrastruktur, polis, kriminalvård, sjukvård, skolor och omsorg där pengarna behövs."

Vi har ingen förmögenhetsskatt Mario, däremot en skatt på ränta och med så låga räntor hade det inte blivit mycket klirr i kassan 30% skatt på räntorna ...

Javisst samma sak med de 30 miljarder som Lövfen öser ut per år bara på de 30 000 från 2015 och som fylls på år efter år med tusentals nya "barn".

Jonny sa...

PS -
""De undanhållna skatterna skulle kunna ha satsats i infrastruktur, polis, kriminalvård, sjukvård, skolor och omsorg där pengarna behövs.""

Hur mycket hade egentligen behövts satsa mer på "infrastruktur, polis, kriminalvård, sjukvård, skolor och omsorg" om vi inte hade tagit emot flera hundra tusen migranter ?

Vad händer i en nära framtid med ytterligare ca 300 000 anhöriginvandrares behov av skola, vård omsorg etc ...

Arne Roland sa...

Regelverken för flyktingmottagandet grundlades när alliansregeringen hade makten. "Öppna edra hjärtan " sa Reinfeldt i augusti 2014. Det la grunden för problemen 2015. Nu är alla problem S-regeringens fel enligt högerns propagandister.

Det finns förstås en humanitär aspekt i flyktingfrågan, däribland i anhöriginvandringen. Många anser att den nuvarande regeringen vidtagit allt för hårda begränsningar, om moderaternas linje skulle gälla blev det ännu hårdare. Dessutom finns det ingen enighet i alliansen. C och M har som väl bekant vitt skilda åsikter.

Jonny sa...

Arne Roland -

Givetvis har Reinfeldt ansvar för det som skedde under hans regeringsår men det var inte han som styrde Sverige 2015 när det inte fanns några gränser för hur många Sverige kunde ta emot, att påstå motsatsen var rasistiskt, främlingsfientligt etc...

En socialdemokratisk regering förhandlingsförlamad av sin koalition med Miljöpartiet lät floden strömma in och 163 000 blev resultatet innan man lyckades hitta kranen och skruva åt den ...

Vi har nu åtaganden som kostar mer än 100 miljarder om året bara för staten och värre kommer det som sagt att bli på sikt när ca 300 000 anhöriga bara till de som kom 2015 ska få komma hit.

Kanske 20-30 000 får avslag, av dessa kommer de flesta att gå under jorden och tvingas arbeta svart eller försörja sig på andra kriminella aktiviteter.

Vad säger S regeringspartner Mp nu, jo de vill ånyo öppna kranarna för fullt ...enighet inom regeringensröran Arne ?

Den sittande regeringen har nu lyckats skapa en ny stor bidragsberoende underklass och skapat ett stort hål i välfärdsstaten, jag anser att samhällskontraktet mellan stat och medborgare är brutet.

Jonny sa...

Ann Heberlein på ledarsidorna beskriver det bra.

"Våra politiker bryter dagligen mot det som brukar kallas samhällskontraktet. Våra politiker väljer att tillgodose behov hos individer som inte ingår i samhällskontraktet före att uppfylla medborgarnas behov. Det är ett ansvarslöst, omoraliskt och oacceptabelt agerande som kommer att straffa sig. Inga skattepengar ska gå till att köpa bostadsrätter åt nyanlända innan alla svenska medborgare som står i kö för att få plats på ett äldreboende faktiskt har det. Inga fler gamla män eller kvinnor ska behöva ta sina liv i förtvivlan över att samhället svikit dem. Medborgares behov måste tillgodoses innan ickemedborgares. Det är hög tid att ställa olika gruppers behov mot varandra – och hög tid att Sveriges beslutsfattare axlar det speciella ansvar de har för svenska medborgare.

https://ledarsidorna.se/2017/05/det-brutna-samhallskontraktet/

Mario Matteoni sa...

Vore klädsamt om du "Jonny" kunde tala om varifrån du fått kostnaden "100 miljarder om året" för migrationen?

Jonny sa...

Vore klädsamt om du höll dig mer a'jour med aktuell politik Mario... men jag ,Jonny, (som är mitt namn och därmed inte ska skrivas inom citationstecken)...är snäll och hjälpsam när det gäller att fylla dina kunskapsluckor vad gäller verklighet och fakta.

Låt se - ur statens budgetsiffror http://www.regeringen.se/artiklar/2017/04/statens-budget-2017-i-siffror/

Hittar vi bland annat de uppenbara kostnaderna :
Utgiftsområde 8 Migration 32.5 miljarder
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 32.6 miljarder
, nästan allt är relaterat till migrationen


Sedan tillkommer givetvis kostnader inom många andra områden som t.ex
- Barnbidrag
- Föräldraförsäkring
- Bostadsbidrag
etc etc


Migrationsverkets kostnader för 2016 uppgick till cirka 59 miljarder kronor.
Utöver ovan nämnda kostnader har Migrationsverket också upplupna kostnader om ytterligare 14 miljarder kronor, det vill säga fordringar från i huvudsak kommuner och landsting. Det framgår av årsredovisningen. Därmed uppgår den samlade kostnaden för 2016 till 73 miljarder kronor för migrationsverket.
http://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/migrationsverkets-kostnader-for-2016-6829218

Det behövs skola, vård och omsorg till alla nykomlingar ...
"40 miljarder till kommer att behövas för att bygga allt ifrån nya skolor till äldreboenden och sjukhus. Sveriges Kommuner och Landsting sällar sig nu till Riksrevisionens analys från i höstas om det mångmiljardbehov som inte finns med i regeringens egen prognos. Nu medger även finansminister Magdalena Andersson (S) att det finns "stora problem"."

http://www.dagensjuridik.se/2017/05/det-saknas-40-miljarder-till-kommunernas-valfard-nu-medger-ministern-stora-problem

Sedan har vi givetvis kostnader för kommuner och landsting som inte täcks av staten etc ...

Mario Matteoni sa...

"Samhällskontraktet" är en filosofisk konstruktion från Thomas Hobbes (1588-1679) och de gamla liberaler som jag nämnde i mitt ursprungliga inlägg.
Mycket har hänt sedan begreppet hade en vettig filosofisk betydelse.
I dag bör man nog precisera vad man menar med begreppet om man använder det i samhällsdebatt.

Jonny sa...

Mario : Så läs då vad jag och Ann Heberlein / ledarsidorna avser så förstår du...

https://ledarsidorna.se/2017/05/det-brutna-samhallskontraktet/

Arne Roland sa...

Jonny Disenfedt

S har Mp, M skulle ha C och SD med helt divergerande åsikter. Att snabbt "hitta kranen"i demokratier med många partier som har motstridiga åsikter är inte det lättaste, tror inte ens att Moderaterna hade bytt åsikt under första halvåret 2015. Det är lättare att vara efterklok . . .

Högerns "samhällskontrakt" är och har alltid varit att främja de välsituerade gruppernas villkor. Från perioden 2007-2014 finns många exempel, Differentierade a-kasseavgifter, jobbskatteavdrag som gav mest i pengar räknat till de med högre inkomster och uteslöt sjuka och arbetslösa, samt även en rad andra åtgärder som missgynnade dessa grupper.

Att läsa om högerskribenter som ömmar om "underklassen" och om "välfärdsstaten" påminner om den gamla historien om bocken som trädgårdsmästare.

Jonny sa...

Arne Roland -
Skillnaderna vad gäller synen på migration är betydligt större mellan S och Mp än vad den är mellan M, Kd och C. Mellan S och Mp är det ett Ginnungagap ...

OM regeringen hade haft lite framförhållning och inte satt sig i totalt beroende av Mp så hade man kunnat lyssna in signaler mycket tidigt 2015 och skruvat åt kranen.
Regeringen uppvisade en makalös brist på handlingskraft fram till att man ändrade sin politik med sin gråtande Mp-represewntant vid sidan om sig... bisarrt.

Tusentals människor dog i medelhavet pga Reinfeldt's "öppna armar" och Lövfens "inga murar". Den svenska välfärden har nu kraftig slagsida och irreparabla skador.

Kostnaden för det migrantindustriella komplexet (över 100 miljarder om året) skulle gett medborgarna en betydligt bättre skola, vård och omsorg för att inte tala om att en bråkdel av dessa pengar i stöd till FN skulle gett all världens flyktingar en dräglig tillvaro i flyktingläger.


Vanvettig politik styr Sverige.

Varför vill socialister ha en underklass, jo för att ge sig själva ett existensberättigande. När underklassen börjar försvinna så är det tydligen dags att skaffa sig en ny. När folket inte röstar som S vill så får man skaffa sig ett nytt röstunderlag för sin bidragsdopade politik.

Mario Matteoni sa...

Med ditt sätt att räkna är hela det svenska folket en enorm utgift.

Jonny sa...

Mario -
Jag har nu gett dig fakta så då får du väl tjura i ett hörn när det inte passade dig...
Det svenska folket är de som betalar kalaset för det migrantindustriella komplexet men det visste du tydligen inte ...

Jonny sa...

Noterar att Mario inte gillar hur den svenska regeringen räknar ...