onsdag 3 maj 2017

Förnya första majfirandet. Tillbaka till ursprunget!

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Dagen firas sedan 1890, på initiativ av Andra internationalen, till påminnelse av massakern den 4 maj 1886 då strejkande arbetare demonstrerade för åtta timmars arbetsdag på torget Haymarket i Chicago.
200 poliser ingrep och minst fyra arbetare dog på platsen och fler senare på sjukhus. Dagen före hade två demonstrerande arbetare skjutits ihjäl av polisen.
Än i dag mördas fackligt aktiva eller försvinner spårlöst. I trettiofem länder har löntagare fängslats enbart på grund av sitt fackliga arbete. I Kina är fria fackföreningar förbjudna. I USA sitter en fackföreningsfientlig president vid rodret. I Turkiet stryps fackliga rörelser.

Följaktligen var årets stolta paroll för demonstrationerna i vårt kära fosterland ”Tillsammans för Sverige”. Huvudparollerna och talen i demonstrationen handlade om partipolitiska dagskrav.

Jag ska erkänna att jag har svårt att just denna dag ställa upp för att kräva någon krona mer eller mindre till det ena eller andra i statsbudgeten vilket ju är på tapeten under hela det övriga året.

Gärna svenska fanor i förstamajtågen men dagen bör vara den internationella arbetarrörelsens solidaritets- och manifestationsdag.

Första maj kan påminna om att
…den fackliga rörelsen är en viktig del av demokratin och att det första som diktatorer förbjuder sedan de tagit makten är fackföreningar.
…demokratin inte bara handlar om formella procedurfrågor utan också kräver jämlikhet, yttrandefrihet, organisationsfrihet och ett öppet samhälle.
… kränkningar av fackliga rättigheter ständigt sker
… miljontals löntagare i världen lever under fattigdom och förtryck.
… globaliseringen inte enbart innebär ökat välstånd utan också fattigdom och elände
… klyftorna mellan rika och fattiga länder ökar
… den svenska arbetarrörelsen består av två delar en facklig och en politisk, ett framgångsrikt koncept
… världen är en helhet ekonomiskt, socialt och kulturellt
… arbetarrörelsens kamp för ett mänskligt liv är en global kamp mot en global kapitalism.

Det är knappt ett år kvar till nästa första maj.

Inga kommentarer: