lördag 4 februari 2017

Många sanningar om en potatis”Den 19 januari 2017 går solen upp klockan 08:41 i Karlstad.”

Uppgiften förefaller riktig, eller hur?
Men hela meningen är en stor och fet lögn.
Ingen sol går nämligen upp. Det har den aldrig gjort.
I själva verket är det planeten Jorden som, på grund av sin vridning kring sin egen axel, och tack vare sin lutning och sitt läge i förhållande till stjärnan Solen, belyses av denna på positionen 59°23′N 13°32′Ö. Typ.

Men den lögnaktiga uppgiften om solens upp- och nedgång duger gott att använda i vardaglig mänsklig kommunikation. De flesta förstår meningen med den utan att behöva grubbla över dess verkliga innebörd.
Och allting här i världen kan beskrivas på olika sätt och ur olika aspekter.
Om man skulle be en potatisodlare, en livsmedelshandlare, en biolog, en kock och en restaurangbesökare att beskriva vad en potatis är skulle beskrivningarna antagligen bli ganska olika.
Ingen beskrivning skulle därför behöva vara fel eller osann. Men ingen skulle heller vara helt fullständig.
En potatis är en mycket sammansatt historia och det finns många ”sanningar” om en potatisplanta.
En ”sann” beskrivning av potatisplantan, dess olika växtdelar, odlingsförutsättningar, betydelse för mänskligheten, kulinariska kvalitéer, dess cellsammansättning och molekylära uppbyggnad m.m. skulle trots allt aldrig innehålla hela sanningen. Och ingen människa har koll på hela sanningen om potatisen.
Ändå är en potatis alltid en potatis i vardagen.
Och en arbetsgivare som sparkar sina anställda är fortfarande arbetsgivare.
Den vetenskapliga världen har sina kriterier på vad sanning är, särskilt de naturvetenskapliga som kemi, fysik, astronomi, zoologi, biologi m.fl.
Svårare förefaller det vara med vetenskaper som psykologi, litteratur, samhälle, historia, nationalekonomi och andra s.k. humaniora. Så snart människor är inblandade blir det svårt med sanningen.

Politik är ett mänskligt område minst lika sammansatt och komplex som en potatis.
Just därför finns ingen politisk vetenskap eller politisk sanning. Visserligen sysslar ekonomer, sociologer, filosofer, journalister, historiker och andra lärda med att försöka förklara vad politiska sanningar är men ämnet är alltför sammansatt, alldeles för beroende av olika människors intressen, på betraktarens urval, traditioner, definitioner, ordbetydelser, individuella tolkningar och annat mänskligt för att kunna kallas för sanning.
I dagens SvD påpekar Andreas Cervenka att ” Ekonomin ett paradis för vänner av alternativa fakta”
Möjligen kan man inom ekonomin komma åt vad som är mest sannolikt med nuvarande tolkningsmöjligheter men huruvida t.ex. lägre ingångslöner och enklare jobb kanskapa 60000 nya arbetstillfällen i Sverige som centerpartiet och analysföretaget WSP har räknat ut är en ren spekulation och ett påstående som varken kan bevisas eller motbevisas.

Naturligtvis finns det ett stort antal andra spekulationer i frågan, lika svåra att bevisa och motbevisa, om vad det skulle innebära om centerpartiets förslag skulle genomföras.
Men om centern, genom lagstiftning, får möjlighet att genomföra sitt förslag är detta ett fullskaleexperiment vars konsekvenser och dess komplexitet inte skulle kunna utvärderas. Och fortfarande tvistas om vinster i välfärden, efter många och långa diskussioner, är till nytta eller skada för medborgarna.

Vad vi vet är att politiker driver olika intressen, utifrån olika världsuppfattningar och ideologier, olika strategier, olika mål och syften. Det är en ”sanning” som vi bör räkna med liksom det faktum att vilken dumskalle som helst, utan att ha funderat igenom vad som är politiskt rimligt, kan rösta i riksdagsvalen.
På samma sätt som vem som helst kan köpa potatis i sin livsmedelsbutik.


Just nu diskuteras alternativa sanningar.
”Donald Trump och sanningen”, Clas Svahn 151129


1 kommentar:

fjellis sa...

Man måste vara lite optimist. De där "dumskallarna" som får rösta i våra allmänna val tar förhoppningsvis ut varandra. Deras brist på kunskap och klokskap kan lika gärna leda till att de röstar på V eller SD eller något annat parti. Varför de röstar på ett visst parti är helt enkelt höljt i dunkel och tämligen slumpmässigt.

En naturlig slutsats av din insikt om att vi vet lite om verkligheten borde vara att vi ska vara försiktiga med att fatta stora beslut som påverkar alla. Det är ofta så att det finns väldigt många sätt att ha fel på men kanske bara ett rätt sätt eller så har alla fel. Ett bra exempel är religioner, de kan alla ha fel, de kan däremot inte alla ha rätt eftersom de så ofta påstår sig stå för det enda och rätta sättet för en människa att nå Gud.

Ungefär samma gäller för politiken: alla ideologier kan ha fel. Jag lutar åt åsikten att så är fallet.

Vad gäller arbetslöshetens beroende av lönebildning och tvärtom kan vi trots allt konstatera att det enda som hindrar oss från att anställa alla arbetslösa är att vi anser att ett arbete ska ge lön.

I verkligheten är inga variabler oberoende av varandra. Säg att vi vill att alla som bor i Sverige ska ha rätt till en lägsta levnadsstandard. Ju högre vi vill att denna lägsta levnadsstandard ska vara desto större krav ställer det på oss. Även om vi försöker inbilla oss att det endast är en fråga om fördelning kommer vi inte undan det faktum att vi måste producera det vi konsumera. Det finns inga välbärgade föräldrar som kan ta hand om oss, det finns bara vi.