lördag 25 februari 2017

Vad händer med bankerna?DN Debatt i dag, 170225, läser vi: ”Bankernas avgift till krisreserv höjs och ger 3 miljarder 2018”

Det är Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP), och Ulla Andersson (V) som undertecknat artikeln.
De skriver att storbankerna förra året gjorde över 80 miljarder kronor i vinst efter skatt och av delas i snitt tre fjärdedelar att delas ut till aktieägarna. ”Bankerna har dragit stor fördel av bolagsskattesänkningar som genomfördes av den förra regeringen och har en skattefördel genom momsundantag som omfattar flera miljarder kronor. Det är rimligt att bankerna bidrar mer än i dag till samhällsbygget och välfärden.”

Samtidigt skriver Hans Lindberg och Johan Hansing, Svenska Bankföreningen,
i SvD Näringsliv Debatt att ”Svenska banker gör inga övervinster”
”I fjol var bankernas genomsnittliga avkastning på eget kapital 11,5 procent. Det kan jämföras med snittet för andra företag som låg på 13,7 procent. Vi ställer oss frågan på vilka grunder det tycks ha etablerats en myt om att bankerna gör ”övervinster”."
 
Som yrvaken läsare frågar man sig:
Vad tjänar bankerna: 80 miljarder i vinst efter skatt eller 11,5 procent på eget kapital? Bägge uppgifterna kan ju vara riktiga.
Men det sistnämnda kan betyda att bankerna tjänar en massa miljarder i förhållande till ett relativt lågt eget kapital. Gör bankernas alltså vinster på andras kapital?
Likt företagen inom skolsektorn som tjänar pengar på skatterna?

Kort därefter meddelar SvD Näringsliv på nätet: ”Regeringen backar om förslaget på ny bankskatt””Under fredagskvällen kom beskedet att regeringen inte går vidare med det kritiserade förslaget om en ny bankskatt.

Finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) berättar att regeringspartierna och Vänsterpartiet har enats om att inte gå vidare med det utredningsförslag om en ny skatt för finanssektorn som sablats ner av flera remissinstanser.
Men så småningom kommer ett nytt förslag om en "renodlad" bankskatt som är "förenlig med EU-rätten". Dessutom kommer regeringen inom kort att föreslå att bankernas avgifter till den så kallade resolutionsreserven höjs med flera miljarder kronor. Resolutionsreserven är ett slags räddningsfond som ska kunna användas för att pumpa in nytt kapital i krisbanker.”


Medan vi i godan ro sitter och kollar på ”På spåret” går klasskampen mellan bankerna och våra demokratiskt valda vidare. 

1 kommentar:

inmymind sa...

Efter slopad bankskatt så ökar regeringen avgiften till krisreserven. Men hur kan en avgift till en krisreserv för finanssektorn stärka de officiella finanserna? Är det bara en dold avgift som regeringensedan nallar på från krisreserven?