måndag 13 februari 2017

En vänster som inte kan definiera kapitalismen är ohjälpligt förlorad.

Författaren Kajsa Ekis Ekman ska försvara tesen att det kapitalistiska systemet bör skrotas, eftersom det både är djupt orättvist och leder till en klimatkatastrof. Hon bemöttes av den liberale författaren Mattias Svensson och nationalekonomen Johanna Möllerström. Debattledare Eric Schüldt.
Kajsa Ekis Ekman är en intelligent och bildad person och har seglat upp som vänsterns företrädare vid sidan av Göran Greider och Daniel Suhonen.
Tyvärr kom hon till korta mot marknadsliberalerna i debatten.
Hon måste ha upplevt hela upplägget som en fälla.

Men hon sänkte garden redan från början genom att inte klart definiera vad hon menar med kapitalismen och lurades därför in i diskussioner som mest handlade om marknadsekonomi, ideologier och politiska system.
Visserligen inledde hon med att betona att det är skillnad mellan marknadsekonomi – som hon inte har något emot – och kapitalism. Det lät hoppfullt.
Men den distinktionen föll snart bort med Eric Schüldts okunniga frågor och Mattias Svenssons och Johanna Möllerströms försvar, inte för kapitalismen utan för marknadsekonomin.
Det verkade också som att Kajsa Ekis Ekman hade en något luddig bild av vad kapitalismen är, vilket tyvärr är lika vanligt som ett svårt handikapp för vänstern i dag. En vänster som inte kan definiera kapitalismen är ohjälpligt förlorad.
Redan rubriken för programavsnittet var illavarslande. Att skrota kapitalismen är nämligen inte möjligt.

Kapitalismen är den globala ekonomiska, sociala och kulturella världsordning som vuxit fram genom hela mänsklighetens historia. Den kan inte skrotas. Möjligen kan dess vidare utveckling förändras och göras mer human. Men då krävs att man åtminstone skiljer på vad som är marknadsekonomi och kapitalism och att man är medveten om att socialism och kapitalism är helt olika och ojämförbara saker. Kapitalismen är den verklighet i vilken vi människor lever i medan socialism är en idé.

De försök som gjorts med att upprätta alternativ till kapitalismen har ju gruvligen misslyckats just för att det inte är möjligt i en kapitalistisk värld.
Några verkliga alternativ finns inte. Det finns inte heller någon svensk kapitalism och inte någon blandekonomi vilket var ett par begrepp som Ekman trasslade in sig i.

Kajsa Ekis Ekman kämpade heroiskt med att försöka beskriva kapitalismens ohämmade exploatering av människa och miljö som visserligen skapat ett relativt välstånd för en stor del av mänskligheten men som på sikt riskerar att leda till elände för oss alla.

Att kapitalismen i dag motverkar marknadsekonomin, inte längre gynnar en verklig ekonomisk utveckling, ständigt framkallar ekonomiska kriser, skapar en osund urbanisering och centralisering kom tyvärr inte fram i argumentationen.

Mattias Svensson och Johanna Möllerström fick en lätt match genom att blanda bort begreppen och tala om marknadsekonomins välsignelser.

Se vidare blogginlägg i ämnet

1 kommentar:

Nils Persson sa...

Det var mycket alternativ fakta som Ekis svängde sig med, Wallenberg äger 40% av börsen, 30% av barnen i Mexiko har inte tillgång till skola, 8 personer äger häften av alla tillgångar i hela världen.

Gärna en debatt om kapitalismen, men denna anti-intellektuella alt-left är lika förkastlig som alt-right.