måndag 15 juni 2015

Är du smartare än en riksdagsledamot?

Här har jag listat de problemområden som Dahlberg nämner och försett varje område med länkar till belysande dokument.
Så även om du inte är riksdagsledamot kanske du kan sätta dig in i frågorna.

Den akuta bostadsbristen
LO rapport
AB 

Skolans fallande resultat. Andelen elever som klappar igenom ökar.
AB
Skolverket
OECD, Pisa 

Ränteavdragen
AB 

De offentliga utgifterna ökar. Under de närmaste 10-15 åren kommer de offentliga utgifterna att stiga kraftigt, inskärpte Robert Boije, samhällspolitisk chef på Saco, under ett seminarium i veckan.
Ekonomistas
Robert Boije 

Den demografiska utvecklingen. Fram till år 2030 kommer antalet som är 80 år eller äldre att växa med 60 procent. Redan nu växer välfärdsnotan snabbt ute i kommunerna.

Sjukfrånvaron som drar iväg igen,
Försäkringskassan 

Försvaret som behöver rustas upp,
Regeringen 

De stora behoven av infrastruktursatsningar
Infrastruktursverige 

Det eftersatta bostadsbyggandet
Boverket 

De ökande kostnader för flyktingmottagandet
Immigrationsverket
SvD
Expressen 

Personalbristen inom offentlig sektor. Om fler ska anställas kommer kostnaderna att öka.
SCB
SACO 

Pensionerna
Fokus 
Segregationen
Migrationsinfo
Rikspolisstyrelsen räknar nu till 55 geografiska områden där kriminella nätverk har stort inflytande över lokalsamhället.
Rikspolisstyrelsen 

”Samtidigt blir det politiska Sverige allt bräckligare. Vi har en historiskt svag regering och det tycks allt svårare att locka begåvningar till politiken.
Det är ett samhälle som präglas av klassklyftor, social oro, privata särlösningar och hårt pressade offentliga finanser. Rimligen minskar även viljan att betala skatt när medelklassen får ut allt mindre av välfärden, men förväntas betala in alltmer.” skriver Anna Dahlberg.

Därtill kommer
de svenska hushållens skulder,
en fastighets- och börsbubbla som hotar att spricka, och
att BNP-utvecklingen står stilla med en tillväxt på 0 procent.
Enligt de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån (SCB) har hushållens lån sedan början av 2008 ökat med 1 100 miljarder kronor, eller med 56 procent.
SCB 

Dessutom har Sverige en mycket stor banksektor i förhållande till ekonomin, runt 400 procent, slaget bara av Schweiz och Holland enligt Riksbankens senaste stabilitetsrapport. Där påpekas också att svenska banker är väldigt beroende av att låna utomlands, är tätt sammanlänkade.
Riksbankens stabiliseringsrapport 

Lägg därtill en orolig omvärld, miljökatastrofer, den största flyktingströmmen sedan andra världskriget, EU:s ekonomiska och politiska problem så finns det att bita i.

Mycket tyder på att de stora partierna borde samarbeta om en gemensam lösning på åtminstone en del av problemen.

PS. Varför har arbetarrörelsen inte en webbplats hos någon av sina tankesmedjor där den här typen av fördjupning kan tillhandahållas medlemmar och sympatisörer?
Eller som Svenskt Näringslivs Ekonomifakta 
Jag trodde att Katalys Tankesmedja skulle bli något i den stilen men så blev det inte.
9 kommentarer:

Leif sa...

Problemet är att de ansvariga riksdagspolitikerna hellre sysslar med för landet mindre viktiga frågor än någon av dessa "heta potatisar". Därför blir problemen allt större med tiden. Regeringen Reinfeldt brydde sig inte nämnvärt om dessa och Löfvenregeringen har inte helelr lagt mycket energi pga rädslan för att tappa väljare när obekväma beslut måste fattas.

Anonym sa...


Mellan 1980 och 2013 beviljades 1757 000 uppehållstillstånd. Den svenska
välfärdsstaten förutsätter en förvärvsfrekvens kring 80% Invandrargruppen
ligger kring 57%, högst för bosnier, 70% Du inser säkert att detta ekonomiskt
är en enorm börda för folkhushållet. Varje år kostar transfereringar och
mottagande 80 mdr (Ruist) Därtill kommer överkonsumtion av off tjänster, sjukvård
och på det rättsliga området. Vi är då uppe i över 100 mdr per år (Tullberg)
Det mesta av det du nämner kan kopplas till denna "demografiska" utveckling.
Utan den hade vi säkert kunnat finansiera något högre medellivslängd. Och inte
behövt avrusta försvaret. Etc. Svenska politiker är genomsnittligt de sämst
utbildade och därför de dummaste politikerna i Europa. /AN

Mario Matteoni sa...

Varifrån kommer uppgiften om 1757 000 beviljade uppehållstillstånd?
Hur många är välutbildade läkare och andra yrkesgrupper som vi behöver och som bidrar till landets resurser?
Kan du redovisa länkar till fakta?
Dina övriga hänvisningar till Ruist och Tullberg saknar också länkar. Redovisa gärna dem.
Att svenska politiker är genomsnittligt de sämst utbildade och därför de dummaste politikerna i Europa är en uppgift som du inte har belägg för.

Jonny sa...

"Att svenska politiker är genomsnittligt de sämst utbildade"

Hur är det med statsministerns akademiska nivå ?

Anonym sa...


Om Tyskland var som Sverige skulle landet ha 2800 riksdagsledamöter, Storbritannien
1900 ca. Det har de inte; de har ca 650. Varför så få? Därför att det annars blir skräpparlament. Sveriges enorma numerär speglar mer den intellektuella nivån och utbildningsnivån i genomsnittsbefolkningen. Dessutom blir det numera allt svårare för partierna att rekrytera. Jag föreslår att vi antar den tyska normen som skulle ge oss högst 75 riksdagledamöter Blir det då en mer kunnig riksdag och bättre utbildad riksdag? Ja, det blir inge PISA-riksdag! /AN

Mario Matteoni sa...

Jonny: Hur är det med dina egna akademiska meriter?

Om det skulle krävas akademiska studier för att leda ett demokratiskt land vore det illa med demokratin.
Socialdemokratin har haft statsministrar både med och utan akademiska meriter. Per Albin Hansson hade inga och han ledde Sverige genom en värld i krig och ledde uppbyggnaden av folkhemmet.
Sunt förnuft, livserfarenhet, och insikt i hur de samhällsekonomiska resurserna skapas och kan fördelas är bättre än akademiska professurer i knappologi.

Anonym sa...

God dag alla på plats, jag är Ulrica Axelsson, en sjuksköterska som bor i e Gideå, här i Sverige, jag är här för att vittna om en Gud sände långivare Mrs Freddie Willard, var jag i desperat behov av ett lån på 240.000 kronor för att starta starta ett företag, jag introducerades till denna Gud sände långivare genom en vän till mig som fick ett lån från henne, jag kontaktade henne och jag fick mina lån inom 48 timmar i mitt Swedbank konto kan du om du behöver ett lån, vänligen kontakta henne på detta mail freddie_willard@hotmail.com Du kommer att bli nästa att vittna, skynda och göra din familj glad, ändra din berättelse och få ett lån till rimliga priser med 2%.

hon är en legitim och pålitlig långivare, alla på denna webbplats som behöver ett lån bör kontakta detta långivare på sin e-post freddie_willard@hotmail.com

tack så mycket
Ulrica Axelsson

Leif sa...

Svar till anonym ovan...

Varför skulle man vara intresserad av att låna till en ränta på 2% när man kan utöka sitt bolån till en ränta på ca 1,3% och sen få göra 30% ränteavdrag dessutom?

Unknown sa...

God morgon alla, jag lady mrs välsignelse gåva med namn, jag är medborgare i mixico, jag ser fram emot en äkta lån företag under de senaste 6 månaderna och allt jag fick massa bedrägerier som fick mig att lita på dem och i slutet av dagen, fick de mig US $ 6,000.00 fel utan att ge något i gengäld, alla mina hopp var förlorat, jag var förvirrad och frustrerad, jag tycker att det är mycket svårt att försörja min familj, jag ville aldrig ha något att göra med lånet företag på nätet igen, eftersom jag litade aldrig någon lån bolaget sedan jag var fel, så jag gick för att låna lite pengar från en vän, sa jag till henne allt som hände och hon sa att hon inte kan hjälpa mig, hon Du vet att ett lån företag som kan hjälpa mig, fick hon bara ett lån från dem, guidade hon mig om hur man ansöker om lån, gjorde vad som berättade för mig, jag tillämpas även om jag aldrig trott, men jag försökte och min största överraskning mina lån beviljades mig inom 24 timmar, kunde jag inte tro mina ögon, jag är glad och unga och jag Rich tacka Gud att efter detta scams över de platser i ett riktigt företag som denna kvar, snälla, råder jag alla där ute som är i behov av lån och kan lita på, pålitlig och kunna betala tillbaka i tid eftersom medlen att kontakta Mr. Abraham som är manger i staden bank via e-post: citybankloan123@gmail.com E honom i dag och du ska vara glad att du gjorde .