onsdag 25 februari 2015

Moderattant och SvD:s ledarskribent emot olagliga bosättningar!

Redan författaren och nobelpristagaren Anatole France (1844-1924) konstaterade att ”Lagen är i sanning rättvis, den förbjuder såväl den rike som den fattige att sova under broarna att tigga på gatan eller att stjäla bröd.”. (Den röda liljan, 1894 )
Men huruvida Gudmundson, liksom den franska författaren, är ironisk är tveksamt.
Gudmundson verkar mena allvar när han hötter med ledarfingret såväl åt tiggare som eliten att bosätta sig på annans mark.

Han refererar till det moderata oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr som vädjar till riksdag och regering att ändra lagstiftningen, så att de olagliga bosättningarna kan avhysas.

”Hon har givetvis rätt. Enskilda måste ha rätt att freda sin egendom, även i de fall där det är osedvanligt synd om inkräktaren. På samma sätt måste kommunen ha möjlighet att upprätthålla ordning på de gemensamma ytorna.”
”De senaste åren har den allmänna debatten dock kantrat på ett sätt som har lett till att ordningsmakten har retirerat av hänsyn till opinionsvindar och mediedrev. Lagarna och reglerna efterlevs inte längre, av rädsla för beskyllningar om att bedriva häxjakt på Europas fattigaste. Samhället skickar därmed signalen att det är fritt fram för hitresta tiggare, varför företeelsen växer.”, skriver Gudmundson.
Och fortsätter: ”Men dessa är regler som gäller alla och envar. Att upprätthålla dem är inte att jaga romer med blåslampa. Det är att värna rättsstatens fundament att verka för att lagen ska gälla, lika för alla.”

Toppen! Han och den moderata oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr är emot olagliga bosättningar. Det går verkligen framåt för mänskligheten!20 kommentarer:

Jonny sa...

Jag är också emot olagliga bosättningar och vill inte se illegala kåkstäder byggas upp i vårt land.

Du kanske har lite mark Mario dit vi kan skicka människorna istället ?

Mario Matteoni sa...

För den som inte uppfattade dubbeltydigheten: Gudmundson är inte emot olagliga israeliska bosättningar i Palestina.
Där är det övermakten som bosätter sig på annans mark.

Anonym sa...

Att Gudmundson visar prov på dubbelmoral betyder inte att han har fel vad gäller olagliga bosättningar i Sverige.

Jag kan inte uppfatta dig som om att du måste vara motståndare mot olagliga bosättningar i Sverige om du ska vara det i Palestina.

Anonym sa...

Det blev för krånglig svenska men min poäng var att är du motståndare till olagliga bosättningar i Palestina så måste du rimligen vara det i Sverige också.

Jonny sa...

Jag är även emot olagliga bosättningar i Tanzania, Övre Mongoliet och i det område som kallas Palestina etc etc.

Jag tar även avstånd från användandet av massförstörelsevapen, tar avstånd från socialism, kommunism, nazism, fascism och religiös fundamentalism, ogillar starkt intagande av surströmming etc.

Är det något mer som behöver deklareras för att få uttala sig om illegala bosättningar i Sverige ?

Den som är oklar är du Mario.

Vad anser du om de illegala bosättningarna i Sverige ?

Ditt inlägg kan knappast tolkas som annat än att du är för dessa.

Mario Matteoni sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mario Matteoni sa...

Jag är emot bosättningar som verkställs av ekonomiskt och militärt mäktiga och som drabbar maktlösa, fattiga och svaga. Exempelvis Israels bosättningar på ockuperat område i Palestina och koloniala bosättningar där ursprungsbefolkningar undanröjs.
Då tiggare bygger sina skjul i parker och allmänna platser är det en desperat handling eftersom det är deras enda sätt att få tak över huvudet.
Gudmundsons ledare var ett uttryck för en helt annan syn på rättvisa än min.

Nils Persson sa...

Ska jag tolka det då som att du är för att vi upplåter vår parkmark till Europas fattiga att bygga kåkstäder på, och att de därmed får tillgång till Svensk akutsjukvård och skolgång för sina barn?

Det blir ett väldigt intressant experiment. Det Gudmundsson skrev var att detta var olagligt redan idag men att lagen bara efterlevs halvhjärtat, ska vi i så fall tolka det som att du tycker att lagen ska ändras eller ska den även i fortsättningen bara inte efterlevas? Är inte det odemokratiskt i så fall att ha lagar och sedan ha politiker som väljer vilka av lagarna som tillämpas?

Mario Matteoni sa...

Ibland undrar jag om anonyma kommentatorer är anonyma för att de är korkade och därför inte törs stå för sina åsikter. Eller för att få rätten att missförstå hur mycket som helst.
Att Antonia Ax:son Jonson inte sitter utanför Willys och tigger är klart eftersom hon inte behöver. Hon får in kulor av oss som handlar där ändå. Men att tiggerskan gör det beror på att hon är tvungen.
Lagen är dock neutral och gäller för dem bägge.
Men man behöver inte använda lagen för att fösa bort de fattigas bosättningar. Man kan skapa alternativ.
Det kräver dock en smula empati och förståelse för sammanhang.

Jonny sa...

Mario anser alltså att vi som inte vill tillåta tillkomsten av illegala kåkstäder och inte heller vill dumpa ut svensk välfärd till alla och envar är dumma, saknar empati etc.

Vilka alternativ tycker du då Mario att vi ska erbjuda dessa tiggare som bosätter sig illegalt i Sverige ?

Hur stora kostnader ska det svenska välfärdssystemet acceptera ?

Jag antar att du anser att svaret är obegränsat mycket, för att sätta en begränsning på volymen vore väl att vara dum och visa stor brist på empati och förståelse ?

Mario Matteoni sa...

Men bäste Jonny!
Jag talade om att anonyma kommentatorer kanske är anonyma för att de är korkade och inte vill skylta med detta. Och du är ju inte anonym det var vi ju överens om.
Tiggarna är inte här illegalt i Sverige däremot har de inga sociala förmåner. De kostar inget annat än det du och jag ger dem.
Jag anser att vi – samhället - utöver detta har råd att se till att de har ordentliga bostäder medan de vistas här.
Men det är en fråga om prioriteringar av skattemedel och jag förstår att du vill prioritera annorlunda.

Jonny sa...

Mario -
Varför beskylla människor för att vara korkade och sakna empati bara för att de inte har samma åsikt som dig och väljer att vara anonyma ?

Tiggarna bosätter sig illegalt. Enligt mig bör utöver det ett förbud mot tiggeri givetvis införas i lagen.

Jag prioriterar att svensk välfärd ska utgå till svenska medborgare, du är uppenbarligen av en annan åsikt och vill kraftigt urholka det system vi lyckats bygga upp i bårt land.
Du anser alltså att vi ska ge tiggarna en ordentlig bostad medan de är här. Jag antar att de ska få fri sjukvård med, att deras barn ska ges skolgång, allt på skattebetalarnas bekostnad.

Var huttar du dessa ordentliga bostäder ?

Var hittar du dessa skattepengar, ska du minska på de offentliganställdas löner, dra ner på pensionerna eller vad ?

Var går gränsen när du själv inser att detta inte går ? När vi har 10000 tiggare i landet ? 50 000 ? 500 000 ?

Mario Matteoni sa...

Jag har inte kallat någon person för dum. Jag har bara uttalat mig om anonyma som uppträder på min blogg. Eftersom de är anonyma existerar de inte. Inte för mig. Jag förbehåller mig rätten att på min egen blogg kalla anonyma, som alltså inte existerar, för vad som helst.

Nils Persson sa...

Jag förstår fortfarande inte varför det går att diskutera hur dum jag är men inte sakfrågan eller vad jag skrivit som är så dumt. Jag förstår fortfarande inte varför NisseP (Persson) är anonymt med inte Johnny.

Däremot tycker jag det här är en intressant fråga och det vore intressant och veta vad du tycker, det är ju ganska enkelt antingen tillåter man Europas fattiga att bygga kåkstäder i våra parker eller så gör man det inte.

Menar du på allvar att du tycker att vi ska ändra lagen så att det blir tillåtet eller menar du att vi ska fortsätta att inte tillämpa lagen?

Anonym sa...

Om det finns olagliga bosättningar, så måste det också finnas lagliga, som bosätterna kan hänvisas till. Det är ingen tvekan om att Gudmundsson förespråkar olagliga avhysningar. Rätten till tak över huvudet måste gå före andra hänsyn. Jag skrev en motion till s-partikongressen 2011, att kongressen skulle uppdra åt den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet att verka för ett förbud mot rivning av illegala bosättningar, innan de boende fått andra bostäder. Denna motion stoppades av den socialdemokrtisk distriktsombudsmnnen med motiveering att jag under en kort tid varit sverigedemokrat och därför inte kan stödja de socialdemokratiska grundvärderingarna. Den som inte stödjer de socialdemokratiska grundvärderingarna är denne distriktsombudsman, som nu är kommunalråd i en mindre kommun i Mellansverige. och där har gjort sig ökänd för antidemokratiska maniupulationer. Jag har all dokumentation och en dag ska sanningen om denna lus i den röda fanans veck fram i ljuset. Rättsäkerhet och humanitet, eller pampvälde av absolut värsta sort?

//Pewe

Anonym sa...

Mario:

Jag måste skriva några rader om min syn på anonymitet:

Jag har aldrig trott att „min” eller „din” person är intressant när jag kommenterar på bloggarna. Det är SAKen eller TEMAt som är det viktiga, inte personerna bakom argumenten. Din blogg är en av dem som tycks vara vettig och välformulerad. Frågorna tilltalar míg ibland och då lämnar jag en kommentar. Jag brukar uttrycka míg i en ton som inte heller kan vålla obehag hos bloggaren. Oftast är det dessutom så att jag bara hänvisar till andra fakta (som bloggaren medvetet eller omedvetet bortser ifrån).

Jag tycks mig se ibland en vilja hos dig att (bort)förklara (mot)argumenten och fenomen genom kommentarens person eller dess omständigheter. Det är inte relevant för míg „vem som säger vad” och inte heller för DEBATTen, ENDAST argumenten räknas.

Är du en medveten agendabloggare? Du är ju anluten till s-info vilket antyder en viss riktning. Om du tycker att mina inlägg stör agendaarbetet så ber jag dig om att ta bort alla mina kommentarer och jag kommer i fortsättningen inte att skriva något där.

Jag har inte heller vilja eller tid att personligen engagera míg i en relation med bloggarna.
Och då räcker det med Karl som underskrift. Men det är „din” blogg med „dina” regler och då vill jag inte vara respektlös.

MVH Karl

Mario Matteoni sa...

Min grundinställning är att en debattör ska kunna stå för sina åsikter. Personligen.
Bakom anonymitetens mask kan den anonyme vräka ur sig vad som helst eller göra helt ogrundade påståenden.
Ett öppet demokratiskt samhälle kräver en öppen debatt.
Visst är det viktiga saken eller temat som är viktig i en debatt men de blir värdelösa om de kommer från ingenstans. Det är ju alltid någon som tycker eller har en åsikt. Varför ska inte denne kunna redovisa att ”detta är min åsikt”.
Tänk dig ett möte där alla mötesdeltagare döljer sig bakom masker. Där har vi Ku-Klux-Kan.

På min bloggs förstasida står det, och har så gjort sedan bloggen startade, att jag inte tänker debattera anonyma inlägg.
Den som vill kommentera och bli bemött på min blogg får nog försöka acceptera detta.
Ett typiskt anonymitetstrix är att föra fram argument anonymt och då jag inte vill bemöta detta anonyma argument påstå att det inte beror på att jag inte kan, törs eller vill bemöta argumentet.
Vill du få motargument på min blogg kan du få det men då ska du kunna argumentera på samma bas som jag, nämligen personligen.
Min fråga är: Av vilken anledning måste du argumentera anonymt?

Jonny sa...

"Bakom anonymitetens mask kan den anonyme vräka ur sig vad som helst eller göra helt ogrundade påståenden. "

Det gör ju många exempelvis S-bloggare som INTE är anonyma.

Jag har som sagt själv full förståelse för de som vill vara anonyma eftersom det finns en stor mängd extremister som läser det vi skriver och som inte kan hantera en mogen debatt där åsikter möts.

Ett demokratiskt samhälle förutsätter att anonymitet respekteras så att människor vågar uttrycka sig.

Vi ser nu hur massmedia genom illegal verksamhet spårar upp just anonyma skribenter. Det är INTE massmedias roll. Skrivs det olagligheter är det en polisiär fråga, inte en fråga för massmedia.

Vi ser exempel på hur myndigheter försöker avslöja anonyma tipsare etc, allt detta stinker.

Anonym sa...

Mario:

Var bortrest, därför detta sena svar. I mellantiden har Jonny "besvarat dina frågor till mig"...

Bloggandet skulle jag inte heller jämföra med ett möte i vanlig mening, hellre med att skriva insändare till en tidningsartikel. Och jag brukar inte heller „vräka ur míg vad som helst”.

"Ett öppet demokratiskt samhälle kräver en öppen debatt" ... är ju ett vackert antagande men verkligheten har ju levererat ett otal exempel i vår tid på hur denna tes kan missbrukas av media, av meningsmotståndare, av (vänster/höger)extremister/aktivister osv. Jag har varken tid eller vilja att befatta mig med dessa element och genom anonymiteten skapar jag ett första, effektivt hinder för sådana här påhopp. (Jag är inte pensionär heller och min position kan därför onödigt störas och äventyras pga nämnda påhoppsmöjligheter. Du får gärna anse att jag är „korkad”. )

Eller: skall jag skapa ett konto någonstans som ger dig och andra intrycket att jag är den riktige "Karl Johansson"? Till vilken nytta? Då tycker jag att det är ärligare med bara "Karl". Särskilt om SAKen och TEMAt är de viktiga. Varför räcker inte detta för dig? MVH / Karl

Jonny sa...

Mario

Om anonymitet -
http://www.idg.se/2.1085/1.614965/wikipedia-stammaer-nsa-for-overvakning
Organisationer som i likhet med Wikipedia till viss del vilar på att användare och de som bidrar kan verka under anonymitet.
”Integritet är grundläggande rättighet. Det möjliggör yttrandefrihet och upprätthåller förenings- och utredningsrättigheterna. Det stärker oss att skriva, läsa och kommunicera i förtroende, utan rädsla för förföljelse, ”