onsdag 11 februari 2015

Skattesmitarna och finanshajarna sänkte Grekland. Folket får betala.

Ett internationellt journalistiskt samarbete - International Consortium of InvestigativeJournalists - har grävt fram miljontals dokument som visar hur företag och privatpersoner över hela världen gömt undan enorma belopp – och som så ofta har internationella storbanker spelat en central roll.
Schweiziska UBS är en av de banker som namnges i rapporten. Banken sägs ha aggressivt marknadsfört placeringar i skatteparadis åt sina kunder.
UBS, tvingades 2009 betala 780 miljoner dollar i skadestånd till USA för att ha hjälpt rika amerikaner att gömma pengar undan skattemyndigheterna.

En annan bank som figurerar i sammanhanget är HSBC Holdings plc, en brittisk bankkoncern som räknas som en av världens största inom sin bransch. Namnet kommer ursprungligen från The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.

75000 miljarder kronor undanhålls beskattning på global nivå, enligt Tax Justice Network.
Bara i Sverige handlar det om hundratals miljarder, enligt uppgifter från Skatteverket och Tax Justice Network:
• 400–500 miljarder kronor göms från svensk skatteredovisning.
• Dessa gömda belopp innebär 46 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter för svenska staten.
•5000 holdingbolag på Cypern ägs av svenska bolag och privatpersoner. 4000 av dessa bedöms enbart användas för skatteplanering.
Det handlar om skattesmitning i global skala.

För att knyta an till greklandskrisen som jag skrev om igår.
Här finns Grekiska finansintressen som äger offshoreföretag i Brittiska Jungfruöarna och andra skatteparadis och som sällan deklarerar dem till grekiska skatteverket.
Bara fyra av 107 offshorebolag som håller tillgångar eller gör affärer i Grekland är registrerade hos skattemyndigheterna där. Den grekiska skattemyndigheten har tydligen inga uppgifter om de övriga 103 företagen – huruvida de deklarerade sina tillgångar eller betalat skatt.
Bolagens ägare är anslutna till offshoreföretag som verkar under radarn för skattemyndigheterna i en tid då skatteflykt orsakar en finanskris som har ödelagt Greklands ekonomi och hotar eurons framtid.

De rika skattesmitarna vältrar över skattebördan på löntagare och småföretagare inte bara i Grekland.
Icij kommer förhoppningsvis att avslöja skatteflyktingarna både i Grekland och övriga Europa. Sen är det politikernas och myndigheternas sak att se till att få in pengarna.

The TOC 
DN

10 kommentarer:

Nils Persson sa...

Att grekiska pengar undanhållits skatt och lämnat landet stämmer såklart, men det innebär ju inte på något sätt att Grekland idag har någon möjlighet att komma åt dessa pengar, som ju till exempel är investerade i fastigheter i London via bolag i skatteparadis.

De de kan göra nu(men inte lyckas med) är ju att stoppa utflödet och öka skattebasen, men även det verkar omöjligt och det är i högsta grad en uppgift för nuvarande styre och där är det bara kontraproduktivt att titta i backspegeln och beklaga sig. Men betänk att dessa institutioner aldrig fungerat i Grekland, som bara varit en demokrati sedan 1974. Det är både en av världens äldsta och en av europas yngsta demokratier.

Grekland kan såklart välja att inte betala skulderna, då får de en 100% skuldsanering. Problemet är att nuvarande regering lovat att det ska komma in pengar utifrån för att finansiera sina löften och få igång ekonomin. Och man kan inte både vägra betala och kräva mer pengar. Står man med mössan i hand och ber om nya pengar är det inte riktigt läge att vara kaxig.

Mario Matteoni sa...

Korrumperade politiker, finansintressen, skattesmitare har försatt Greklands folk i kris.
Men de som tvingas att betala är inte de som orsakat krisen utan de som inget visste och inget ägde.
I en kapitalistisk världsordning är det den rationella lösningen på problemet.
Men den är i mänsklig mening omoralisk.
I den här krisen står kapitalintressen mot löntagarintressen ovanligt tydligt och rått.
Risken är stor att den grekiska vänstern misslyckas med sin politik, och i så fall hotar kaos, extrema politiska rörelser och europeisk instabilitet vars verkningar ingen kan förutse.
Så har hänt tidigare i historien.


Nils Persson sa...

Alla länder lever med konsekvenserna av sina politikers beslut. Och Grekland har faktiskt valet att inte betala sina lån, ingen skulle förklara krig mot dem eller straffa dem för det.

De har dock inte valet att kräva att någon annan än de själva finansierar deras konsumtion framgent, jag förstår inte vad detta har med kapitalismen att göra, det är ju simpel plånboksekonomi.

Mario Matteoni sa...

Inget land lever enbart i konsekvenserna av sina politiska beslut. Banker, finansmarknaden, globala kapitalintressen fattar beslut som enskilda länder får rätta sig till.
Läs innantill i mina blogginlägg.
Inte bara EU utan även det grekiska folket fördes bakom ljuset av sina politiker som i samarbete med finansinstitut riggade upp en ekonomisk fasad som var en lögn.
Varför ska det grekiska folket betala dyrt för det?
Det viktiga för grekerna är att ekonomin får fart genom inflöde av kapital som kan satsas på produktiv verksamhet som ger jobb och köpkraft.
Att betala räntor år inte produktivt, arbetslöshet är improduktivt, folkfattigdom likaså.
Grekerna behöver arbete, inkomster som går att leva på.
Den grekiska staten behöver inkomster bl.a. i form av skatter, pålitliga samhällsstrukturer som folk kan lita på, och demokratiska institutioner.
Ränteskulder utan kapitalinvesteringar bidrar inte till detta.

Nils Persson sa...

Men vad är det du föreslår då?

Grekland kan idag välja att inte betala tillbaka sina lån, det som hindrar dem är ju att då får de inte låna mer pengar, dvs de måste leva på vad de producerar.

Menar du att Grekland ska få sina lån avskrivna och få låna mer pengar? Är du beredd att ge bort ditt pensionskapital för det ändamålet?

Du skriver om hur orättvist detta är för det grekiska folket, jag håller med, det suger och är orättvist.Vi svenskar lever ju med att staten tex har supit bort 100 miljarder av våra pengar via vattenfall etc. Men trots att jag varit oskyldig till det beslutet kräver jag ju inte att något annat land ska kompensera mig, dels för att det är orealistiskt, och dels för att jag är van vid att ta konsekvenserna av våra politikers beslut.

Mario Matteoni sa...

Det finns stora skillnader mellan grekisk och svensk politik.
Bland annat vilar vår demokrati på ett par hundra års utveckling, där det folkliga inflytandet är stort (folkrörelser, "den svenska modellen" m.m.).
Greklands politiska partier har hittills vilat på en politisk elit.
Jag har inte pläderat för att Grekland ensidigt ska ge fan i att betala sina skulder.
Bara att de som medverkat till krisen ska ta konsekvenserna av sina handlingar.

Leif sa...

Lämpligtvis börjar den nya grekiska regeringen en häxjakt på alla f.d. politiker, skattesmitare och övriga som berikat sig själva eller smitit undan beskattning och straffar dessa hårt samtidigt som dessa pengar konfiskeras. Rimligtvis borde detta kunna inbringa ett par hundra miljarder i SEK. Detta samtidigt som man tar in hjälp från Sverige som sätter upp ett effektivt skattesystem så man fortsättningsvis beskattar så effektivt som möjligt. Sen när dessa åtgärder är genomförda gör man en ny genomgång av läget och vad som är möjligt gentemot låntagarna.

Nils Persson sa...

"Bara att de som medverkat till krisen ska ta konsekvenserna av sina handlingar."

Fromma önskningar om rättvisa hjälper tyvärr ingen, och drömmar om att kunna komma åt kapital som för länge sedan flytt landet ger inte heller något. Vad konkret innebär det du skriver?

Mario Matteoni sa...

Om du, Nisse P, har rätt i dina kommentarer visar den grekiska situationen att kapitalmarknaden förvandlats till ett kontraproduktivt cyniskt tortyrinstrument för hela folk.

Jonny sa...

Din rubrik är osann.

Greklands ekonomiska problem skulle inte lösts av att man hade kunnat beskatta sina skattesmitare.

Den dystra verkligheten är att landets korrumperade vänster/högerpolitiker har låtit grekerna leva långt över sina tillgångar.