söndag 3 juli 2011

Småaktigt och trångsynt om Grekland

Therese Larsson på SvD raljerar, inte utan ett visst mått av överlägsen hånfullhet, över en del förmåner som en grupp grekiska statsanställda lyckats skaffa sig.
Enligt Larsson är det dessa löntagares förmåner som som ligger bakom den grekiska krisen.
Hon bygger dock inte sin artikel på förstahandsuppgifter utan hänvisar till den tyska tidningen Handelsblatt.
Några exempel på vad Larsson drar fram:
• Busschaufförerna i Aten får åka till och från jobbet på arbetstid.
• Bud på de olika ministerierna får ett lönetillägg på 290 euro i månaden – för att, som hon påstår, bära akter och pärmar.
• I flera statliga företag får de anställda bonus för att de använder kopieringsapparaten, även den som kan bruka en pc får tillägg
• Den som kommer i tid till jobbet bli belönad
• Domare får extrapengar om de behandlar ärenden snabbare.
Visst finns löneförmåner hos de statsanställda som inte täcks av motsvarande statsinkomster eller står i prportion till arbetsinsatsen. Sådant finns överallt och är särskilt vanligt i länder där fackföreningsrörelsen saknar parlamenatrisk styrka och i stället måste använda militanta lösningar för att tvinga fram punktvisa löneökningar. Men att påstå att detta skulle vara orsak till krisen är väl magstarkt, för att inte säga korkat.
De angivna lönetillggen kompenserar inte sällan låga grundlöner och det är väl totallönerna som är intressanta i sammanhanget?
För att stimulera användandet av datorer i Sverige subventionerades de anställdas personaldatorer. Grekland har använt en annan lösning.
Larsson antyder att det skulle vara orimliga löneförmåner, i förhållande till arbetsinsatsen, som orsakat krisen.
Sådana löneförmåner har en mycket begränsad del av den grekiska arbetskraften.
Problemet för den grekiska staten är inte att arbetarna har för höga löner utan på statens minimala skatteinkomster.
I Sverige har vi överbetalda yrkesgrupper t.ex. finansmäklare som har 90 000 kronor i månaden för att gissa hur kunderna ska placera sin pengar eller för att knappa in siffror i automatiska prognosprogram. De hårresande lönerna trots att mäklarna oftare gissar fel än rätt. Kommer det leda till kris i Sverige?
Och hur många i Sverige åker inte till jobbet på arbetstid? Stämplar Therese in varje morgon?
De flesta som kommer i tid till jobbet i Sverige blir belönade även i Sverige. De slipper nämligen löneavdrag.
Handelsblatt har ett syfte med att förlöjliga de grekiska löntagare som nu protesterar mot politikernas mångåriga vanstyre. Även Larsson har ett syfte med att förmedla samma småaktigheter.
Artiklar av den här typen skrivs oftast av sådana som i alla andra sammanhang propagerar för lägre skatter och skatteflykt. För att slippa tackla problemet med för låga statsinkomster är det lätt att i stället klanka på löntagarna. Det stämmer nämligen bättre med den nyliberala dogmen.

12 kommentarer:

Tomas sa...

Du ser ingen skillnad på statsanställda och privatanställda "finansvalpar"?

Varg i veum sa...

Mja, lite urvattnad relativisering att försöka jämföra svenskars "förmåner" som att dom inte får löneavdrag om de kommer i tid med de som den tyska tidningen räknar upp.
Uppenbarligen har ju "alla" varit med på denna mjölkning av de minimala skatteintäkterna och röstat på politiker som lovat allt detta. Politikerna i sin tur har fifflat med ekonomin för att tillfredsställa sina väljare.
Fakta är att hela samhället, tydligen med facket i spetsen som förhandlat fram dylika lösningar trots att en femåring kan räkna ut att det inte håller..

Anonym sa...

Du menar alltså att det Grekiska folket står utan skuld när de röstat fram politiker gång på gång som i praktiken går till val på att låna upp pengar och dela ut dem till intressegrupper?

Fördelningspolitik fungerar bara när man omfördelar från en grupp och tar från en annan. Ger man till alla blir det Lyxfällan.

Mario Matteoni sa...

Theres Larsson kallar sig journalist. Som sådan bör hon redovisa relevanta fakta i stället för att okommenterat vidarebefordra ”faktoider” framtagna av lobbyister.
Larsson drar ett antal exempel på löneförmåner i grekisk statsförvaltning och gör gällande att dessa ligger bakom krisen.
Men hon tar inte reda på hur omfattande dessa löneförmåner är eller hur mycket de kostar grekiska staten. Är det en handfull statsanställda som får bonus om de använder kopieringsapparaten, eller är det hundra, tusen eller tiotusen? I krissammanhanget har det en viss betydelse.
Vad betyder dessa samlade löneförmåner i förhållande till de grekiska skattesmitande miljonärer som deklararer noll euro? Man kan också där ge ett antal maffiga exempel men när man inte kan redovisa antalet och omfattningen är det ganska svaga fakta.
För de nyliberalerna fundamentalisterna spelar fakta mindre roll.
De sväljer okritiskt allt som stöder tesen att löntagrnas löner och skatterna bör hållas låga. Särskilt som de samtidigt kan undvika att tala om att det är just de länder som fört en politik som bygger på låga skatter ¬ - Irland, Island, USA, Grekland ¬– som idag har ekonomiska problem.

Anonym sa...

Tack Theresse Larsson för din finna artikel.Det finns ännu värre fall.Kolla hur mycket dessa arbetare från de företag du nämnde som gått i pension fick i avgångsvederlag och pension och du kommer att svimma.

Anonym sa...

Undrar om du Mario förstår hur pass illa omtyckt det är här i sverige med "grekiskt" beteende. Att försvara eller förringa slöseri av allmänna medel är rena självmålet!

Anonym sa...

Det är väl inte svenska skattebetalare som ger finansmäklare 90000 i månaden? Däremot är det svenska skattebetalare som ger grekiska lokförare 50000 om året för att de klarar av att tvätta händerna.

morpheo sa...

Väl skrivet! Skönt att fler reagerar på att det lättuggade och uppstötta har en rätt frän doft och ganska obehaglig konsistens.

Mario Matteoni sa...

Ge ett enda konkret mått på löntagarnas påstådda enorma löner och lyxiga arbetsvillkor!
Hur många arbetare gäller det? Är lönerna högre i Grekland än i Sverige? Hur hög andel av de grekiska statsutgifterna utgör löner som är för höga?
Är uppgifterna som Theres Larsson vidarebefordrar från i dag eller för fem år sedan? Lönerna och anställningsförmånerna har nämligen sänkts sedan 2005.
Jämför t.ex. med andra statsutgifter som t.ex. den väldiga kostnaden för att få vara med i Nato, eller en jämförelse med vad de stora skattesmitarna undanhåller staten!
Kan man inte presentera fakta till påståendena att de grekiska lönerna varit för höga, är man antingen dum eller falsk. För en journalist är det i alla händelser tjänstefel.Varför inte flytta till Grekland och bära pärmar?

Anonym sa...

Jag håller med om att man i högsta möjliga mån skall hänvisa till bakgrundsfakta från tillförlitliga källor. Problemet är väl att sån fakta är så svår att få tag på.
Till exempel så erkände Finansministern George Papaconstantinou i en intervju att han inte hade en aning ("was clueless") angående det korrekta antalet anställda i offentlig sektor. Det säger ju en del om vilken koll han har haft.
Mario, om det nu är så lätt att ta fram bakgrundsfakta så föreslår jag att du gör det och använder den för att klargöra saker och ting istället för att bara ställa motfrågor som ingen kan svara på. Hur man än vrider och vänder på det så har Grekland inga pengar kvar. Det är det enda faktum som står klart.

Anonym sa...

Alla samhällen är olika och lösryckta påståenden utan en helhetssyn ger en skev bild. Det som det egentligen handlar om är systemfel. T.ex varför gick priserna och spekulationen upp vid EU-inträdet ? Varför lades all vettig produktion av kläder och skor ner i Europas låglöneländer till förmån för Kina etc. ?
Detta är svårlösta problem och seriösa försök att lösa dessa liknande USA/Mexiko slutar gärna i en nedåtgående spiral av kriminalitet vilket visa den enorma styrkan girigheten har.

danilo

Anonym sa...

Att systematiskt och långvarigt förfalska redovisning som den Grekiska staten bevisligen gjort, visar på ett totalt förakt för spelreglerna. Det visar även på en omfattande inbyggd kriminalitet i det grekiska samhället.
Om det hade gällt en företagare i Sverige så hade denne fått fängelse för bedrägeri eller näringsförbud. Emellertid visar det här också på en total brist på planering inom EU. Man har helt saknat ekonomisk planering inför "utvidgningen" eller så har den varit så hägrande att man medvetet låtit sig bedras, likt en ful man som springer efter en vacker kvinna.

Danilo