onsdag 20 juli 2011

SvD:s gulliga kapitalism

Ibland är SvD:s ledarkommentarer nästan rörande, fågna som de är i en liberal idyllisering av kapitalismen. Som idag.
Med utgångspunkt från Onffs konkurs konstaterar ledarredaktören att det är bra med konkurrens och meddelar förnumstigt att en del företag går under i konkurrensen och att detta gynnar konsumenterna.
På sin tid konstaterade den geniale Adam Smith detsamma, men det var på Gustav III:s och Bellmans tid. Smith hade rätt om den tidens konkurrens, företag och kapitalism. Och kanske har hans iakttagelse relevans även för dagens lanthandlar, tobaksaffärer och pizzerior. Och möjligen också för elektromikhandeln.
Men gäller konkurrensteorin även i dagens internationella kapitalism och konkurrensen på olika globala marknadsnivåer ? Har inte en del förändrats sedan Gustav III? Kan den förändringen möjligen ha påverkat de ekonomiska modeller som har sin grund i den gode Smith?

Smith hadet.ex. inte en aning om dagens globala bilindustri, dagens oljemarknad och finansiella system.
Företagen är multinationella, kapitalmarknaden är global och framför allt: företagens samhällspåverkan är oerhört mycket större än i Bellmans dagar. Kapitalet och samhället är internationell ömsesidigt beroende av varandra.
Men SvD:s ledarkommentator hytter med sin lilla näve åt alla som inte tänker lika liberaldogmatiskt.
Det är nästan gulligt.
AB

Inga kommentarer: