lördag 16 juli 2011

Grekiska kyrkan skattesmitare

När statskassan är tömd och folk förlorar sina jobb och får sina löner sänkta tycker många att det är dags för den stenrika kyrkan att komma med något mer än tröstens ord och tända ljus i kyrkorna.
Staten betalar lönerna för ca 9000 svartklädda präster, varav cirka 100 ärkebiskopar som driver kyrkan, samt pensioner för pensionerade präster.
Det kostar statskassan 268.000.000 € per år.
Ingen har insyn i den grekiska kyrkans affärer och kyrkan saknar ett centralt fastighetsregister. Men fastighetsbeståndet är omfattande.
Fler än 100 000 personer har ställt sig bakom ett nätupprop om att beskatta kyrkan.
Kyrkan avvisar kritiken och säger sig betala mer i skatt än näringslivet.
Man kan därmed lätt förstå att den grekiska staten får in minst skatteinkomster av Europas länder.

Läs mer
Reuters1
Reuters2
Uppropet
Athen News

Inga kommentarer: