torsdag 29 januari 2009

Ekonomernas kunskapskris

I dag, sedan finansbubblan spruckit, anser nästan alla ekonomiska experter att krisen beror på en alltför expansiv penning- och finanspolitik och åtminstone en viss brist på finansiell reglering. Tron på att den finansiella expansionen skulle kunna fortgå i evighet har lett till överdrivet risktagande och kortsiktighet inom finanssektorn.
I dag är nästan alla överens om detta.

Men varför visste forskarna och experterna inte det innan bubblans sprack? Eller visste de, men inte vågade säga något?

När man tidigare frågade dem t.ex. hur derivat och värdepapperisering i långa loppet kan skapa kapital och välstånd och om dessa s.k. instrument inte så småningom måste säcka ihop, blev man avfärdad som idiot. Kritiska artiklar och bokmanus i ämnet refuserades regelmässigt.

Det är således inte bara ekonomin som är i kris. Även den ekonomiska forskningen, mycket av ekonomijournalistiken och ekonomiska konsultbranschen krisar sedan länge. I själva verket är ”experternas” brist på kunskaper en del av den ekonomiska krisen och har bidragit till att den uppkommit.

Vilka kunskaper saknar de? Fram för allt i ekonomisk historia d.v.s. insikter om att det är reella tillgångar, energi, arbete, produktion och sund handel som skapar tillväxt och kapital.
Om de hade läst kapitalismens historia, skulle de inse att finansmarknadens, kapitalisternas, uppgift är att samla kapital och placera kapitalet där det gör mest nytta.
Om de t.ex. förstått skillnaden mellan pris och värde skulle de i tid ha hisnat för alla överdrifter och luftslott.

Det är inte frågan om att ersätta marknadsekonomin eller kapitalismen.
Det gäller bara för ekonomerna, ekonomiexperterna och de ekonomiska aktörerna att komma tillbaka till verkligheten.

PS. I en kommentar påpekar "Francisco" att Lars Jonung skriver i samma sak i dagens DN.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Lars Jonung skriver om detta i DN idag:

"Några professorer menade att den akademiska utbildningen i finansiell ekonomi ger avancerade men alltför snäva specialistkunskaper. Därmed har USA fått en kår av finansiella ekonomer som saknar en helhetsbild - en känsla för hur hela systemet fungerar."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=878244

Mario Matteoni sa...

Tack för tipset!

Anonym sa...

Det du skriver, som jag helt och hållet instämmer i, understryker bara ännu mer nödvändigheten av fria tänkare, fria fora, öppen debatt mellan oss amatörekonomer, och att bloggar som denna kan få en ännu nstörre läsekrets. Den här formen av inofficiell kunskap måste komma in i partidebatten.

Mario Matteoni sa...

Ja det är märkligt att partiets auktoriserade tankesmeder (nära partiledningen) inte tål konkurrens från fria socialdemokatiska tänkare.

Unknown sa...

Är man sosse är det tyvärr inte gångbart att hävda att lösningen på den nuvarande finansiella krisen INTE är ytterligare överkonsumtion i form av oövertänkta stimulanspaket utan måttfulla noggrant övertänkta åtgärder med bibehållen budgetbalans.