måndag 20 mars 2017

Skillnaden mellan social liberalism och idiotiskOrdet idiot kommer av grekiskans ”idios” (egen) och avsåg ursprungligen en människa som ställde sig utanför samhällsgemenskapen.

Fundamentalistiska nyliberaler i dagens värld tänker sig väljarna som om de (väljarna alltså) vore en samling idioter i denna ursprungliga mening. Ett exempel:
”Att vänstern anser staten lämpligast som varje löntagares förmyndare vet vi. Det har sin grund i den planekonomiska synen enligt vilken den politiska eliten är bättre lämpad än medborgarna att skapa och fördela välstånd.
Borgerlighetens ansvar är ett annat. Den bör inte anträda skattedebatten utifrån statens och finansdepartementets problemformulering, utan i stället driva diskussionen om varje persons makt att kunna påverka sin egen situation.”

Orden är Maria Ludvigssons i dagens SvD Ledare ”Skatt handlar om makt”
Typiskt idiotiskt. Gemensamheten, i det här fallet representerat av de valda politikerna, riksdag och regering, är fiender till individen, varje medborgare sköter sig själv bäst. Politikernas uppgift är att sänka och avskaffa skatterna, privatisera välfärden, låta marknaden lösa alla samhällsproblem utom möjligen det nationella försvaret.

En social liberal däremot håller individens frihet lika högt som den idiotiske men inser samtidigt att alla individer inte har samma chanser i samhället, att det finns individuella behov som kan tillgodoses endast genom att många samverkar och att en del problem är gemensamma och därför måste lösas genom att alla hjälps åt.
Skatternas och statens uppgift är att ge medborgaren trygghet, skydda medborgarna från all ekonomisk, social och kulturell exploatering samtidigt som individens frihet värnas.


Idiotliberalerna ser det enskilda företaget som högsta sociala enhet men de inser inte att dagens företag inte sällan är större, starkare och mäktigare än många stater. De flesta av dagens företag är inte ens privata utan i många meningar sociala enheter.

De fundamentalistiska liberalerna utgår dogmatiskt från Adam Smiths (1723 - 1790) liberalism. Smiths geniala iakttagelser av samhället byggde dock på företeelser som var samtida med Gustaf III.
De sociala liberalerna däremot har insett att dagens samhälle ställer andra krav än då.


2 kommentarer:

Lars sa...

I en av mina kommentarer till inlägget "Därför går sossarna bakåt" skrev jag attvsossarna går bakåt, därför att väljarna inte vill ha den postmodernistiska "socialdemokratiska" ideologi, som vänstersvansens förespråkar. Folk vill bestämma över sina egna liv och överlåta åt sina valda representanter att handha bara sådant som kräver gemensamma beslut och gemensamma lösningar. Folk vill göra sina egna val, men samtidigt skydda mot rena bedrägerier.

Det är inget tvivel om att vänstersvansen vill mer. De vill bestämma även över sådant som vi bäst bestämmer själva. De vill bestämma hur vi ska leva, och det handlar då inte bara om att skydda oss mot drogmissbruk och annat som allvarligt kan skada vår hälsa. Narkotika är helt förbjudet, medan vi ska förmås att minska alkoholintaget genom höga skatter på alkohol.

Men när politiker vill tvinga oss att byta livsstil för att rädda klimatet, handlar det om ett "klimathot", som det inte enligt mångas mening inte står i mänsklig makt att påverka. Vissa politiker anser också att världens alla invånare, om de bara lyckas ta sig hit, ska ha fri dragningsrätt på våra inbetalda socialavgifter. En av dessa politiker var Fredrik Reinfeldt, som såg en chans att öka klasskillnaderna i Sverige genom att sänka ersättningarna från socialförsäkringssystemen.

Det handlar inte världens allra fattigaste, utan till stor del om personer, som i avsaknad av ett allmänt pensionssystem, hade ett stort privat ihopsparat pensionskapital, som de har betalat flyktingsmugglarna med. De pengarna har de inte räknat med att ha någon användning av i Sverige, för här är ju allting gratis. Sålunda har högerpopulister (Reinfeldt-moderaterna) och vänsterpopulister hjälpt de krimienna ligorna att indirekt ta för sig av svenska skattepengar och socialförsäkringsavgifter.

När Socialdemokraterna före det stora flyktingkaoset under 2015 sa nej till ytterligare borgerliga skattesänkningar, men samtidigt lovade att inte ta bort de redan införda jobbskatteavdragen, så var tanken självfallet att använda de starka statsfsfinanserna till att återställa ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen ,och kanske på sikt sänka pensionärsskatten. Samtidigt som staten (regeringen) försöker uppfylla dessa löften, har mam börjat rulla över kostnaderna migrationerna på kommunerna, så att de kommer att få svårt att uppfylla sina sociala åtaganden.

Resultatet blir att den enskilde får mindre att bestämma över själva. Det betyder också att det blir mindre till internationellt hjälparbete. Att döma av de stora belopp som skänks till ideella hjälporganisationer är offerviljan hos svenska folket relativt stor. Hjälparbete kan bedrivas både ideelt, genom indivdernas egna beslut att donera pengar, och gemensamt genom staten. Det är en bra modell, när hjälpverksamhet finansieras 50 /50 via skattsedeln och ideellt, genom varje givares individuella beslut.

Och behoven är mycket stora i de länder som folk flyr eller "migrerar" ifrån. Det behövs stora insatser, inte bara till materiell (åter-)uppbyggnad utan även till uppbyggnad av samhället och nya demokratiska institutioner, för att befolkningarna där ska få tillbaka hoppet om en bättre framtid i sina egna länder. Sett till behoven där och till risken för nya flyktingproblem här, hade vi nog hur som helst fått avstå en viss del av våra ihopsparade soocialförsäkringspengar till bistånd. Och förhoppningsvis fått tillräckligt mycket över till oss själva.

Men hur har det blivit, med politiker som inte har sett som sin uppgift att förvalta medborgarnas pengar, utan mest ha sett dessa pengar som "samhällets" (d.v.s. deras egna) pengar, som de fritt kunna spendera på att förverkliga sina "ideologier".

fjellis sa...

Du utgår fundamentalistiskt från att påtvingad gemenskap är något önskvärt. Jag anser att Socialdemokratin präglas mycket av rädslan för att bli bortvald. En del av den socialdemokratiska värdegrunden handlar om Jantelagen, i min tolkning: Våra begränsningar ska sätta era gränser.

Socialismen är körd, försök att sockra den med prefixet demokratisk fick begränsad framgång eftersom det har varit svårt att se om det stod för någon förändring i politiken och i sådana fall vilken.

Skam den som ger sig, nu ska tydligen social liberalism skiljas ut från liberalism på ett sådant sätt att socialdemokrater och socialister ska kunna känna sig som sociala liberaler men betyder det något för den politik de vill sälja på oss?

Jag tror att en viktig skillnad mellan liberaler och vänster är synen på vad Staten är, kan och bör vara. Utan att vänstern ändrar sin syn på Staten tror inte jag att ett försök till omfamnande av social liberalism blir något annat än ett försök att sälja på oss samma gamla politik under nytt namn.

"Skatternas och statens uppgift är att ge medborgaren trygghet, skydda medborgarna från all ekonomisk, social och kulturell exploatering samtidigt som individens frihet värnas. "

Skatter ÄR ekonomisk exploatering, vi kan inte betala skatt för att skydda oss mot de bördor som skatter innebär.

Min inställning till skatter är istället pragmatisk. Lever vi tillsammans i samhällen kommer vi alltid att behöva betala skatt, frågan är bara till vem och till vad. Vi skyddar oss från tyrannens och den styrande klassens godtycke genom att låta Staten styras av våra valda företrädare. Staten ska inte ha någon egen vilja och våra valda företrädare ska sträva efter att föra den politik de gick till val på.

Trygghet kan vi bara skapa själva genom vår strävan. Det staten kan göra är att se till att vi delar lika på otryggheten förhoppningsvis blir den då liten för alla.

För mig är det viktigt att Staten (och det offentliga) försöker behandla alla lika. Staten har ingen rätt att behandla oss olika med syftet att få oss mer lika.

Pragmatisk som jag är förstår jag att vi gärna vill se till att det finns ett ekonomiskt och socialt skyddsnät. Vi vill inte att människor ska svälta ihjäl. Vi vill att det ska finnas utbildning till alla, vård och omsorg efter behov, men steget därifrån till att vilja få oss alla lika är ett jättekliv.