måndag 17 augusti 2015

Det finns inga raser men rasister och antirasister.

Antropologerna – de som forskar om människosläktet och människan som gruppvarelse - är överens om att det inte finns människoraser, och de anser att det är ovetenskapligt att försöka identifiera rasskillnader mellan människor.

Men allt tal om ”rasism” kan ju få en att tro att det finns människoraser.

För hundra år sedan var det en allmän och spridd uppfattning att det fanns olika människoraser och rasbiologer försökte fastställa att hela folk hade biologiska egenskaper som ger upphov till yttre och inre mänskliga särdrag.
Utifrån dessa särdrag utgick somliga ifrån att olika raser hade olika värde.
Den tyska nazismen odlade den uppfattningen.

Jordens människor delades upp i kaukasoider, den vita rasen, negroider; den svarta rasen, mongolider; den gula rasen och australider för folket i oceanien. Dessutom fanns blandfolk.

Till rasläran fogades också idéer om att rasblandning var av ondo och att en av politikens uppgifter var att hålla den vita rasen ren och utrota dåliga element som kunde fördärva denna renhållning. Exempel på denna syn fanns i apartheid och hos Klu Klux Klan i USA.
Där fanns också ett förakt för svaghet, avvikelser och en rädsla för degenerering.

DNA-analyser har dock visat att det inte finns skäl att använda begreppet ras om människor. Det kan vara större skillnad i DNA mellan två slumpmässigt valda individer i en folkgrupp än mellan två individer i olika folkgrupper, Den största delen, 85 procent, av den mänskliga genetiska variationen är mellan individer i samma grupp, ytterligare några procent av olikheterna vid jämförelser mellan individer inom olika grupper, medan genetiska skillnader mellan grupperna står för mindre än 10 procent av de konstaterade skillnaderna.

I dag beskylls SD för att vara ett rasistiskt parti. Antirasterna säger att SD mörkar sina verkliga åsikter och att SD i grunden är rasister trots att de förnekar det och trots att partiprogrammet inte har något skrivet om det.

Vad SD däremot står för är att de vill begränsa invandringen till Sverige. Deras nationalism gör dem främlingsfientliga.
Antirasisterna är rädda för att SD i ett givet läge kommer att visa sig lika rasistiskt som de tyska nazisterna på 30-talet och varnar för att det tyska folket inte i tid varnade för nazismens rasism.

Men denna historiska insikt tar inte hänsyn till att det under första delen av 1900-talet fanns en spridd och stark antisemitism och ett judehat hos tyska folket. Det var bara för nazisterna att ta fatt i detta judehat och utse judarna som syndabockar för den stora fattigdom som rådde efter första världskriget. Rasläran var redan etablerad då nazisterna utnyttjade den i sin propaganda och ideologi.
Samtidigt fanns en stark rädsla hos många för bolsjevismen som var ett faktiskt hot, vilket skrämde in folk i nazismen.
Och det är fel att det inte fanns ett motstånd mot nazisterna. Det var ett ständigt krig på gatorna mellan nazister och kommunister.

Idag finns alltså inte raser, men trots det finns rasister. Och därmed antirasister.
Men hur många av Sveriges befolkning tror på rasläran? Och hur stor del av SD:s sympatisörer gör det? Vilka egentliga belägg finns för att Sverigedemokraterna tror på rasläran?

Raser finns inte. Däremot finns det olikheter mellan människor.
Varje människa är unik, men vi människor är ändå lika.
Utseenden skiljer sig mellan olika människor liksom våra anlag, temperament, egenskaper, humör och intelligens.
Vi präglas alla utifrån vilka olika ekonomiska, sociala och kulturella miljöer vi fötts i, utvecklats i och lever i. Vi tycker och tror därför olika. Vi individer skiljer oss åt genom olika bildning, intelligens, och traditioner.
Vi står i olika relationer till varandra. Somliga är mäktiga, andra vanmäktiga. En del är överordnade andra som är underställda dem. Vi tillhör olika hierarkier i vilka vi har olika positioner.  Det finns de som är enormt rika samtidigt som det finns de som är bottenlöst fattiga.
Vi har därför olika politiska, ekonomiska, sociala och kulturella intressen.
Somliga har fysiska handikapp andra är akrobater och elitatleter. Några är kloka, medan andra är dåraktiga. Några är friska och andra sjuka. En del är gamla, somliga är unga. Vi är kvinnor och män.
Men dessa individuella skillnader är lika över hela världen. Den individuella variationen är större än den mellan folk från olika länder och olika språkgrupper.

Våra genetiska grunduppsättningar är lika. Alla människor är människor. Vi har därför insett att alla människor har lika värde.
Den fattige som sitter utanför ett varuhus och tigger har lika stort människovärde som den som kommer till butiken för att handla eller den som sitter bakom kassan liksom den som äger varuhuset.

Ändå påstår somliga att det finns ”vi” och ”dom”. Dom är de andra, de som inte är som vi, främlingarna.
Men om man med främlingar menar alla utlänningar är ju större delen av jordens befolkning främlingar. I vår globaliserade värld är vi i vårt lilla land beroende av dem alla.

Främlingarna är inte sällan de som vi inte känner och som hotar oss: Ryssar med krigiska avsikter. Islamister som vill tvinga oss att anta deras religion och seder. Utlänningar som kommer hit och tar våra jobb, stjäl våra kvinnor och våra ägodelar. Flyktingar som vill åt vår välfärd.
Tiggare som stör vårt goda köphumör. Judarna som håller ihop och konspirerar, negrer som är lata, zigenare som inte är som folk, polacker som jobbar svart.
De är inga raser men de är främlingar.

Främlingar finns men decbehöver ju inte vara ett hot.
Oftast kommer de för att arbeta och hjälpa till att bygga det samhälle som vi lever i.

Det finns rasister men de är få.
De främlingsfientliga är desto fler.
Och de som är skeptiska till obegränsad invandring än fler än de främlingsfientliga.

Felet vi gör när vi angriper folk som rasister är att begreppet snävar till målgruppen och lämnar de främlingsfientliga utanför.
Och när vi ständigt använder begreppet ”rasist” i kampen mot främlingsfientlighet kan det förefalla som om det finns raser. För om det finns rasister finns det väl raser?

Om vi vill upplysa de främlingsfientliga om att deras fientlighet är obefogad kanske vi missar målgruppen genom att kalla dem rasister eller fascister, vilket de ju inte behöver vara, och förmodligen inte känner sig som.

Jag tror därför att det är mer effektivt att komma med sakargument mot främlingsfientlighet, mot förakt för svaghet och mot exkludering.

Om vi vill predika tolerans kanske vi måste praktisera den.

Från dem som rev ner SD:s affischer hörde jag dock inga sakliga argument mot SD:s förakt för medmänniskor.

Kanske tror antirasisterna att det är ett argument att tysta en obehaglig röst.
Det är i så fall samma argument som fascister och nazister, fundamentalistiska islamister, apartheidanhängare, Klu Klux Klanare, bolsjeviker och andra främlingsfientliga alltid tillämpar.
Det är i så fall inte bara beklagligt det är att inte erkänna demokratins metoder.
Och att slå meningsmotståndare på käften är inte ett argument.


DN debatt
2015-08-14 3 kommentarer:

Jonny sa...

Jo raser finns absolut och detta är viktigt att inse och ta hänsyn till vid t.ex forskning rörande sjukdomar och utveckling av mediciner.

Rasblandning är av godo eftersom det ger bättre genetiskt skydd mot sjukdomar.

Att inse att dagens volym av invandring trasar sönder Sveriges välfärdssystem och att vi helt enkelt inte kan hantera dessa stora volymer är inte att vara rasist eller främlingsfientlig.

Att sticka huvudet i sanden och inte se dessa volymproblemen är att vara naiv.

Anonym sa...


2014 gick 6454 under jorden efter avvisningsbeslut, med tillgång till sjukvård,
tandvård och skola. En av dem som fanns i gruppen "avvikare" har nu dödat två
personer på IKEA, Västerås. Migrationsverket och Polisen har i chockerande
utsträckning försummat sina skyldigheter, att förvarta och utvisa. Vi som vill
att utlänningslagen ska gälla och tillämpas fullt ut, är vi rasister? Du försöker
dölja problemen i allmänt luftigt snack om rasism. Anser du t ex att en som
beviljas asyl ska ha styrkt sin identitet genom att uppvisa sitt pass eller annan
identitetshandling? Eller räcker det med sannolik identitet som 90% idag ges av
Migrationsverket?

catrine sa...

Sorry men det finns olika raser har själv läst om detta i flera artiklar ifrån forskare att det finns folk med ett dna som inte stämmer in på vårt. Finns en stam i sydamerika deras dna är inte samma som oss andra. Finns även flera grupper med olikt dna. Tyvärr så har de raderat all info om detta sedan den stora rasdiskussionen världen över började. Men om du gräver tillräckligt mycket borde du kunna hitta faktan igen. Och se att ditt inlägg inte stämmer någe vidare värst bra. Så börja ta reda på ordentlig fakta först innan du början svamla en massa smörja. Och sluta lita på den styrande media biten. Du gör bara bort dig tyvärr!