lördag 8 augusti 2015

Hur man bäst bekämpar främlingsfientlighet

I en affischkampanj i Stockholms tunnelbana har SverigeDemokraterna, på engelska, bett Stockholms turister om ursäkt för att det finns utländska tiggare på Stockholms gator. Om SD får bestämma, säger de, ska turisterna slippa se tiggarna.
Kampanjen väcker indignation hos SD:s motståndare som anser att den är ”hets mot folkgrupp” och kräver att SL ska förbjuda kampanjen inom tunnelbanan. Hets mot folkgrupp är nämligen olagligt.
Enligt 16 kap 8 § brottsbalken, är hets mot folkgrupp att uppsåtligen, i uttalande eller i annat meddelande som sprids, hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Men ”utländska tiggare” är ingen folkgrupp. JK har följaktligen beslutat att inte inleda någon förundersökning mot Sverigedemokraterna.

SD är ett riksdagsparti, det tredje största, med 14 procent av väljarna bakom sig. De har samma rätt som andra partier att uttrycka sina åsikter så länge dessa inte bryter mot lagen.

Att SD, enligt min och majoritetens mening, har helt fel och att kampanjen bygger på fördomar och dumhet är inget skäl till att stoppa den.
Reklamkampanjer är ju i allmänhet inte alltid vederhäftiga men ofta korkade och i en demokrati har även korkade åsikter rätt att framföras.

Jag kan förstå att en stor grupp människor blir upprörda över SD:s budskap men det betyder inte att vi har rätt att tysta det.

Däremot är det svårt att förstå varför reaktionerna blir så oartikulerade och att man river ner affischerna i stället för att komma med motargument eller med konstruktiva förslag till lösningar av problemet.

För tiggeriet är ett problem, inte främst för oss väletablerade svenskar och utländska turister, utan för tiggarna själva. Deras problem – fattigdom, arbetslöshet, brist på utbildning, ekonomiskt, socialt och kulturellt utanförskap och i vissa fall etnisk diskriminering – måste lösas på annat sätt än att tysta dem som tar upp problemet. Även om de ställer fel frågor och har fel svar.

Jag tror att de starka handgripliga reaktionerna på kampanjen delvis bottnar i den politiska retorik som byggts upp i motståndet mot SD.
Där har SD:s främlingsfientlighet, nationalism och konservatism kallats fascism och rasism. SD har jämförts med nazistpartiet i Tyskland på 30-talet.
SD:s motståndare har därför kunnat se sig själva som det godas värn mot det onda. Eftersom det goda måste vinna är alla medel tillåtna, även odemokratiska, som att vända ryggen åt SD:s talare på torgmöten, att man kan avbryta talare, att man kan riva ner deras affischer, att frysa ut SD-anhängare och ändå framstå som försvarare av demokratin.

Det uppstår en mobb, visserligen en som vill det rätta, men en mobb där individen låter känslorna ta över förnuftet, och individens vilja blir till massans, och varje nyans och eftertanke försvinner och det brutala handlandet blir lag. Argumenten tryter, höj rösten!
Varje mobb har, som de själva anser, ett gott syfte: Bevara den egna rasen, rädda nationen, bekämpa ondskan, stoppa fascismen, kommunismen eller andra ismer.

Nazister, fascister och bolsjeviker har alltid utnyttjat mobben, folkstormen, massan för att ”övertyga” meningsmotståndare.
Att demonisera motståndare är också en fascistisk metod.
Låt oss inte ta efter deras metoder i kampen mot främlingsfientligheten.

Är inte främlingsfientlighet illa nog och något att bekämpa?

Dagens existerande fascism finns för övrigt i form av talibaner, ISIS, Al Qaida, Boko Haram, Hezbollha m.fl. våldsideologier, dogmatiska, fundamentalistiska, fanatiska och antidemokratiska som hotar den demokratiska världen.

Bästa sättet att bekämpa SD:s enfaldiga budskap är att bemöta dem med sakliga argument. Om man i stället söker tysta dem, och demonisera dem når man inte de människor som kan tänka sig stödja SD.
De känner inte igen sig som fascister och rasister men
tror att utlänningar kommer hit till Sverige för att sko sig på vår surt förvärvade välfärd, att det finns fullt av brottslingar bland alla flyktingar som väller in i landet, att invandrarna tar våra jobb, att flyktingmottagningen kostar oss skattebetalare massor av pengar, att det finns ligor som organiserar tiggandet.
Och de tror att SD är det enda partiet som vill diskutera problemen.

Allt jag kan göra är att försöka bevisa för dem att de har fel.
Inte framställa dem som ondskefulla demoner.

SvD om SD-kampanjen 
AB 

Mina tidigare inlägg på denna blogg om SD, främlingsfientlighet och tiggare
Främlingsfientligheten illa nog11 kommentarer:

Jonny sa...

Det finns en hel del som är rätt i din text ovan när det gäller synen på yttrandefrihet och t.ex vad gäller den naiva demoniseingen av SD men när du skriver att
"Dagens existerande fascism finns för övrigt i form av talibaner, ISIS, Al Qaida, Boko Haram, Hezbollha m.fl. " är du helt ute och seglar.

Du blandar ihop religiös fundamentalism med fascism. Båda är avskyvärda, precis som nazism, kommunism och socialism och leder alla till vedervärdiga samhällskonstruktioner med oerhört mänskligt lidande men det går inte att sätta likhetstecken med dem för det. Fascism är fascism. religiös fundamentalism är något helt annat.

Mario Matteoni sa...

Jo jag vet skillnaden.
Fascism är en totalitär ideologi som vill avskaffa demokratin och vill lösa tvisterna i samhället med korporativa system. Fascisterna vill t.ex. upphäva motsättningarna mellan kapital och arbete genom att tvinga löntagare och arbetsgivare att samverka för statens eller nationens bästa i stället för att låta parterna förhandla med varandra.
Fascisterna anser att demokratin inte fungerar utan vill att nationen eller staten styrs av en upplyst elit. Fascismen föraktar kommunism likväl som liberalism.
Fascismen är, som den praktiserades i Italien under Mussolini på 20-30 talen, inte rasistisk men antiintellektuell, vålds- och maskulinitetsdyrkande, nationalistisk.

Det är de antiintellektuella, vålds- och maskulinitetsdyrkande sidorna hos de religiöst fundamentalistiska rörelserna som fick mig att kalla dem för fascistiska. Där finns ett gemensamt drag.
Den tyska nazismen växte sig stark under tjugo- trettiotalen i Tyskland.
Att som många gör jämföra dagens situation med SD med den tyska nazismen slår fel.
Den unga tyska demokratin hade då ännu inte skaffat sig stabila former, länderna styrdes av svaga regeringar och splittrade riksdagar.
Det var de svaga demokratierna som bäddade för diktaturerna.
Ytterlighetspartier till höger och vänster stred på gatorna. I Italien anarkisterna och i Tyskland kommunisterna. I Ryssland fanns bolsjevikerna som av den tyska borgarklassen uppfattade som ett hot. Kommunisterna tog strid på gatorna mot nazisterna. Sammandrabbningarna var många och intensiva och gränsande till inbördeskrig i flera förbundsstater.
Tyska folket hade det oerhört fattigt efter första världskriget och på grund av västmakternas orimliga krav på krigsskadestånd. Ett gammalt utbrett judehat fanns redan i landet. En raslära som stod på ”vetenskaplig” grund formade tyskarnas syn på sig själva, judarna och främlingar. Det fanns redan en verklig rasism i landet.
Nazisterna framstod för många borgare som ett värn mot bolsjevismen, en politisk väg bort från fattigdom, en angelägen rensning av undermåliga folkgrupper.
Judarna, kommunisterna och allsköns pack blev syndabockar.
Ju mer kommunisterna slogs på gatorna desto mer framstod nazisterna som ordningens upprätthållare.
Det är således mer som skiljer den politiska situationen i Tyskland efter första världskriget och Europa idag.

Anonym sa...

Så du anser att det stora flyktinginvandringen inte kostar något och därför inte alls påverkar välfärden? Och att det inte finns kriminella bland invandrarna samt att invandringen inte alls skapar undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. Du säger att de 12,9 procent (inte 14 procent som du påstår) som röstade på Sverigedemokraterna är enfaldiga. Jag undandrar mig sådana pejorativ men skulle nog påstå efter att ha läst flera av dina spalter att du är ganska naiv. Du tycks leva kvar i slutet på 60-talet omedveten om vad som har passerat sedan dess...

// Jan

Anonym sa...

Fascismen har ett problem; hur få de marginaliserade massorna att förstå och stödja en elitistisk lära...?
För att få den fascistiska brasan att brinna litet bättre, tillsätter man då en dos religiös fanatism, i avsikt att få den lilla medborgaren att dra på sig marschkängorna...
Tricket lyckas nästan alltid.
Religiös fundamentalism har alltid varit fascismens bästa vän....

/Bosse

Anonym sa...

Vad många av SD:s väljare inte förstår; genom att hålla liv i den xenofobiska krigsdansen, slipper partikärnan att delge sin djupare agenda för landets framtid.
De få gånger frågan ställts av "artig" media, har man konsekvent vägrat utveckla något svar.

(Koppla gärna detta till mitt föregående inlägg)

/Bosse

Mario Matteoni sa...

Till den anonyme som kallar sig Jan:
Jag skrev att de som kan tänka sig rösta på SD "tror att utlänningar kommer hit till Sverige för att sko sig på vår surt förvärvade välfärd, att det finns fullt av brottslingar bland alla flyktingar som väller in i landet, att invandrarna tar våra jobb, att flyktingmottagningen kostar oss skattebetalare massor av pengar, att det finns ligor som organiserar tiggandet.
Och de tror att SD är det enda partiet som vill diskutera problemen."
Och så skrev jag att dessa påstående bör mötas med motargument.
Ingenting av vad jag anser i frågan. Om det har jag skrivit i tidigare inlägg.

Beträffande min naivitet och efterblivenhet i 60-talet får du väl komma med annat än tyckande och påståenden för att bevisa saken.

Lars sa...

Det finns tydliga kopplingar mellan europeisk fascism och panarabisk ultranationalism samt extrem islamism. Det är därför riktigt att kalla IS och liknande rörelser fascister.

Justitiekanslern (JK) har inget tillsynsansvar över Storstockholms Lokaltrafik (SL). JK har inte heller till uppgift att bekämpa brottet Hets mot folkgrupp i allmänhet, men är åklagare i tryckfrihetsmål. Nu menade dock JK att affiscerna och banderollerna var tryckta, och därför kunde falla under JK:s åtalsrätt. JK anser deet visserligen "tveksamt" om "utlänska tiggare" är en folkgrupp i lagens mening, men detta anges inte som motiv för beslutet att inte åtala. Beslutet grundas i stället på att texten inte når upp "till en sådan nivå av missaktning som krävs för att brott ska föreligga".

Jag anser det uppenbart att affischkampanjen är riktade mot rumänska och bulgariska romer, fastän det inte sägs i klartext, och de är en folkgrupp.

Jag tycker nog att en vanlig åklagare borde pröva detta (är banderoller och affischer, som sätts upp på en enda plats verkligen att jämställa med tryckta skrifter som tidningar och böcker?) samt även om huliganerna som stormade T-banestationen har gjort sig skyliga till brottet olaga intrång. De hade ju inget legitimt ärende dit, och hade över huvud taget ingen rätt att vistas innanför spärrarna. Tunnelbanan är inte allmän plats.

Yttrandefriheten, som nu åberopas som argument för SD:s "rätt" att sprida sitt budskap i tunnelbanan, gäller inte överallt. På enskild plats, vilket tunnelbanan är, krävs tillstånd av fastighetsägaren, eller motsv. Uppenbarligen hade SD dennes tillstånd, eftersom det var betald reklam.

Nu är ju frågan om huliganernas syfte var att protestera mot SD eller SL. Extremvänstern har under flera år bedrivit ett krig mot kollektivtrafiken i sin kamp för något slags intäktsfri ekonomi (som kallas noll-taxa). Man vill alltså att kollektivtrafiken ska gå före med att ha utgifter men inga intäkter. Detta stöds av Vänsterpartier och ofta även av Mp (som i andra fall föespråkar extrema lågpriser i kollektivtrafiken),

Nu använde dessa grupperingar SD:s kampanj som förevändning för att angripa SL, bl.a. genom att uppmana resenärer att "planka". Det märkliga med extremvänsterns krav (nu senast att motsätta sig de taxehöjningar i SL-trafiken, som allianspartierna har föreslagit)stöds av både S och SD i Stockholms läns landsting. Detta är oseriöst röstfiske.

Om det verkligen vore sant att SL inte behöver intäkterna från den föreslagna taxehöjningen för att täcka underskotten i trafiken, så skulle pengarna säkert räcka till att ge "de utländska tiggarna" en dräglig tillvaro. Men det är tydligen viktigare att bortskämda överklassungdomar ska åka gratis. Det är dessutom inga småpengar, som SL förlorar på "plakandet", som nog bör kallas organiserad brottslighet.

Stockholmska S-politiker, som lägger sina pannor i djupa veck, och diskuterar "yttrandefrihetens gränse, borde nog diskutera SL:s ekonomi i stället, och hur de har tänkt finansiera alla nya tunnebanelinjer, som de vill ha. Och vilka man samarbetar med, borde de också diskutera. Borde inte S ha en egen politik, i stället för att svassa efter extremvänstern och miljöpartiet?

Lars sa...

Eftersom tunnebanan inte är allmän plats, och inte står under JK:s tillsynsansvar, så ligger det inom Stockholms läns landstings befogenheter att förbjuda all politisk reklam, alternativt all reklam över huvud taget, i tunnelbanan. Använd de befogenheter, som ni faktiskt har, i stället för att ägan er åt hårklyverier om "yttrandefrihetens gränser"! Jag förespråkar en blocköverskridande uppgörelse mellan S och allianspartiierna, med innebörd att S går med på den föreslagna taxehöjningen i utbyte mot att allianspartierna accepterar ett förbud mot politisk reklam i tunnelbanan och övriga SL trafikanläggningar.

Anonym sa...


Varför utelämna det bästa argumentet mot"främlingsfientlighet", nämligen
att som i Danmark begränsa invandringen och fr a att aldrig ge nykomlingar
i landet förmåner som förvägras landets egna medborgare? Fruktbart att
ständigt diskutera ett fenomen som är så naturligt: i det svenska jägar-
samhället försvarades stammens revir? De var alltså främlingsfientliga
när de skyddade sitt bytesunderlag. Inget folk i världen söker sin under-
gång genom massinvandring, inte heller det svenska. /Anders Nilsson

Mario Matteoni sa...

Lars: Det är väl ändå inte så att lagen om hets mot folkgrupp gör halt vid tunnelbanans väggar?
Lagen gäller väl även där, liksom i butiker, krogar, samlingslokaler och andra platser där folk finns.
Enligt Wikipedia avser allmän plats, i brottsbalken, även tåg, affärer, restauranger, kyrkor och teatrar.

Lars sa...

Wikipedia hänvisar inte till något särskilt stadgande i Brottsbalken, men tydligen avses bl.a. knivförbudslagen. Begreppet allmän plats har i bl.a. denna lag utvidgats så att man även inkluderar tåg, etc i förbudet att bära kniv på allmän plats.

Jag avser dock allmän plats i den gamla Ordningslagens bemärkelse. I nu gällande ordningslag används i samma betydelse begreppet offentlig plats. Eftersom tunnelbanan inte är någon offentlig plats (allmän plats enligt äldre defintion) gäller inte samma rättigheter som på gator och torg. SL har alltså rätt att förbjuda politisk (och annan) reklam i tunnebanan, vilken får framföras på gator och torg.

Ett förbud mot SD:s affichering hade alltså inte kränkt SD:s yttrandefrihet. Men det hade varit ganska osmart att förbjuda affischer från bara ETT parti, som därigenom hade framstått som något slags martyr. Men varför inte förbjuda ALL politisk affischering i tunnelbanan?

Vad jag har reagerat mot, är att debattörer som påstår sig bekämpa SD och främlingsfientlighet, blir så upphetade så att de dels skapar uppmärksamhet kring SD:s tidigare ganska okända affischkampanj, och dels - för att inte själva framstå som motståndare till yttrandefriheten - vill ge SD rättigheter, som partiet strängt taget inte har.

Jag reagerar också mot att Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har tagit hjälp av SD för att genomdriva extremvänsterns krav, som S har ställt sig bakom av rent opportunistiska skäl. Allianspartiernas förslag till reformering av SL:s taxesystem överenstämmer med vad som är socialdemokratisk politik i hela landet utanför Stockholms län.

Var nedrivandet av affischerna verkligen en spontan reaktion mot SD, eller var det ännu ett led i extremvänsterns mångåriga krig mot kollektivtrafiken?