torsdag 13 augusti 2015

Tyskland tjänar på krisen i Grekland

Att Tyskland tvingas betala en massa pengar till krisens Grekland verkar vara en spridd missuppfattning.
Den har sin grund i uppfattningen att finansmarknaden fungerar på samma sätt som våra vardagliga ekonomiska sammanhang.
Men det gör den inte, ibland fungerar den faktiskt precis tvärt om, t.ex. att skulder är tillgångar på finansmarknaden.

Och det är inte bara jag som påpekat detta utan även många andra, t.ex. Andreas Cervenka ekonomijournalist på SvD Näringsliv.

Just när det gäller Greklands skuld och Tysklands bidrag visar forskare vid tyska Halle Institute for Economic Research (IWH) att Tyskland tjänat hundratals miljarder kronor på krisen i Grekland. Det vill säga tvärt emot vad de flesta tror och påstått.

Studien refererades i Affärsvärlden i går under rubriken ”Så många miljarder har Tyskland tjänat på Grekland”

Den nya studien Germanys benefit from the Greek crisis publicerades den 10 augusti 2015 och visar att Tyskland tjänat över 100 miljarder euro, drygt 960 miljarder svenska kronor, på Greklandskrisen de senaste fem åren. Pengarna har Tyskland sparat genom lägre räntekostnader som uppstått när investerare sökt ”säkra hamnar” i tyska statspapper. Enligt studien är detta den främsta orsaken till Tysklands välbalanserade ekonomi.
”Besparingarna överträffar kostnaderna för krisen - även om Grekland skulle ställa in betalningarna på hela skuldbördan”, står det i forskningsrapporten.
Sammanlagt har räntan på tyska statspapper fallit med 300 baspunkter bara på grund av Greklandskrisen, visar studien. IWH har försökt beräkna den faktiska vinsten på räntefallet med hjälp av den så kallade Taylor rule.
Taylor rule är en penningpolitisk ”regel” som anger hur mycket centralbanken bör ändra den nominella räntan som svar på förändringar i inflationen, produktion eller andra ekonomiska villkor. I synnerhet föreskrivs regeln att varje ökning av inflationen med en procentenhet, bör centralbanken höja den nominella räntan med mer än en procentenhet. Denna aspekt av regeln kallas ofta Taylor principen.


Mina tidigare bloggkommentarer om finansmarknaden och Grekland

3 kommentarer:

Leif sa...

Detta är ren spekulation. Att Tyskland precis som Sverige har låga marknadsräntor beror på att det är länder som anses föra en ansvarsfull ekonomisk politik med en föhållandevis stor andel exportindustri.

Det är möjligt att Greklandskrisen förstärkt denna effekten men det gäller i så fall även Sverige som potentiellt tjänat ännu mer på krisen i Grekland eftersom vi inte har behövt ställa upp som långivare.

Mario Matteoni sa...

"Leif" du har som vanligt missat poängen i mitt inlägg.
Vad är ren spekulation? Finansmarknaden bygger utan tvekan på spekulation.
Saken gällde annars förhållandet mellan Tyskland och Grekland.
Om jag ska välja vilka jag tar fakta ifrån väljer jag ett vetenskapligt utredningsinstitut före dina påståenden "Leif".
Att Tyskland anses ha fört en ansvarsfull ekonomi och bygger sin ekonomi på en stor export är inget att tvista om. Men det var inte det saken gällde.

Leif sa...

Man kan kalla det vad man vill men det handlar om ett internationellt fenomen där placerarna börjat ta större hänsyn till de ekonomiska förhållandena i de enskilda länderna vilket får anses vara en hälsosam utveckling. Grekland fick stora fördelar med euron då räntan helt plötsligt blev mycket lägre bl.a. på grund av att Tyskland ansågs stå som garant för valutan. Dock kunde man inte hantera denna fördel utan förlorade den ekonomiska kontrollen med accelererande skuldtillväxt.