tisdag 28 juli 2015

Finns det intelligent liv i universum?

Nasa har nyligen funnit en jordliknande planet, Kepler 452b, 1400 ljusår från vår jord
Vi kan alltså inte räkna med direktkontakt med den planeten.

Men visst är det intressant att det finns fler jordklot i universum.
Den planet som mest liknar vår egen upptäcktes av Nasas rymdbaserade teleskop Kepler i januari 2015. Planeten går i omlopp runt den röda dvärgstjärnan Kepler-438 – det vill säga i ett lämpligt avstånd för att vatten ska kunna förekomma på planeten som är 1,12 gånger så stor som Jorden. Temperaturerna ligger uppskattningsvis på 0-60 grader.
Kepler-438 b ligger på cirka 470 ljusårs avstånd från Jorden.
Den planet som ligger närmast vår planet och som har jordliknande livsbetingelser, Gliese 667 Cc, finns på ”bara” 23,6 ljusårs avstånd från oss.

Frågan är om det finns intelligent liv på någon av dessa eller andra planeter som kan hysa liv. Sannolikheten att vi ska möta dem är dock liten.
Om det finns liv på någon av planeterna, och om vi skulle kunna besöka dem, bör detta liv ha hunnit utvecklas ungefär på samma sätt och i samma takt som på Jorden för att vi ska kunna finna intelligent liv. Det bör finnas varelser som vi kan kommunicera med.

På vår egen planet uppstod liv för 3,8 miljarder år sedan, äldsta säkra spår av celler är stromatoliter 3,5 miljarder år gamla.
För att vi inte bara ska möta bakterier, encelliga djur eller mollusker på den främmande planeten bör utvecklingen där åtminstone nått däggdjursstadiet. De första däggdjuren uppstod på Jorden för 150 miljoner år sedan.
De första hominiderna, människoaporna, kunde ha uppträtt för sju-sex miljoner år sedan.
Så den planet vi besöker bör således ha nått ungefär samma utvecklingsgrad som vår.

Men kanske har livet på den främmande planeten utvecklats några miljoner år längre än på Jorden.
Om det är så kan de intelligenta varelserna redan ha dött ut, antingen genom en naturkatastrof eller genom att de själva redan har förstört livsbetingelserna eller på grund av att de har utrotat varandra i konflikter.

Men de kan ju för all del ha kommit längre i förnuft och visdom än vi och lyckats undvika vårt primitiva sätt att lösa konflikter och låtit bli att överexploatera naturen.
Frågan är om de i så fall vill ha med oss primitiva varelser att göra.
Kanske placerar de oss i laboratorier för att utforska detta märkliga ociviliserade släkte.

Man kan fråga sig varför vi jordbor ska söka oss ut i rymden för att leta efter intelligent liv. Borde vi inte koncentrera sökandet till vår egen planet?

Tja, kanske är det så att vi redan har misströstat om vår egen framtid och sätter vårt hopp till en högre civilisation.

Men naturligtvis är det så att vår inneboende nyfikenhet alltid driver oss ut i det okända för att se och upptäcka. Det är vårt förnuft som driver oss och förnuftet är något mycket unikt i universum.

Jag tror också att vi måste acceptera att vi, mänskligheten, trots nya upptäckter av beboeliga planeter, är ganska ensamma om att representera intelligent liv och att vi måste försöka använda vårt förnuft för att rädda denna unika form av liv.

Ingen högre makt kan hjälpa oss.
Vi bestämmer själva mänsklighetens framtid här och nu på Jorden.
2 kommentarer:

M E sa...

Svårt att förstå detta från Hawking:
"One would also expect to have seen large numbers of tourists from the future, curious to look at our quaint, old-fashioned ways."

Vad menas? Nutiden är så långt framåt i tid som vi kommer (skulle jag tro), därmed finns ännu ej möjligheten att resa bakåt i tiden. Det är först om man lyckas nå dit att sådana turister kan tänkas uppstå. Där är vi ej ännu. Sedan att det troligaste väl är att det är fullständigt säkert att man aldrig når dit är en annan sak.

Det är bara om man förutsätter att vi befinner oss i en tid innan nutiden så att säga som det citerade fungerar om jag inte misstar mig.

Mario Matteoni sa...

Han kanske skämtade.