söndag 5 juli 2015

Jan Björklund och folkpartiet misstror människors kreativitet och energi

Jan Björklund talade idag i Almedalen bland annat om ”curlingsamhället” - om att individen måste ta större ansvar för att klara skolan och arbetslivet.
– Hela vårt samhälle riskerar att bli ett curlingsamhälle där inte bara vi vuxna curlar våra barn utan där samhället curlar de vuxna”, sa han.

Om jag förstod rätt menar han med detta en politik som utformas på ett sätt så att stat och kommun tar hand om sina medborgare till den milda grad att individerna blir helt beroende av stöd och bidrag. Medborgarna passiviseras och blir oförmögna att ta egna initiativ, tror Björklund.
Hemska tanke om det vore sant.
Men det är dessbättre inte sant utan är bara är en gammal nyliberal dogm och skröna som dök upp bland borgerliga politiker ungefär samtidigt som begreppet curlingförälder.
DN hade t.ex. en ledare om detta för elva år sedan.

Begreppet ”curlingpolitik” tar nyliberaler till för att kunna angripa välfärdspolitiken. ”Så  går det med för mycket välfärd! Alla blir zombies.”

Jan Björklund litar alltså inte på att alla människor har en inneboende lust att skapa och tänka själva. Han tror att det är politiken som danar individen efter sin avbild.
Det finns emellertid inga belägg för att det är så. Tvärtom visar erfarenheterna att det är i de fattigaste delarna av världen, där det saknas all tillstymmelse till välfärd, som apatin och håglösheten är som störst bland medborgarna. Där de fattigaste effektivt hålls i fattigdom.
Och även i rika länder med underutvecklad allmän välfärd finns stora grupper som hamnat i apati och oförmåga att ta sig upp ur eländet. USA är ett sådant exempel.
Otrygghet förlamar.

Om det finns något i dagens svenska tillvaro som hämmar människors möjlighet att förverkliga sig själva så är det ett ensidigt och gammalmodigt arbetsliv. I vardagsverkligheten möter de flesta människor sin curlingtillvaro på arbetsplatsen.
En stor del av arbetslivet är fortfarande utformat så att den anställde ska utföra sina bestämda uppgifter efter bestämda mönster, på bestämda tider. Tänka så litet som möjligt själv och inte protestera. Halva sin vakna tid.
På många jobb är det mesta bestämt och tillrättalagt, ordning och reda pengar på fredag. Inte få av den typen av arbeten är sådana som nyliberaler vill subventionera och reservera för unga arbetslösa.

Jo, jag vet att vissa arbeten och arbetsplatser, särskilt välbetalda som kräver utbildning, utgör goda undantag från curlingsamhället men inom tillverkningsindustrin och stora stycken av servicesektorn gäller nog mest curlingtillvaron.
1 kommentar:

Leif sa...

Undrar hur stora summor Björklund fått av fastighetsägarnas lobbyister för sina förslag kring sänkt s.k. "flyttskatt" vilket är deras beteckning av den mycket skäliga reavinstskatt som erläggs? Speciellt med tanke på att skattebetalarna subventionerat vinsterna med 30% ränteavdrag.

Björklund är ett mycket större hot mot Sverige än vad Putins Ryssland är och förhoppningsvis kan han ersättas av en riktigt socialliberal inom kort.