fredag 17 april 2015

Hur värderas människor i näringslivet?

SCA-stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
Sverker Martin-Löf försvarade sina utsvävningar i luftrummet och älgskogen med att säga:
– Bara de senaste fem åren har SCA skapat 105 miljarder i aktieägarvärde och det hade varit omöjligt utan affärsflyget.

Om kostnaden för flyget, 326 miljoner kronor på fem år som kritiserats i den så kallade oberoende granskningen av SCA, sa han:
– I förhållande till vad vi har skapat är det kostnaden inget man har anledning att reagera på snarare tvärtom.”

Vad kan han ha menat med ”vi har skapat”? Vilka ”vi”?

De värden som skapats har väl skapts av alla som producerar arbete i företaget . Om det var det han menade kanske man ska förtydliga att styrelsen inte har skapat värden, bara administrerat dem.

Det märkliga är att värderingen i pengar av människorna företaget är omvänt. Städerskan värderas lägst medan styrelsen värderas högst.

Eller som en aktieägare sa i en kommentar till stämman:
”Tänk om en städerska på SCA tog litet toapapper, hon hade fått sparken. Nu går Jan Johansson härifrån med 88 årslöner för en städerska.”

Jan Johansson, är f.d. vd för SCA som deltog i utsvävande och vidlyftiga flyg- och jaktresor med privatplan på företagets bekostnad tillsammans med Sverker Martin-Löf.
Johansson avgick efter avslöjandena.


LO:s rapport ” Makteliten – svävar ovanför”. Rapporten visar att år 2013 hade de 200 toppositionerna i snitt en årlig inkomst före skatt motsvarande 17 industriarbetarlöner.



1 kommentar:

Jonny sa...

De aktieägare som biföll ansvarsfrihet borde skämmas.

Ledningen har använt enorma belopp av bolagets pengar för sina egna intressen.

Skattemyndigheterna borde skärskåda dessa herrar och deras strapatser och förmånsbeskatta dem för sina lyxiga jaktäventyr.