fredag 1 juni 2012

Vinst eller non-profit, vad spelar det för roll när välfärden får allt mindre resurser?Ska vinster tillåtas inom välfärden eller inte?
Bör privata företag förbjudas inom vård, skola och omsorg?
Frågor som just nu engagerar vänstern.

Men det finns ett underliggande problem som borde diskuteras.
Hur ska välfärden bedrivas och utvecklas när skattebasen blir allt mindre?
Vad händer då allt fler kräver mer och bättre välfärd och allt färre kan betala för den.

Det är ju alltid skattepengar som står för större delen av drift och investeringar inom välfärdssektorn.
En åldringsvård som får allt mindre inkomster för drift, underhåll och investeringar tvingas att snåla på personal, sänka kvalitet, rationalisera och kostnadsminimera.
Oavsett om den drivs kommunalt eller med hjälp av privata intressen.

SvD

7 kommentarer:

Bengt Silfverstrand sa...

Ta gärna del av de forskarrapporter som finns i ämnet och läs Anne-Marie Lindgrens utmärkta genomgång i snabbanalys 55 http://a-smedjan.se/?p=2689 så kanske du inser att vinster inte hör hemma i den skattefinansierade välfärden.

Välkommen också till http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6621

Arne Roland sa...

Att riskkapitalbolagen undanhåller skatt spelar alltså ingen roll för Mario?

På Svd:s Näringslivssida finns en artikel (länken) ur vilken jag saxat följande utdrag:
"Sedan i december förra året har Skatteverket granskat 23 av de riskkapitalägda bolag som passar in i Borgs mall, och konstaterat att merparten av dessa utnyttjar avancerade ränteupplägg för att undvika beskattning."
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/rantesnurror-trollar-bort-miljarder_7113497.svd

Förutom ränteupplägg används som väl bekant flera andra metoder för att undvika skatt. Holdingbolag, skatteparadis, och snåriga bolagskonstruktioner är de mest använda. Stora vinster tas också ut vid försäljningar och grunden till detta är ofta att de ideologiskt privatiseringsanhängarna sålt/reat ut verksamheterna, som i exemplet Serafen.

Mario Matteoni sa...

Bästa Bengt och Arne!
Vad jag menar är att vad spelar det för roll om nedmonteringen av välfärden sker i privat eller offentlig regi?

Om våra samhällsresurser inte räcker för den välfärd vi vill ha är det lika illa, vilket.
Vi tycks vara på väg dit. Ge mig gärna argument för att så inte är fallet.
De argument mot vinster i vården som ni hänvisar till har jag redan.
Men ni vågar inte ta diskussionen om de minskande välfärdsresurserna för den är svårare.

Jag har aldrig sagt att jag vill ha privatägd välfärd. Om du inte tror mig kan du gå tillbaka till mina tidigare inlägg på denna blogg alltifrån 2008.

Ni som på ett enkelt sätt vill lösa problemen genom att förbjuda vinster i välfärden. Varför inte förbjuda kapitalismen på en gång?
Det vore väl fan så radikalare? Eller älskar ni kapitalismen?

Arne Roland sa...

Samhällsresurser består till stor del av skatter och rimligen dränerar riskkapitalbolagens skatteundanhållande till viss del dessa resurser.

Diskussionen om de minskande samhällsresurserna är till betydande del alliansens ansvar eftersom det är de som accelererat nedmonteringen genom att minska de samlade skatteintäkterna medelst jobbskatteavdragen.

Sedan sluggar du lite på slutet i din kommentar. Det finns ett begrepp som jag tycker är rätt bra, nämligen blandekonomi.
Kapitalism, dvs fri företagsamhet, är en stor och viktig del i blandekonomin självfallet. Dock har utvecklingen blivit sådan att kapitalismen fått en allt starkare ställning och politikernas inflytande i motsvarande grad minskat.

Detta har lett till spekulationer och våghalsiga affärer (bankerna), något som orsakat kriser som vanligt folk fått lida av. Svaret blir alltså att kapitalismens avarter gillar jag inte. Och i detta ingår riskkapitalbolagens agerande i den skattefinansierade välfärdssektorn.

Mario Matteoni sa...

Alliansen har förvisso bidragit till de minskade skatteinkomsterna.
Men det stora problemet är att allt färre medborgare ska försörja allt fler.
Oavsett regering.
Blandekonomi är ett trubbigt begrepp. Alla länder blandar offentlig och privat kapitalbildning.
Kapitalism är inte detsamma som fri företagsamhet. Kapitalism är ett system där några få äger produktionsmedlen och en majoritet inte äger produktionsmedlen utan måste sälja sin arbetskraft.
Fri företagsamhet fanns tusen år innan kapitalismen. Inget samhälle kan klara sig utan fri företagsamhet.
Här i Sverige försökte makthavarna hindra den fria företagsamheten under medeltiden fram till 1700-talet.
Det höll på att utarma Sverige.

Anonym sa...

Bengt och Arne stoppar huvudet i sanden likt strutsarna sägs göra när något måste tas i beaktning och i stället för att närma sig problemet så gör dom utföraren till problemet och spär på en idiotisk tanke om att bara utföraren är offentlig så är alla världens problem lösta och istället för att diskutera och analysera hur vi ger en ännu bättre vård och omsorg - skola idag och imorgon så demagogiserar man utförarskapet. Det är kvalitet vi skall prata om! Inte en enda krona i höjd skatt skall tas ut förens vi gått igenom från A till Ö vars pengarna tar vägen idag! Skippa de lätta politiska poängen och ta tag i huvudfrågorna - utförar skapet är skit samma bara det ger det som det skall ge!

Arne Roland sa...

Vad jag kan se av inläggen från Mario och Michael så "diskuterar och analyserar" inte heller de vägar till en bättre vård, omsorg och skola. Det blir således många huvuden i sanden. Peka på problemen är ett första steg som alla kan göra, att komma med konkreta förslag är knepigare.

Att kritisera riskkapitalbolagens skatteundanhållande kallar Michael för demagogisering. Det är dock många, även i allianspartierna, som börjar reagera. Svenska Dagbladet har haft ett stort antal artiklar om riskkapitalbolagens excesser och Anders Borg har höjt rösten. Många demagoger blir det.

Vi vet att äldreomsorg och sjukvård står inför stora problem framledes men det betyder naturligtvis inte att man därför inte får ifrågasätta andra företeelser inom dessa områden. De som tycker illa om det kan självfallet välja att försvara realisationerna av samhällsägda institutioner och riskkapitalbolagens agerande.