tisdag 19 juni 2012

Åderlåtning fel när patienten behöver blod


Den tyska regeringen bör minnas konsekvenserna av de orimliga återbetalningskrav som segrarmakterna, främst England och Frankrike, ställde på de tyska medborgarna efter första världskriget.
Kravens ekonomiska följder för det tyska folket medverkade starkt till att nazisterna kunde ta makten i Tyskland och till andra världskriget.  

Nu ställer den tyska regeringen och EU hårda och orimliga krav på det grekiska folket.

Den grekiska krisen har flera orsaker - politiska, administrativa, strukturella, ekonomiska och finansiella. Finans- och bankkriserna kan den grekiska regeringen knappast rå på, än mindre folket. Det är inte ens ett grekiskt problem.

Världens finansmarknad är sedan länge mogen för en genomgripande reform och att Grekland drabbas först beror på att nationen är den svagaste länken i den globala kedjan. Fler nationer kommer att drabbas, och krisen fortsätta, om inte hela den globala finansmarknaden reformeras i grunden.

Förhandlingarna med EU och de långivarna måste därför ske med inriktning på lösningar som inte drabbar folket – d.v.s. arbetet och produktionen.

När det gäller den statsfinansiella krisen måste den grekiska staten ha stöd för att bygga upp en effektiv och modern administration som säkrar skatteinkomster och skapar ordning i statsfinanserna. Medborgarna måste få förtroende för att skattepengarna används för folkets bästa.

Greklands ekonomi bör få möjlighet att satsa på arbete och produktion det enda som skapar verkliga värden och tillväxt.

DN 
GP 
AB 


1 kommentar:

Anonym sa...

Men ... har inte "patienten" Grekland fått en massa "blod" genom årtionden???! Både enorma(EU)bidrag och dessutom stora lån! Grekerna har länge haft en välfärdsnivå som de inte backat upp av den egna ekonomin och då blir det som det blivit. De har inte heller velat följa ("kopiera") nordeuropeernas (tyskarnas) exempel när det gäller (stats)förvältning trots flera decenniers EU-medlemskap. Självbedrägeriet håller inte i all evighet. "Blodlagret" och "donatorerna" tar slut förr eller senare. Insatserna skall användas på patienter som vill tillfriskna i motsats till grekerna. MVH Karl