söndag 1 april 2012

Nytt initiativ från alliansregeringen

En kontakt på statsrådsberedningen avslöjar att alliansregeringen lägger en proposition där de tänker avskaffa automatiska telefonsvarare och knapptrycksval i medborgarnas telefonkontakt med myndigheter och offentliga institutioner.

Du ska inte längre tvingas lyssna till musik som du inte vill höra, trycka på en massa knappar för att komma fram till ditt ärende eller lyssna till ett evigt tjatande om att ”din plats i kön är nu nr 18” eller liknande.
Istället ska väntetiderna minimeras genom att alla telefonväxlarna bemannas av livs levande människor.

Reformen ska börja gälla 1 oktober 2012.

Enligt beräkningar kan en sådan åtgärd avsevärt öka sysselsättningen och göra kontakten mellan medborgare och myndighet mer personlig.
Det är meningen att reformen så småningom ska omfatta även privata företag.

Läs mer om förslaget här