tisdag 17 april 2012

Förvandla skiten till biogas!

I går presenterade regeringen sin vårbudget som bland annat innehöll besked om att en kvotplikt för biobränsle i bensin och diesel ska införas (Brännpunkt 14/4).
Men mer biobränsle i våra fordon innebär ökad konkurrens om odlingsytan i utvecklingsländerna invänder i dag Annelie Andersson, vice ordförande i FIAN-Sverige, Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna och Elisabet Strand talesperson för Klimataktion på SvD:s Brännpunkt.

Men det är möjligt att använda biobränsle utan att hota matodlingen i utvecklingsländerna.
Nämligen om man gör som i Eskilstuna.
Eskilstuna Energi och Miljö använder såväl slam från reningsverket, som matavfall från både kommunens verksamheter och invånare, för framställning av biogas.
Eskilstunas biogas görs av slam från avloppet och matrester. Potatisskal, äppelskrutt och kaffesump är exempel på matrester som fungerar utmärkt att göra biogas av.

Den bildade metangasen är mycket energirik, och kan användas både för att värma reningsverket och som drivmedel. Den gas som ska användas som drivmedel renas och koldioxiden separeras bort. Kvar blir biogas som innehåller 97 procent metan. Via pipelines transporteras biogasen till Eskilstunas gastankstation.
Den här sortens biogas driver idag Eskilstunas lokala bussar, kommunens tjänstebilar och de egna avfallsfordonen. Även allmänheten kan enkelt tanka biogas vid kommunens egen gasmack.
Det slam som blir kvar är ett utmärkt gödselmedel för åkrar, energiskog och vid jordtillverkning.
Läs mer

Regeringens kvotplikt för biobränsle i bensin och diesel bör specificeras till att gälla biogas från slam och avfall.
Det skulle gynna inhemska investeringar när det gäller avfallshantering och biogasanläggningar. Kombinerat med statliga subventioner för satsningar på rötslamsbaserad bioenergi skulle det ge utvecklingsmöjligheter för landsbygden och därmed ge arbetstillfällen.
Det skulle också innebära ett steg mot ett hållbart samhälle och frigörelse från oljeberoende.

Inga kommentarer: