fredag 20 april 2012

Det finns fler Breivikar

Breivik är antagligen inte ensam om sin personlighetstyp, oavsett om man nu definierar den som galenskap eller inte. Fler människor går omkring med fixa idéer, stark egohybris och brist på empatisk förmåga.
Bara ett fåtal av dem blir massmördare.

Många kan förmodligen tygla de destruktiva sidorna och i stället bli samhällsnyttiga individer som företagsledare, politiker och författare.
Men egentligen är det en skrämmande tanke att breivikar kan uppnå ledande funktioner i samhället.

Hur människor med Breiviks personlighetstyp utvecklas beror på i vilken miljö de formats och formas. Det förefaller som om Breivik varit mycket ensam och saknat sociala kontakter och dialog med omgivningen. Ensamma knäppisar är inte ovanliga.

Om breivikare med makt omges av jasägare, ryggdunkare och lismare kan effekten bli densamma som i isolering. Ceaușescu, Lukasjenko, Usama Bin Ladin och Khadaffi var kanske sådana breivikar.

För att bli massmördare krävs en orubblig övertygelse att man har det enda rätta svaret på världsproblemen och att våld är tillåtet för att övertyga omgivningen om denna enda sanning. Att ändamålet helgar medlen.

Historien kan således uppvisa åtskilliga breivikar under olika banér: Korsfarare, bolsjeviker, nazister, fascister, talibaner m.fl.

 DN SvD AB Expressen

Inga kommentarer: