tisdag 17 april 2012

Varför är media så tysta om avfallsbaserad biogas?

Motorjournalisterna skriver hellre om bensindrivna lyxåk än om bilar som går på biogas.
De politiska partierna ligger lågt.
Regeringen vågar inte satsa, och inte riskkapitalisterna heller.
Elbilsbranschen är inte heller så intresserad av en debatt om biobränsle.

Allt medan de stora oljebolagen gnuggar händerna och lobbar för tystnad.

Inte konstigt att det är så tyst i medierna om fordon som går på avfallsbaserad biogas.

Sådana fordon finns, trots allt.
I Eskilstuna t.ex. har man integrerat avfallshantering med gasproduktion på ett ytterst effektivt och smidigt sätt. Där går hela kommunens bilpark på biogas från kommunens avfall. (Se nedastående blogginlägg)
En liknande satsning skulle kunna göras i hela landet.

Men varför denna tystnad? Varför sprids myten om att det är så svårt att genomföra? Inte beror tystnaden enbart av okunnighet?

I Nairobis slum i Kenya drivs gasspisar av små anläggningar som tar hand om avfallet och omvandlar det till gas.
Det borde kunna gå även i Sverige.

Utmaningen ligger i första hand hos media.
De måste bryta tystnaden. Granska de olika bränsleslagen kritiskt och väga dem mot varandra.
Här har grävande journalister en uppgift att fylla. Avslöja de krafter som hindrar och döljer en debatt om avfallsbaserad biogas!

Läs mer:
Energimyndigheten

Biogas Mitt

Biogas Syd

Biogas Väst

Swebgas

Inga kommentarer: