måndag 2 april 2012

Vad menar du Lena Sommerstad?

Konstigt att en politiker som Lena Sommerstad inte förmår tänka längre. Eller är hon bara populistisk?

Att förbjuda vinster inom vård-, skola och omsorg är, enligt min mening, ett populistiskt krav som ska lösa flera problem genom ett alexanderhugg.
Populistiskt eftersom det inte tar hänsyn till de problem som existerar och kan följa.

1.
Det går inte att förbjuda vinster i verksamheter som bedrivs med hjälp av privata kapitalinvesteringar.
Om investerarna inte får tillbaka vad de investerat och litet till, skiter de nämligen i att investera.
De investerar i något annat som är lönsamt.

2.
Det vore därför hederligare att kräva att inga privata investeringar får förekomma i vård-, skola, omsorg.
Gör man det måste alltsammans å andra sidan finansieras genom skatter.

3.
Om vård-, skola och omsorg uteslutande ska finansieras genom skatter kommer man ändå inte undan problemet med att verksamheterna kräver allt större resurser medan inkomstunderlaget, d.v.s. skatteförmågan, blir allt sämre. De som ska vårdas blir fler och de som arbetar och kan bidra med pengar blir färre.
Strävan efter att göra verksamheten billigare fortsätter därför, vilket går ut över vårdkvaliteten. Som vi redan sett.

4.
Vad menas f.ö. med att ”förbjuda vinster”?
a) Vill man förbjuda ekonomiskt överskott i verksamheten eller är det ett förbud mot att bedriva verksamheten och ge utdelning på överskottet?
Om det är det sist nämnda är det återigen hederligare att säga att det inte får finnas privat kapital i välfärden.
b) Om man med att förbjuda vinster inom välfärden menar att det inte får uppstå ekonomiskt överskott i verksamheten bäddar man för en butgeteringsekonomi där innovationer inte belönas men att man vid årets slut sätter sprätt på det som skulle kunna bli överskott.

5.
Med att förbjuda vinster kan man också mena att allt ev. överskott ska återplöjas i verksamheten.
I så fall är uttrycket ”Att sätta stopp för vinst i välfärden” inte riktigt adekvat. Kanske det vore bättre att säga att man vill lagstifta om att allt överskott ska återgå i verksamheten.

Vad menar du egentligen Lena Sommerstad?


Aftonbladet

GP

23 kommentarer:

Bengt Silfverstrand sa...

Nej, det är ingalunda något populistiskt krav utan mycket realistiskt mot bakgrund av de erfarenheter vi under många år kunna göra i den industrialiserade världensmest avreglerade land. Men vänd på "förbudssteken" och slå fast att samhället som villkor för att betala ut statligt stöd, d v s skattepengar till välfärdsverksamheter är att överskotten återinvesteras i verksamheten ifråga Lena Sommestad är inne på helt rätt spår.

Anonym sa...

Håller helt med om vad du skriver!

Och Lena Sommestad skall vara professor i ekonomisk historia?! Hon tycks ju inte ens (vilja) förstå vissa grundläggande logiska drag i ekonomisk funktionsteori!

Jan Wiklund sa...

Och hur tänker du då?

Redan 1994 visade John Donahue i boken Den svåra konsten att privatisera att privat drift automatiskt ledde till kvalitetsförsämringar i alla verksamheter där det inte förekom en klar leverans som kunde specificeras i ett kontrakt. Bland annat vård och skola.

Vinstdriven vård leder osvikligt till vanvård. Och vinstdriven skola leder osvikligt till sämre kunskaper.

Liksom vinstdriven infrastruktur osvikligt leder till dålig service. Det visade sig redan på 1800-talet, i fråga om privata järnvägar. Det är därför man talar om "infrastruktur" - en verksamhet som inte kan drivas med vinst utan skada för samhället.

Vi får väl bestämma oss för om vi vill ha kvalitet eller skit. Kunde vi satsa på kvalitet på 1950-talet då vi hade en tredjedel så mycket pengar att röra oss med som vi har idag så kan vi väl nu...

Anders sa...

@wiklund
och kommunalt drivna skolor och äldreboenden har aldrig några problem? Vem tar över om kommuner misslyckas? eller höjer man bara skatten så blir allt bättre?

Anders sa...

@wiklund Och om en kommunal skola sviker eleven, ska han byta kommun och inte bara skola som idag?

Mario Matteoni sa...

Jan Wiklund

Om du vill veta hur jag tänker i sammanhanget kan du läsa mitt inlägg ännu en gång utan förutfattade meningar.

Får du ändå ingen klarhet så läs mina tidigare inlägg i vårddebatten. Se nedan.

Och gosse! 1950-talets äldre- och demensvård var knappast bättre än i dag men betydligt billigare. Dessutom var 50-talet inledningen till en guldålder som tog slut under 70-talet.

Men du tycks klar över vad Lena Sommerstad menar med ”att förbjuda vinster inom välfärden”, så kanske du vill förklara det för mig.

Hon lär väl inte stiga ner från sina höjder och förklara.

Se för övrigt mitt andra inlägg idag
http://matteoni.blogspot.se/2012/04/till-alla-skattefinansierade-aldre-och.html
Vem vinner på vården? http://matteoni.blogspot.se/2012/02/vem-vinner-pa-varden.html
Billigast vinner, vården förlorar http://matteoni.blogspot.se/2012/01/billigast-vinner-varden-forlorar.html
Mer kontroll i vården http://matteoni.blogspot.se/2011/12/mer-kontroll-i-varden.html
Nu ska Carema betala skatt men ska de vårda gamla?
http://matteoni.blogspot.se/2011/12/nu-ska-carema-betala-skatt-men-ska-de.html
Vilket går först - rationalitet eller humanitet?
http://matteoni.blogspot.se/2011/11/vilket-gar-forst-rationalitet-eller.html
Vi har råd att betrakta våra gamla föräldrar som människor
http://matteoni.blogspot.se/2011/11/vi-har-rad-att-betrakta-vara-gamla.html

Svenskt Näringsliv vill ha mer skattepengar till den privata vården
http://matteoni.blogspot.se/2011/11/svenskt-naringsliv-vill-ha-mer.html

Anonym sa...

Jag har inget emot privata alternativ men de ska inte bekostas av skattemedel. Skattemedel ska inte utgöra eget kapital i privata verksamheter. Om den kommunala skolan inte duger åt höginkomsttagares (ex vis riksdagsmäns) barn så får de gärna starta en skola i privat regi. Dock inte med skattemedel!

Sommestad har rätt. Här måste socialdemokratin välja sida. Väljer man fel sida här så anser jag att partiets existensberättigande har upphört. vad ska vi med en nyliberal socialdemokrati till?

// Jan

Mario Matteoni sa...

I vad har Sommestad rätt? Hon säger ju bara att vinster ska förbjudas inom välfärden?

Men det hindrar varken privata etableringar eller att sådana företag trolla bort vinster genom enkla bokföringsmanövrar.

Frågan kvarstår: Vad menar Sommerstad med att vinster ska förbjudas?

Chris B sa...

Jag frågar mig vad det är du menar är så bra med vinster i välfärden. Tittar man på de argument du presenterar kan man ju verkligen fråga sig vad nyttan med vinster i välfärden egentligen är?!

1. Att de privata investerarna måste tillåtas få tillbaka vad de investerat och lite till för att vara nöjda.

Då frågar jag mig vem är det som skall betala "vad de investerat och lite till"? Driver man verksamheten offentligt borde man rimligen spara detta "lite till" och det är väl bra??

3. Om vård, skola etc inte skall finansieras enbart med skatter, vilket du antyder, hur vill du finansiera det då? Det du beskriver för med sig att samhället blir allt mer segregerat. Är du beredd att acceptera det? Med rikemansvård och rikemansskolor för de som har råd att betala som konsekvenser. Är det verkligen dit vi vill? Kan man inte tänka sig effektivisering som drivs av annat än ekonomiska incitament? Skall vi acceptera ekonomisk vinning som allenarådande drivkraft i samhället eller skall vi uppmuntra en annan, sundare mer human värdegrund?

Anonym sa...

Bra inlägg Mario!

Och Jan/Anonym 18:15.. Skattepengar är INTE eget kapital i privata alternativa vårdlösningar.

anita sa...

Mario, vad menar du med att Lena S inte lär ska stiga ner från sina höjder? Något ödmjukare än Lena S får man väl leta efter. Ditt inlägg andas inte vilja till förståelse för det hon för fram, tvärtom. Jag tycker det är sorgligt att polemik är viktigare än dialog.

Jag uppfattar att Lena S vill lyfta fram den ideologiska aspekten vinst eller inte vinst i välfärden. Hennes inlägg gör inte anspråk på att besvara alla teknikaliteter. Jag förstår inte ditt resonemang om att privat verksamhet skulle bygga på att det satsas privat kapital. Diskussionen gäller väl hur våra skattemedel används och vilka krav vi ska ställa på de aktörer som får tillgång till våra skattemedel.

anita sa...

Förtydligande: Jag syftar på privat verksamhet inom välfärdssektorn, förstås, inte privat verksamhet generellt.

Lars Flemström sa...

Om jag har förstått Mario rätt så kritiserar han L S för otydlighet och populism och för att uttrycka sig som om hon vore okunnig i ekonomi. Vilket hon inte borde vara som professor i ekonomisk historia. Är alltså otydligheten ett uttryck för populism? Det har varit lite väl mycket sådant från L S, sedan hon fördes fram som partiledarkandidat.

Om man sedan tittar på kommentarerna (som stödjer LS) på Marios blogg, så är det just otydligheten som utmärker sig. Exempelvis skriver en kommentator att skattepengar inte ska användas som kapital i privat verksamhet. Och det håller jag i och för sig verkligen med om. Men frågan handlar om vinster. Och ska vinstutdelning på privat kapital inte alls tillåtas, så innebär ju det i praktiken att de privata ägarna får täcka ett underskott i verksamheten, genom att avstå från ränta på eget kapital.

Om å andra sidan endast vinstutdelningen ska förbjudas och vinsterna pjöjas ner i verksamheten, så får vi ju en privat kapitaluppbyggnad, som förr eller senare - men på okända vägar - kommer att leta sig ner i ägarnas fickor. Nog kunde man begära av en person, som är eller har varit professor i ekonomisk historia, att hon kläcker ur sig vad hon egentligen vill förbjuda.

Det är dessutom alldeles för svepande att utmåla all privat verksamhet inom skola vård och omsorg som omöjlig. Dels därför att det är skillnad mellan en situation, där de offentliga verksamheterna dominerar och de privata är av marginell omfattning, och en marknad som domineras av ett fåtal storbolag som helt har trängt ut både småföretagen och de offentliga verksamheterna.

Och dels därför att det finns så många olika typer av verksamhetsgrenar. Vill Sommestad förbjuda privata tandkliniker? Eller ska en privattandläkare inte få ta ut vinst på det kapital, som hon /han har satsat för inköping av tandteknisk utrustning? Ska en privat optiker inte längre få utföra ögonundersökningar inte längre ha rätt att skriva remiss till landstingets ögonklinik? Ska privatägda taxibilar inte längre få köra sjuktransporter?

Om en privat taxiägare har köpt sin bil på avbetalning, ska hon /han alltså betala räntan på bilköpet ur egen ficka, och alltså ta ut lägre lön än en anställd chaufför?
Detta är populism, och ska okunnigheten skina igenom de socialdemokratiska utspelen, så kommer kan det bli fortsatt alliansstyre efter 2014.

Uppgången för s har bara pågått sedan det senaste partiledarskiftet och det återstår mer än 10 procentenheter innan s har uppnått samma väljarstöd, som partiet hade i september 2008, strax innan Sahlin skänkte bort valsegern till mp och v.

Och om det nu är så fult med vinstudelning, oavsett hur liten den än må vara, så tycker jag att L S borde kommentera uppgifterna i gårdagens TV att vart 5:e de kommunalt bostadsbolag delar ut OTILLÅTET stora vinster till sina ägare, de svenska kommunerna.

För det första så visar detta att det finns en accpetbar och tillåten vinstnivå och för det andra så visar detta att vart 5:e kommunalt bostadsbolag drivs som vilket privatkapitalistisk rufflarbolag som helst.

Å ena sidan är det inte mer än rätt att hyresgästerna får bidra till räntan på byggkapitalet. Villaägerna måste ju betala ränta på sina bolån. Å andra sidan ska inte hyresgästerna bidra med mer till utgifterna för den kommunala verksamheten än andra skattebetalare.

Den här eländiga vinstdebatten drar uppmärksamheten från frågan vem /vilka de offentliga verksamheterna eller bolagen egentligen är till för. Det drar också uppmärksamheten från det faktum att de borgerliga partierna har reat ut våra gemensamma tillgångar till vrakpriser - samtidigt som de nya ägarna har plockat ut vinster, som många gånger om överstiger räntan på köpeskillingen - ur verksamheterna.

Lars Flemström sa...

Om jag har förstått Mario rätt så kritiserar han L S för otydlighet och populism och för att uttrycka sig som om hon vore okunnig i ekonomi. Vilket hon inte borde vara som professor i ekonomisk historia. Är alltså otydligheten ett uttryck för populism? Det har varit lite väl mycket sådant från L S, sedan hon fördes fram som partiledarkandidat.

Om man sedan tittar på kommentarerna (som stödjer LS) på Marios blogg, så är det just otydligheten som utmärker sig. Exempelvis skriver en kommentator att skattepengar inte ska användas som kapital i privat verksamhet. Och det håller jag i och för sig verkligen med om. Men frågan handlar om vinster. Och ska vinstutdelning på privat kapital inte alls tillåtas, så innebär ju det i praktiken att de privata ägarna får täcka ett underskott i verksamheten, genom att avstå från ränta på eget kapital.

Om å andra sidan endast vinstutdelningen ska förbjudas och vinsterna pjöjas ner i verksamheten, så får vi ju en privat kapitaluppbyggnad, som förr eller senare - men på okända vägar - kommer att leta sig ner i ägarnas fickor. Nog kunde man begära av en person, som är eller har varit professor i ekonomisk historia, att hon kläcker ur sig vad hon egentligen vill förbjuda.

Det är dessutom alldeles för svepande att utmåla all privat verksamhet inom skola vård och omsorg som omöjlig. Dels därför att det är skillnad mellan en situation, där de offentliga verksamheterna dominerar och de privata är av marginell omfattning, och en marknad som domineras av ett fåtal storbolag som helt har trängt ut både småföretagen och de offentliga verksamheterna.

Och dels därför att det finns så många olika typer av verksamhetsgrenar. Vill Sommestad förbjuda privata tandkliniker? Eller ska en privattandläkare inte få ta ut vinst på det kapital, som hon /han har satsat för inköping av tandteknisk utrustning? Ska en privat optiker inte längre få utföra ögonundersökningar inte längre ha rätt att skriva remiss till landstingets ögonklinik? Ska privatägda taxibilar inte längre få köra sjuktransporter?

Om en privat taxiägare har köpt sin bil på avbetalning, ska hon /han alltså betala räntan på bilköpet ur egen ficka, och alltså ta ut lägre lön än en anställd chaufför?
Detta är populism, och ska okunnigheten skina igenom de socialdemokratiska utspelen, så kommer kan det bli fortsatt alliansstyre efter 2014.

Uppgången för s har bara pågått sedan det senaste partiledarskiftet och det återstår mer än 10 procentenheter innan s har uppnått samma väljarstöd, som partiet hade i september 2008, strax innan Sahlin skänkte bort valsegern till mp och v.

Och om det nu är så fult med vinstudelning, oavsett hur liten den än må vara, så tycker jag att L S borde kommentera uppgifterna i gårdagens TV att vart 5:e de kommunalt bostadsbolag delar ut OTILLÅTET stora vinster till sina ägare, de svenska kommunerna.

För det första så visar detta att det finns en accpetbar och tillåten vinstnivå och för det andra så visar detta att vart 5:e kommunalt bostadsbolag drivs som vilket privatkapitalistisk rufflarbolag som helst.

Å ena sidan är det inte mer än rätt att hyresgästerna får bidra till räntan på byggkapitalet. Villaägerna måste ju betala ränta på sina bolån. Å andra sidan ska inte hyresgästerna bidra med mer till utgifterna för den kommunala verksamheten än andra skattebetalare.

Den här eländiga vinstdebatten drar uppmärksamheten från frågan vem /vilka de offentliga verksamheterna eller bolagen egentligen är till för. Det drar också uppmärksamheten från det faktum att de borgerliga partierna har reat ut våra gemensamma tillgångar till vrakpriser - samtidigt som de nya ägarna har plockat ut vinster, som många gånger om överstiger räntan på köpeskillingen - ur verksamheterna.

Lars Flemström sa...

1) Precis som MM skrev 2 april 20.25 så kvarstår frågan vad Sommestad egentligen menar med att vinster ska förbjudas.

2) Jan Wiklund (2 april 17.23) har fullständigt fel om privata järnvägar under 1800-talet. Ytterst få privata järnvägar har lagts ner av sina privata järnvägar. S-politiker har däremot efter det allmmänna järnvägsförstatligandet, som inleddes efter 1939, bedrivit rena masslakten på f.d. privatbanor och han även påbörja avvecklingen av de ursprungliga statsbanorna innan kursen lades om i slutet av 1980-talet. Det är just det beslutet (prop 1987 /88:50, framlagd av kommunikationsminster Sven Hulterström, s), att utveckla i stället för att avveckla järnvägen, som de "renläriga" socialisterna nu stormar mot.

3) Chris B (2 april 21.26) som hänger upp sig på MM:s formulering "vad de investerat och lite till" har inte heller förstått vad det handlar om. Chris B frågar: "Driver man verksamheten offentligt borde man rimligen spara detta 'lite till' och det är väl bra??"

Om jag har förstått Mario rätt, så handar det om LITE till och inte om MYCKET till. Det är för att förhindra att det tas ut MYCKET till som det behövs en vinstutdelningsbegränsning. En sådan finns sedan 2006 i aktiebolagslagen 32 kap, men torde aldrig ha tillämpats i praktiken p.g.a regeringsskiftet 2006.

Med nuvarande ränteläge så skulle det dröja över 30 år innan det satsade aktiekapitalet har betalats tillbaka genom vinstutdelningar. Vilket naturligtvis gör verksamheten ointressant för riskkapitalbolag, som är ute efter maximal vinst.

Detta är en kostnad som INTE kan sparas in genom att driva verksamheten i offentlig regi. Vet inte Chris B att offentligt drivna verksamheter kan dra över budget?

Mario Matteoni sa...

Chris borde lära sig läsa innantill.
Var har jag sagt att det är bra med vinster i välfärden? Ingenstans och aldrig för det är inte, och har aldrig varit, min mening.

Jag har bara bett Sommerstad att förklara vad hon menar med att "FÖRBJUDA vinster inom välfärden."
Man kan nämligen uppfatta detta på olika sätt, med olika konsekvenser.
Vill hon t.ex. förbjuda överskott i kommunal verksamhet?

Och en gång för alla: Om man på något sätt lyckas förbjuda vinter i välfärden, kommer det att hindra privata aktörer inom välfärden?
Om en restaurang leverar mat till ett kommunalt äldreboende och får betalt av skattepengar, ska restaurangen förbjudas att få vinst?

I så fall varför inte helt förbjuda privata aktörer inom välfärden?

Kommer ett vinstförbud att lösa problemet med att antalet skattebetalare blir allt färre medan antalet vårdbehövande blir allt fler?

Anita skrev: ”Mario, vad menar du med att Lena S inte lär ska stiga ner från sina höjder? Något ödmjukare än Lena S får man väl leta efter.”
Om Lena Sommerstad kommer att förklara vad hon menar med att ”FÖRBJUDA vinster inom välfärden” är det OK. Oavsett hur ödmjuk hon är.
men än så länge har jag inte sett någon sådan förklaring.

Anonym sa...

Bäste Mario.

Du har svårt att förstå mitt blogginlägg. Din text visar att du uppenbarligen har svårt att förstå skillnaden mellan verksamhet som drivs i syfte att generera vinst och verksamhet som drivs i något annat syfte, t.ex. att främja god utbildning.

Du påstår att det inte går att förbjuda vinster i verksamheter som bedrivs med hjälp av privata kapitalinvesteringar. ”Om investerarna inte får tillbaka vad de investerat och litet till, skiter de nämligen i att investera. De investerar i något annat som är lönsamt."

Detta är ett mycket märkligt påstående. Runt om i världen - liksom i Sverige - finns privata aktörer som driver sin verksamhet i anat syfte än att få vinst. Ett exempel är den privata Handelshögskolan. Andra exempel är USA:s mest framstående, privata universitet. Det finns också gott om andra privata non-profit verksamheter, som jag gissar att du väl känner till. Varför har du så svårt att se bortom profitdriven affärsverksamhet?

Vad resurser för välfärden beträffar finns ingen automatik vad gäller möjligheten att finansiera t.ex. skola och vård. Sverige hade råd med skola för alla barn redan på 1800-talet, med en långt mindre BNP än idag. Hur vi vill fördela samhällets resurser mellan t.ex. privata semesterresor eller god utbildning är en öppen fråga, som avgörs politiskt

Jag anser att vinstdriven verksamhet i välfärden bör förbjudas, dvs. verksamhet som syftar till vinst. Jag vill när detta är sagt gärna skicka en fråga tillbaka. Varför skulle privat non-profit verksamhet inte vara möjlig i Sverige, när den är möjlig i andra länder? Vad är det som är så förtvivlat svårbegripligt?

Mario Matteoni sa...

Bästa Lena Sommarstad!
Du byter ju tema för debatten när du skriver ”Varför skulle privat non-profit verksamhet inte vara möjlig i Sverige, när den är möjlig i andra länder?”
Jag anser det inte omöjlig. Tvärt om. Var har du fått det ifrån att jag anser det omöjligt?
Jag har bara bett om att du förklarar vad du menar med att ”sätta stopp för vinst i välfärden”?
Det är ett påstående som kräver förklaring.
Min fråga är: Menar du med att förbjuda vinster att t.ex. non-profitorganisationer ska förbjudas att skapa ett överskott i sin verksamhet? Sätter du likhetstecken mellan överskott och vinst?
Jag har verkligen inte svårt att förstå skillnaden mellan verksamhet som drivs i syfte att generera vinst och verksamhet som drivs i något annat syfte, t.ex. att främja god utbildning. Det senare har jag jobbat med under hela mitt vuxna liv inom facket, ABF och idag efter min pensionering.
Vad får dig att tro att jag inte förstår det?

Jag har bara bett om att du förklarar vad du menar med att ”sätta stopp för vinst i välfärden”?

Jag skrev att privata investerare vill ha profit på sina investeringar. Detta är en del av den kapitalistiska ekonomin och borde vara klar för varje socialdemokrat..
Du säger att det är ”ett märkligt påstående”. Ännu en obegriplighet från din sida.
Har du läst ekonomisk historia?
Du skriver; ”Att det runt om i världen - liksom i Sverige - finns privata aktörer som driver sin verksamhet i anat syfte än att få vinst. Ett exempel är den privata Handelshögskolan. Andra exempel är USA:s mest framstående, privata universitet. Det finns också gott om andra privata non-profit verksamheter, som jag gissar att du väl känner till. ”
Det vet jag naturligtvis. Men vad har det att göra med att jag bett om att du förklarar vad du menar med att ”sätta stopp för vinst i välfärden”?

När du skriver ”Vad resurser för välfärden beträffar finns ingen automatik vad gäller möjligheten att finansiera t.ex. skola och vård. Sverige hade råd med skola för alla barn redan på 1800-talet, med en långt mindre BNP än idag. Hur vi vill fördela samhällets resurser mellan t.ex. privata semesterresor eller god utbildning är en öppen fråga, som avgörs politiskt.”
Ja, nu blir din tankegång än mer obegriplig och rörig. Ska du förbjuda privata semesterresor också? Hur skulle det i så fall leda till bättre utbildning?
Än har du inte förklarat vad du menar med att ”sätta stopp för vinst i välfärden”?

Till sist skriver du: ”Jag anser att vinstdriven verksamhet i välfärden bör förbjudas, dvs. verksamhet som syftar till vinst.”
OK det är nästan ett svar på min fråga.
Men kan du inte precisera vad du menar med ”vinst”
Menar du ”vinst”
a) ekonomiskt överskott i verksamheten?
b) ekonomiskt överskott som går tillbaka till investerarna t.ex. staten eller tillbaka i verksamheten”?
c) ekonomiskt överskott som uppstår i skattefinansierad privat verksamhet?
Jag kanske ska tillägga att jag på min blogg i flera inlägg uttryckt att jag inte tror att det går att kombinera lönsamhet och välfärd. Välfärden bör gå före lönsamhet.
Se t.ex. Vilket går först - rationalitet eller humanitet?
http://matteoni.blogspot.se/2011/11/vilket-gar-forst-rationalitet-eller.html
Vi har råd att betrakta våra gamla föräldrar som människor
http://matteoni.blogspot.se/2011/11/vi-har-rad-att-betrakta-vara-gamla.html
Jag ville bara ha en precisering av vad du menar med ”vinst”.
Att detta vållar sådana starka reaktioner kan jag inte förstå.

Arne Roland sa...

Tycker mig ana en viss grälsjuka här. Vad Mario själv vill ha för förändringar framgår heller inte så klart. Då har jag förstås inte läst andra inlägg som hänvisas till men om man håller sig till detta inlägget så tycker jag det kan tolkas på flera sätt.

För min del menar jag att sjukvård, äldreomsorg och skola, dvs det som skattefinansieras, inte ska få drivas av privata bolag som har vinstmaximering som främsta mål. I all synnerhet gäller det skatteflyktande riskkapitalbolag. Vad som ska kunna vara undantag från detta är förstås en knepig gränsdragning men tidigare fungerade det ju hyggligt. Några privata läkare, tandläkare, sjukgymnaster etc med tillstånd från landstigen var ett rimligt system.

Det som gjort att privatiseringar/utförsäljningar ökat kraftigt är de borgerligas ideologiskt betingade föreställningar om att skulle bli så bra. Att partier som oförbehållsamt hyllar kapitalismen agerar så är kanske inte så oväntat men det tycks finnas många socialdemokrater som svävar på målet har förvånat mig.

Mario Matteoni sa...

Arne Roland
Jag har bara bett Lena Sommerstad om ett förtydligande av vad hon menar med ”vinster” vilket jag med en dåres envishet har upprepat.
Ingen har givit ett sådant förtydligande men många, inkl. Sommerstad, har däremot pådyvlat mig ett antal åsikter som jag inte har.
Jag kan dela din uppfattning om att det som skattefinansieras, inte ska bör drivas av privata bolag som har vinstmaximering som främsta mål.
Det är inte detsamma som att förbjuda vinster inom välfärden.
Det är därför jag vill ha ett förtydligande.
Vad gör man t.ex. med privata ledsagare, städfirmor som städar inom välfärdsinrättningar, restauranger som levererar mat till äldreboende o.s.v.?
Jag tycker Lena Sommerstad påminner om Socker-Conny: Med ett just järnrör (förbud ) slår man världen med häpnad.

Anonym sa...

Jag ser inga problem med vinster. Mitt problem är hur vi formar spelreglerna för den marknad vi faktiskt behöver och då bättre att delta och reglera än att obstinat sätta sig på en stol och låtsas som om det regnar. Sommerstads inlägg får stå för henne, hon är i gott sällskap med bland annat skånedistrikten till viss del MEN vi är också många Socialdemokrater som mer är intresserad av utfallet när det gäller vård, omsorg och utbildning än vem utföraren är. Vi representerar den tredje vägen när det gäller ekonomiskt tänkande och vi sätter samhället i stort som prio 1...i samhället så ingår, så är vi beroende utav att människor är kreativa och startar företag = arbeten och att det dessutom säkerställer ett kunskaputbyte och tillväxt däri. Så mitt problem är frånvaron av goda avtal som möjliggör mångfalden av utförare. Det gagnar alla.

Anders Nilsson sa...

Tack Mario för ett bra inlägg med ett befogat krav på klargörande. Inte minst ser man det i den kommentarstråd som finns här vilka olika idévärldar och företrädare som Lena Sommestad samlar bakom sitt krav. Ett förtydligande skulle säkert skingra kretsen med vindens hastighet. Och kanske därför så undviker Lena Sommestad att svar på din fråga.

Metoden att inte svara på frågor och istället kleta åsikter och ståndpunkter på sin motståndare som denne aldrig gett uttryck för känner vi igen från de socialdemokratiska fraktionsstriderna. Jag trodde inte Lena Sommestad hörde till den kretsen, men uppenbarligen har jag fel. Politisk ambition låter sig uppenbarligen inte förenas med en öppen och verklighetsförankrad debatt.

Anonym sa...

Marios inlägg gav till slut ändå en viss vägledning för hur man ska tolka LS:s oklara uttalande. Ett inslag i hennes replik (som också Mario reagerade på) gör ett ganska obehagligt intryck: "Hur vi vill fördela samhällets resurser mellan t.ex. privata semesterresor eller god utbildning är en öppen fråga, som avgörs politiskt". Vem är det som använder samhällets resurser till privata semesterresor? Det skulle möjligen kunna vara offentliganställda som avses. Men snarare ligger misstanken nära till hands att LS utan att tänka sig för ger uttryck för den hos vissa politiker vanliga inställningen att alla resurser egentligen är samhällets, och att det är deras eget privilegium eller plikt att portionera ut till medborgarnas privata bruk så mycket av dessa resurser som de tycker är lämpligt. Som LS själv skriver, det "avgörs politiskt". På sitt sätt var också detta klargörande att läsa.