tisdag 10 januari 2012

Vi styrs av proffspolitiker

Svenska Dagbladet har i dag en artikel om regeringens arbetslivserfarenhet.
Artikeln visar att de flesta enbart sysslat med politik sedan de slutade gymnasiet.

De statsråd som arbetet längst tid med ”vanligt arbete” är Peter Norman med toppjobb inom finansbranschen i 25 år, Lena Adelsohn journalist i 22 år samt Maria Larsson vårdbiträde och Hillevi Engström polis i 19 år.
De övriga är politiska broilers. Carl Bildt, Beatrice Ask och Eskil Erlandsson har alla haft politiken som heltidssyssla mellan 31 – 35 år.
De står alla långt från den verklighet som fabriksarbetare, städarbetare, butiksbiträden, renhållningsarbetare, byggnadsarbetare, kontorister, lantarbetare, förskolelärare, sjukvårdsbiträden och många fler lever i, Kort sagt som större delen av svenska folket.

Det är naturligtvis alltid intressant att se hur representativa våra politiker är.

År 1945 skrev Elfred Kumm till de socialdemokratiska riksdagledamöterna och frågade dem om vilka yrken de hade innan de hamnade i riksdagen. Dessutom ville Kumm veta vilka yrken riksdagsledamöternas far, farfar och farfars far hade haft. Svaren redovisades i nr 8 av tidskriften Tiden 1945.
88 procent av de 194 riksdagsledamöterna, som svarat på Kumms enkät, var arbetare. De jobbade alltså direkt i produktionen av varor och tjänster.
Det andra anmärkningsvärda var att alla tre generationer, innan de tillfrågade, också varit arbetare. Farfars far var jordbrukare, soldater, jordbruksarbetare, smeder, fiskare, småbrukare, torpare och hantverkare. Farfar och fäder hade liknande arbeten. Ståndscirkulationen var inte stor på den tiden.

Om man ser på riksdagsledamöternas yrken innan de blev riksdagsledamöter fördelade de sig så här 1945:

Yrke Antal/Procent

Verkstads o fabriksarbetare 43/22
Skogs- och skogsindustriarbetare 24/12
Lärare, högre o folkhögskolelärare 17/9
Hantverkare 16/8
Jordbruksarbetare 14/7
Vid kommunikationerna 14/7
Jordbrukare 13/7
Byggnadsarbetare 7/4
Typografer 6/3
Inom handeln 5/2,5
Övriga 35/18,5

Summa 194/100
Källa: Elfred Kumm i Tiden nr 8, 1945

Bland ”övriga” märks fyra journalister, fyra stenhuggare, tre präster, två fiskare, två smeder samt ”ströyrken”. De ”Vid kommunikationerna” är järnvägs- eller spårvägsmän.

Praktiskt taget alla Socialdemokratiska Arbetarepartiets riksdagsmän 1945 är således arbetare. Några undantag finns. Tage Erlander är redaktionssekreterare, Georg Branting, Gunnar Myrdal och Östen Undén, samt ytterligare tre, är jurister. Oscar Olsson är lektor och Ivan Pauli är docent.
Elva av de 194 (5,6 procent) är kvinnor. Några arbetar som kontorister och sömmerskor och där finns också en servitris, ett hembiträde, en textilarbeterska, en typograf, en folkskollärare och en beklädnadsarbeterska.
Man blir naturligtvis intresserad av att jämföra med dagens situation.

Inga kommentarer: