tisdag 24 januari 2012

En socialdemokratisk reformistisk utopi

I dagens DN Debatt publiceras en intressant artikel av Bror Perjus ”Utvecklad blandekonomi är svaret på den globala krisen”

”Med en skattekvot på 45–50 procent i de tongivande länderna kan dagens statsskulder, som pekas ut som en orsak till den ekonomiska krisen, gradvis avvecklas”, skriver han.
Och konstaterar att ”skatten bara kan höjas genom politiska beslut, starkt förankrade i en folkmajoritet. Därför måste demokratin förstärkas lokalt, nationellt, globalt och via effektiva fackliga organisationer, inte minst inom de globala koncernerna.”

Kort sagt: Perjus föreslår en internationell socialdemokrati och vill att en ”partiövergripande svensk kommission bör tillsättas med uppdrag att utarbeta en strategi eller en provisorisk utopi; en konkret och tydlig bild av hur en global demokrati med blandekonomi kan fungera, vilka beslut som ska fattas lokalt, respektive nationellt, regionalt (EU) och globalt inom ett demokratiserat FN; kort sagt, globalisera Den Nordiska Modellen.”

Perjus förslag är utopiskt men ska vi ha en utopi, och det verkar som om vi behöver det, så bör den likna den som Perjus här skissar.

Jag har egentligen bara en invändning.
Den rådande ekonomiska världsordningen är kapitalistisk och har så varit i minst trehundra år.
Alla försök att ersätta den kapitalistiska ekonomin har misslyckats.
Den ”socialistiska planekonomin” i det kommunistiska Sovjetunionen blev en katastrof.
Det kinesiska kommunistpartiet har insett detta och nöjer sig med att administrera och utnyttja kapitalismen.
På samma sätt gjorde den socialdemokaritiska regeringen under efterkrigstiden, men med demokratiska metoder förstås.
Några alternativ till kapitalismen finns inte och har aldrig funnits i verkligheten.

Därför tror jag att begreppet ”blandekonomi” inte är relevant.
Däremot är jag övertygad om att kapitalismen kan göras mänskligare, mer demokratisk och bättre fungerande d.v.s. mer socialdemokratisk, mer socialliberalt.

2 kommentarer:

Arne Roland sa...

Håller inte med om att det finns anledning att skrota begreppet blandekonomi. De nordiska länderna är väl exempel på blandekonomier, dvs länder med ett höga skatter som möjliggör en stark offentlig sektor och ett socialt skyddsnät värt namnet ( som alliansen nu förstås kraftigt försämrat).

Till begreppet lägger jag också politiska beslut som kan begränsa skadeverkningar på miljö, ekonomi med mera som en ohejdad kapitalism inte tar hänsyn till. Om det inte hade tagits politiska beslut hade miljön varit i ett ännu sämre läge än nu.

Tyvärr har den internationella högern i samklang med storkapitalet motverkat åtgärder för att på ett verkningsfullt sätt begränsa kapitalismens avarter, spekulation bl. a.) något som inneburit att staterna/politikerna i efterhand fått rycka ut för att städa upp efter de ekonomiska kriserna. De som mest fått lid av detta när besparingar blivit nödvändiga är vanligt folk, bl. a. genom försämringar i de sociala skyddsnäten, eller bidragen som högern kallar dem.

Mario Matteoni sa...

Hej Arne!

Man kan ju hävda att det inte spelar någon roll vad saker och ting heter. Bara vi menar samma sak.
Men det stämmer inte.

Med oklara begrepp är risken stor att vi faktiskt menar olika saker och talar förbi varandra.

Begreppet ”blandekonomi” kom till då man ännu trodde att det fanns ett reellt alternativ till kapitalismen – socialismen.

Men kapitalism är ett historiskt faktum medan socialismen är en idé. Alla idéer har att förhålla sig till den historiskt givna kapitalistiska världsordningen.

Man kan verka för ett socialistiskt samhälle men att bygga socialistiska ”öar” i en kapitalistisk värld har inte fungerat. Antingen är de inte socialistiska eller existerar inte i verkligheten.

Vad är det som skulle blandas i en ”blandekonomi?
Nyliberal ekonomi med socialdemokrati?
Kapitalism med– vaddå? Planekonomi?
I så fall är alla nationers statsekonomier blandekonomier, mer eller mindre.

Alla ekonomiska teorier och all ekonomisk praktik handlar om att förhålla sig till kapitalismen.

Med de åtgärder som du definierar som ”blandekonomi” försvinner inte kapitalismen den blir möjligen bara mer reglerad, politiskt och demokratiskt styrd kapitalism.
Och vad är det för fel på det?