torsdag 29 december 2011

Jämlikhet betyder inte nivellering

”Svenskt Näringslivs” mediafon på SvD:s ledarsida, Maria Ludvigsson, kommenterar idag SNS-rapporten ”Inkomstfördelningen i Sverige ” (SNS Förlag) och pådyvlar därmed vänstern en ”besatthet av likhet.” och att ”Det är själva olikheten som besvärar.”

Hon använder ett gammalt debattknep: Att teckna en nidbild av dem hon ska argumentera mot för att sedan gå till angrepp mot den förvanskade bilden.
Det blir då så mycket lättare att argumentera för den egna saken.
Ludvigsson kan göra det extra lätt för sig eftersom det faktiskt inom vänstern har funnits och finns en vulgäruppfattning att jämlikhet betyder likhet och nivellering.
Men det innebär inte att dagens ”vänstern” hyser den uppfattningen lika litet som att ”högern” vill ha tillbaka fattigsverige modell 1880.

Dagens vänster strävar efter ett frihetens samhälle där varje individ har möjlighet att utveckla sina egna anlag och sin egen personliga förmåga. Olikheten besvärar inte.

Vad som besvärar är ett samhälle där de ekonomiska-, sociala- och kulturella samhällsresurserna fördelas så att en del gynnas medan andra missgynnas.

1 kommentar:

anita sa...

Debattknepet hon använder sig av är tyvärr mycket utbrett bland moderata politiker idag. Man använder ofta (negativt) laddade värdeord för att sänka motståndaren - och när något sägs tillräckligt många gånger, så vet vi att det tenderar att bli till en "sanning". Ofta sker det på ett försåtligt sätt, som en långsam, mental hjärntvätt. Det verkar ha gett effekt, för visst är det bra märkligt att vi inte går man ur huse och protesterar mot den nedmontering av välfärden som sker idag.