måndag 12 december 2011

Guld och Coca-Cola kräver liv

Mats Wingborg har under många år rest i Asien och skrivit böcker om hur arbetskraften utnyttjas och miljön exploateras av hänsynslösa arbetsgivare.
Tyvärr når hans rapporter sällan utanför den fackliga kretsen.
Nu har han för Swedwatch, Svenska kyrkan och Fair Trade Center redovisat vilka miljömässiga och sociala risker guldbranschen kräver.
Många av de smycken som säljs på Albrekts Guld, Guldfynd och Hallbergs guld är tillverkade i en frizon i Bombay där arbetarna riskerar avsked om de engagerar sig fackligt. Anställningsvillkoren är osäkra och i praktiken har de anställda ingen möjlighet att klaga eller verka för förbättringar.
Själva guldframställningen är förenad med livsfara för arbetarna.

En annan fackligt förankrad skribent är Bror Perjus som skriver om den globala kampen som pågått i tre decennier mellan Coca-Cola Company och facket. Han berättar om hur arbetarna fick stöd av fackförbund och människorättsorganisationer världen över. Trots våld, mord, tortyr och kidnappningar vägrade löntagarna ge upp kampen för att få organisera sig.

Riskkapitalister riskerar andras pengar. Riskarbetare riskerar sina liv.

Inga kommentarer: