fredag 16 december 2011

Mer kontroll i vården

När nu lönsamheten och kostnadseffektiviseringen blivit drivkraften för äldreomsorgen kommer krav på ökad kontroll.
Vilka ska betala notan för den ökade kontrollen?
Även om kontrollen endast omfattar upphandling och tillfälliga stickkontroller på vårdhem så lär väl den utökade kontrollverksamheten kräva insatser av människor? Övervakningen kommer således att kosta mer. Vem betalar?
Antagligen skattebetalarna. Inte blir det de privata vårdbolagen i alla fall.
Det innebär ännu en gång att privatiseringen vältrar över kostnader på skattebetalarna.

Fast är det inte i den dagliga vården av enskilda gamla som bristerna visar sig?
Ska varje vårdteam på all äldrevård ha kontrollanter rantande omkring sig dag och natt?

Problemet är att vård av människor – antingen det är äldre, sjuka eller fångar – aldrig kan bli lönsam. Bra vård kostar.
Därför bl.a. är det viktigt att ev. överskott går tillbaka till vården.

Rationalisering, automatisering, effektivitetsmaximering, besparingsprogram och smarta finansplaceringar hör hemma i den konkurrensutsatta markanden.

Vård handlar om mänsklighet. Medmänsklighet.

DN Ledare

4 kommentarer:

Jonny sa...

Den kontinuerliga kontrollen och utvärderingen av verksamheten borde funnits redan från start oavsett vem som är utförare ...

Anonym sa...

"Problemet är att vård av människor – antingen det är äldre, sjuka eller fångar – aldrig kan bli lönsam. Bra vård kostar."

Vad du egentligen menar är att vård aldrig FÅR bli lönsam. Eller hur?

Alltså, du vill säga att det inte skall finnas några ekonomiska ramar för vård alls? Ty, alla pengar man spenderar på vård är de facto nödvändiga och välanvända pengar i medmänsklighetens namn?

Har jag uppfattat dig rätt?

MVH Karl

Mario Matteoni sa...

Jonny
Det har funnits kontroll redan tidigare.
Men sedan motivet för att bedriva vård blir att tjäna pengar på den, måste kontrollen av att vården också kommer de vårdbehövande till del skärpas. Inte så konstig egentligen.

Karl
Om du vårdar din gamla senila mamma har du svårt att göra det på ett lönsamt sätt. Det kostar arbete och annat.
Klart att det ska finnas ekonomiska ramar men de ska sättas utifrån de gamlas individuella behov.
Men den nuvarande politiken går ut på att kostnadsminimera vården.

Även dessa strävanden kan man renodla.
Billigast är ättestupan.

Jonny sa...

Mario - Jag håller inte med.
Varje verksamhet behöver ordentlig kontroll och utvärdering på kontinuerlig basis. Annars finns det inga som helst garantier för att verksamheten levererar det den ska, att medel används rätt och effektivt etc, detta gäller oavsett utförare. Att kontroll/utvärdering av offentligt utförda verksamheter lyser med sin frånvaro är en stor brist i hur våra skattemedel finns. Det finns någon slags dum tro som råder att bara saker utförs av det offentliga så får man valuta för pengarna. Ta som ett pyttelitet exempel upphandling av skrivmateriel till elever i Oskarshamns kommun ...

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=oskarshamn%20skolmateriel&source=web&cd=6&ved=0CFAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fsida%2Fartikel.aspx%3Fprogramid%3D86%26artikel%3D3770227&ei=6k_sTtScCY6k4AT279DnCA&usg=AFQjCNFSDykrX2fXCyUfrPhngKcbhXc78g