måndag 10 januari 2011

Staten pytsar ut 14 miljarder i bidrag till särskilt behövande

Förra året pytsade staten ut 14,4 miljarder kronor till särskilda behov som marknaden inte kunde tillfredssälla. Gick alltså skattepengarna till eftersatta grupper, utanförstående, medellösa, sjuka? Äldrevården?
Var det vård, skola och omsorg som fick del av skattepengarna?

Nej, det är alliansens politik för att marknadsanpassa näringslivet – Rut och Rot.
Alla som vill ha billigare städning och husreparationer fick dela på pengarna.
Regeringen litar inte på att marknaden klarar av att tillfredsställa dessa mänskliga behov utan bidrag.

14 miljarder kronor är vad det nya Karolinska sjukhuset i Solna beräknas kosta.
För 14 miljarder kan man ställa till med 1000 prinsessbröllop.
För 14 miljarder skulle alla svenskar kunna köpa lika många julklappar i år som köptes i julas.
Klart att Rut och Rot är populära! Här betala ju skatteverket ut pengar till folk i stället för att ta in stålarna.

Frågan är varför frikostigheten inte omfattar fler populära områden. Varför ges inte But, d.v.s. bidrag till bil- och båtinköp, Tut, d.v.s bidrag till transporter, Lut, d.v.s. bidrag för livsmedelskonsumtion, AKut, d.v.s. bidrag till aktie- och konstinköp o.s.v.

Privata Affärer

GP
SvD

2 kommentarer:

Jacob Hallén sa...

Anledningen att det inte finns BUT, LUT och andra subventioner av produkter är att det finns en artificiellt hög kostnad för att anlita tjänster för personligt bruk. Det finns nämligen lagar som förhindrar lönedumpning och andra åtgärder som skulle sänka priset på tjänsterna. Dessa lagar är bra, men de får som effekt att vissa eftertraktade tjänster inte får en prisnivå så att konsumenterna är beredda att köpa dem. Hantverkare och hushållstjänster är för dyra för gemene man om man ska betala fullt pris plus moms.
Genom att sänka skatten på tjänsterna får man fler människor i arbete. Dessa genererar skatteintäkter i stället för att skapa kostnader för staten. Det gör att statens kostnad är mindre än 14 miljarder. Det kanske till och med är en vinstaffär - det beror på hur man räknar. De stora vinnarna är de hantverkare och hushållsbiträden som får ut full lön i stället för att leva på en lägre bidragsnivå. Den som lever på bidrag är inte fri.

Jag förstår att det sticker i ögonen att välbärgade människor får en subvention, men det är faktiskt bättre att Wallenberg betalar en hantverkare med ROT-avdrag än att han står och målar fasaden själv. Såväl för honom, som för målaren som för dig.

Mario Matteoni sa...

Hej Jacob!

Samma argument som du använder till att försvara Rut och Rot kan användas för en mängd andra marknadsområden.
Varför inte subventionerad fotvård för äldre, subventionerade resor till behagligare klimat för pensionärer, subventionerade bokpriser, subventionerade datorer för alla som är över 67 år o.s.v.?
Den som lever på bidrag är inte fri, säger du.
Med vad är Rut och Rot om inte just bidrag.
Jag kan se vissa fördelar med Rut och Rot, en del av dem nämner du, men de är ingrepp i den fria marknaden och snedvrider den. Priserna på de tjänster som bidragen omfattar ökar.
Varför tror inte den borgerliga regeringen på en fri marknad?
Varför håller den borgerliga regeringen på att göra svenska folket bidragsberoende med Rut, Rot, vårdnadsbidrag, skolpeng till privata företag m.m.?
Under borgerligt styre har skattebetalarnas stöd till marknaden ökat.
För övrigt tror jag att det skulle vara välgörande för Wallenberg att måla fasaden själv i stället för att låta skattebetalarna stå för halva kostnaden.