lördag 22 januari 2011

Alla är vi goda liberaler

Folkpartiet framhåller sig gärna som frihetens ensamme riddare och företrädare i svensk politik. I dagens DN-debatt ger Nina Larsson och Johan Pehrson uttryck för denna folkpartistiska självbild.
Det är naturligtvis att förhäva sig på andras bekostnad. Dessutom är det fel.
Som Herbert Tingsten redan på 40-talet konstaterade, så är samtliga demokratiska partier i Sverige liberala. Någon speciell socialdemokratisk politik fanns inte, menade han bl.a.

Liberalismen genomsyrar all politik i vårt land. Det är i själva verket den viktigaste orsaken till att Folkpartiet idag är ett litet 5-procentsparti. Liberaler kan nämligen lägga sina röster på socialdemokrater, moderater, kristdemokrater och centerpartister utan att ge upp sin liberala uppfattning. Då Moderaterna lyckas framställa sig som goda socialliberaler vinner de också socialdemokratiska socialliberala väljare.
Liberalismen har alltid bestått av olika riktningar, alltifrån dagens gammeltroende och dogmatiska ”nyliberalism” till pragmatisk socialliberalism. Dagens politik, från vänster till höger formar sig inom den liberala idésfären.
Nina Larsson och Johan Pehrson anger att en sann liberal hävdar:
•  ”Marknadsekonomin och den fria företagsamheten som grunden för välstånd.”
Gäller även socialdemokratin, men socialdemokratin framhäver dessutom arbetet som grunden.
•  ”Den som kan försörja sig själv genom arbete ska inte leva på bidrag.” Gäller även socialdemokratin.
Socialliberaler hävdar dessutom att det ska finnas ett skyddsnät för den som blir sjuk, arbetslös eller på annat sätt inta kan försörja sig. Även dessa ska kunna känna ekonomisk och social frihet. Gäller även socialdemokratin.
•  ”Internationalism. För frihandel och ökat politiskt samarbete.” Gäller även socialdemokratin.
•  ”Tydliga gränser för statens makt.” Gäller även socialdemokratin.
Dagens alliansregering gör dock stora avsteg från den principen genom att pumpa in skattepengar i näringsgrenar och branscher genom Rut- och Rotavdrag, kommunal skolpeng, vårdnadsbidrag, bankstöd m.m.
Nina Larsson och Johan Pehrson bör vara glada över att de liberala principerna har en så allmän ställning i det svenska samhället.
Men deras problem är att Folkpartiet därmed förlorar sitt påstådda monopol på liberala idéer.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Synd bara att vi har kvar problemet med kommunister och socialister som går bort helt, sedan finns det en del miljöpartister som faller utanför med ...

Anonym sa...

Hur mycket pengar pumpar regeringen in i branscher genom Rut- och Rotavdrag enligt dig ?

Hur mycket pumpade S in i ROT ?

Vad vore alternativet till bankstödet enligt dig ? Rkonomisk kollaps i samhället ? Endast statliga banker ?

Hur mycket tjänar samhället i snitt på varje förälder som tar vårdnadsbidrag istället för att arbeta och ha barn på förskola ...

Mario Matteoni sa...

Jag debatterar inte med anonyma röster, vilket anges på min bloggsida.
Den som står för sina uppfattningar kan göra det i eget namn i ett öppet demokratiskt samhälle.

Anonym sa...

Det är skillnad på att vara socialdemokrat och på att vare socialist, eller hur ?