lördag 26 juni 2021

Arbetets globala nätverk

Se dig om där du är!
Var du än är.

Jag slår vad om att allt du ser omkring dig är resultat av mänskligt arbete.
Allt du ser vittnar om arbetets betydelse.

Ändå är det som om tingen och vardagen bara finns där. Bara för din skull.

För du kan inte gå omkring och ständigt tänka på vad som ligger bakom allting. Vem som helst skulle bli knäpp för mindre.

Det beror på våra hjärnors begränsning och för att vi anser att vi själva vara centrum i våra egna liv. Vi spelar huvudrollen i vårt liv och alla andra människor är biroller och statister. Du ser din omgivning som kulisser på ditt livs scen.

Men försök ett ögonblick att tänka på att så är det för var och en av oss människor på vårt klot.
Det betyder att du är omgiven av 6.5 miljarder huvudrollsinnehavare och JAG.
Du har en enda huvudroll men 6.5 miljard biroller.
Vi är oss själva närmast med beroende av andra.
Denna dubbelhet mellan JAG och VI måste vi kunna leva med.

För samtidigt ingår vi alla i ett socialt sammanhang och är ömsesidigt beroende av varandra.
Och bland det viktigaste i detta livssammanhang är arbetet.
Våra arbeten hänger samman i ett nät av miljoner osynliga trådar.

Och vilka är vi?

Tänk dig fotomodellen i Rio, sopåkaren på Svalbard, spelutvecklaren i Hiroschima, truckföraren i Australien, tidningsbudet i Helsingfors, gummiarbetaren i Detroit, trädgårdsmästaren i Wales, fastighetsmäklaren i Kapstaden, cykelbudet i Peking, fiskaren på Bali, gruvarbetaren i Kiruna, mejeristen i Toronto, bagaren i San Remo, sjömannen på oljetankern på väg till Hongkong, kontoristen i New York, oljearbetaren i Baku, jordbrukaren i Ouagadougou, cykelreparatören i Sveg, bibliotekarien i Kalamata, servitören i Neapel, rörmokaren i Mariehamn och alla övriga dagens arbetande 6.5 miljarder människor.

Vad har de gemensamt?
Jo, de strävar alla efter att överleva och för att kunna leva väl. De uppfostrar sina barn att göra likadant. De arbetar och de skapar civilisation.
De ingår alla i arbetets globala nätverk där allas arbeten bidrar till allas ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
Våra arbeten hänger samman i ett nät av miljoner osynliga trådar.

De osynliga trådarna löper även bakåt i tiden. De första människorna som spred sig över världen, mammutjägaren på Asiens stäpper för 10 000 år sedan, hushållsslavinnan i antikens Athen på 400-talet f.kr, garvaren i Pompeji år 70 e.kr., väverskan i Xian på 200-talet, trädgårdsmästaren i Bordeaux år 530, muraren som var med och byggde Notre Dame i Paris 1180, sjömannen på Columbus skepp Santa Maria 1492, pråmdragaren vid Volga på 1500-talet, legosoldaten som stupade i slaget vid Lütsen 1632, orgeltramparen i Madrid på 1700-talet och slaven från Afrika som arbetade på bomullsplantagen i Texas 1820, textilarbeterskan i Liverpool 1900 och alla övriga hundra miljarder människor som arbetat före oss.
De har alla bidragit till att bygga den värld vi lever i.

Ingen har konstruerat eller uppfunnit detta maskineri. Det har vuxit fram genom arbetet under mänsklighetens historia.

I dag kallar vi den maskinen för kapitalismen.
Att ropa ”störta kapitalismen” är därför urbota korkat. Den som påstår sig vara ”antikapitalist” säger sig vara emot historien.

Vi lever på ett krympande klot. Ensamma i universum. Vi måste lita till varandra och vara ense om att göra vårt klot beboeligt för alla.
Det är hela saken.

 

Kapitalism Wikipedia 

Inga kommentarer: