fredag 22 september 2017

Tio frågor till dig som är förbudsivrare

1. Tror du att fattigdomen bland romer i Rumänien upphör eller mildras om Sverige lagstiftar mot att rumänska romer som kommer hit och ber dig och mig om hjälp?
2. Är det romernas eget fel att de är fattiga?
3. Bör inte den som ber om hjälp själv kunna avgöra om hen behöver hjälpen eller inte?
4. Bör inte den som vill ge en fattig medmänniska en slant kunna avgöra om hen vill ge eller inte?
5. Tror du att den individ som sitter och ber dig om hjälp om en allmosa inte behöver den?
6. Anser du att empati är en känsla som vi borde göra oss av med?
7. Varför ska staten, kommunen eller polisen bestämma om jag ska ge pengar till en hjälpbehövande?
8. Varför vill du förbjuda mig att ge om jag vill göra det?
9. Kan man inte ge fattiga hjälp både genom att betala skatt till statligt bistånd och genom att ge i handen direkt till den som är fattig?
10. Är en rom från Rumänien, som sitter utanför en butik och ber om din hjälp, mindre värd än en svensk med välbetalt arbete?-


9 kommentarer:

Jonny sa...

1. Fattigdomstillståndet permanentas. Att livnära sig på tiggeri leder ingen vart.
2. Det finns miljarder fattiga på vår planet, många mycket fattigare än romerna. De har ett delansvar eftersom de t.ex inte vill att deras barn ska utbilda sig, speciellt inte deras flickor. Huvudansvaret ligger på deras länders regeringar. VI har inget ansvar alls.
3. Det innebär inte en rätt att komma till Sverige och försörja sig på tiggeri.
4. Du kan ge bort allt du har, organisera själv eller använd tillgängliga kanaler med befintliga hjälporganisationer.
5. Vad har det med saken att göra, du cementerar fattigdomen. Vidare stödjer du kriminella som utnyttjar dessa människor att tigga åt sig.
6. Löjlig insinuation.
7. Stat stiftar lagar om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Om du vill bryta mot lagar får du räkna med att kunna bli straffad.
8. Du år som sagt ge hur mycket du vill det är inte det som är frågan.
9. Då får du väl resa till Rumänien eller valfri fattig nation i världen.
10. Vad menar du med mindre värd ? Hen har inte samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare. Hen har skyldighet att om denne kommer till Sverige ha tillräckligt med medel för att försörja sig här.

Jonny sa...

Blev möjligen syftningsfel - därför kompletterar jag punkt 1

1. Fattigdomstillståndet permanentas med ditt synsätt att tillåta tiggeri. Att livnära sig på tiggeri leder ingen vart. Att förbjuda tiggeriet är ett medel bland flera för att tvinga hemländernas regeringar att ta ansvar för sina medborgare.

Lars sa...

Enligt socialtjänstlagen är alla svenska kommuner, även Vellinge, skyldiga att ge alla behövande, SOM VISTAS I KOMMUNEN, ekonomiskt bistånd med minst c:a 1.700 kr per person till mat. Detta kommer att bli följden av ett tiggeriförbud i Vellinge.

Kommunen får emellertid anmäla till Migrationsverket, att man har utgifter för personer, som inte uppfyller kraven på vistelse i Sverige.

Vad tror du, Mario, händer om det blir känt bland världens alla fattiga (minst en miljard individer) att de kan åka till Sverige och få bidrag, om de bara kan skrapa ihop pengar till resan hit? Grunden för den svenska välfärden kommer att ryckas undan helt, och vi är tillbaka i det gamla Fattigsverige för 150 år sedan.

Detta är den yttersta konsekvensen av din överklassmässiga välgörenhetsfilosofi. Vi kommer inte att ha några pengar över till internationellt bistånd, utan Sverige kommer att bli ytterligare en utgiftspost i UNHCR:s budget.

Det behövs en permanent lösning på tiggeriproblemet, i och tillsammans med tiggarnas hemländer.

Som en del i den lösningen kan du göra en deal med tiggaren utanför din butik att hon /han åker hem, och att du och några till står i tvåtimmarspass med insamlingsbössan utanför butiken och skickar pengarna till den f.d. tiggaren i Rumänien.

Lars sa...

Komplettering. 1.700 kr är per person och månad. Gäller det en kortare period, får man dela med 30 fr att räkna ut biståndet per dag.

Detta är delposten för mat i riksnormen för försörjningsstöd på c:a 3.900 kr /mån, som bestäms av regeringen. Matpengar är det minsta man kan få, om man av en eller annan orsak (exempelvis vägran att stå till arbetsmarknadens förfogande fastän man kan jobba) egentligen inte uppfyller kraven för att få försörjningsstöd. Detta för att ingen ska svälta ihjäl i Sverige, även om det är självförvållat. Detta är det yttersta av välfärdsstatens skyddsnät.

Om vi då säger att det finns ett ytterligare skyddsnäts, genom frivilligt givande, så är du skyldigt svaret på frågan hur många de insatserna räcker till?

Om du med din närmast antika välgörenhetsfilosofi bedrar till att välfärden kollapsar under tyngden av alla hjälpbehövande, och ej heller det frivilliga givandet räcker till, vad gör du då?

Det är inte tillfredsställande att socialsekreterare ljuger för hjälpbehövande, att de inte alls har rätt till bistånd, fastän de har det (som jag skrivit ovan) för att hålla budget.

Lars sa...

Komplettering 2: Bostadskostnad är inte inräknad i försörjningsstödet på 3.900 kr, utan det tillkommer extra med mellan 5.400 och 7.200 (beroende på kostnadsläget på den lokala bostadsmarknaden) kr för en ensamlevande. Det kan alltså bli ganska mycket totalt. om man dessutom räknar in alla behovsprövad utgifter. Men matpengar är vad som gäller för den, som inte alls uppfyller de krav som ställs på bidragstagare som "motprestation".

Rumänien får bidrag från EU för att bygga ett liknande system för "grundtrygghet" för alla. När detta är genomfört, kommer de fattigaste rumänska medborgarna att få ett "socialbidrag", som garanterar dem minst samma inkomst som en genomsnittlig tiggare tjänar på tiggeri i Sverige.

Lars sa...

Komplettering 3: Det var komplicerat det här med socialbidrag. Men rätt ska vara rätt. 7.200 kr i högkostnadskommuner och 5.400 kr i lågkostnadskommuner är maxbelopp, de högsta belopp man kan få för sitt boende. Har man högre bostadskostnad måste man flytta till en billigare bostad. Man kan aldrig få mer än faktisk bostadskostnad. Saknar man egen bostad får man ingenting, utan får nöja sig med grundbeloppet 3.900 kr /mån. Eller enbart matpengar c:a 1.700 kr /mån, som kommer att bli bidraget till tiggare i kommuner, som har infört tiggeriförbud.

Ovanpå dessa belopp tillkommer kostnader för barn, vilket kan bli ganska mycket. 30.000 kr /mån till stora flyktingfamiljer, får dock nog anses som en skröna, om det inte gäller någon enstaka månad då familjen har haft ovanligt stora utgifter - eller om det inte gäller den riksbekanta flyktingfamiljen i Nacka med man och tre fruar samt sexton barn.

Kommunerna har ingen lagstadga skyldighet att skaffa bostad till hemlösa, som saknar bostad, om de inte har ett grovt missbruk eller är grovt kriminella. Det har förekommit att kommuner har tvingats hyra ett helt hotell som bostad till våldsamma missbrukare, som inte har kunnat bo tillsammans med andra hotellgäster. Kommunen hade alltså inte gjort något formellt fel, när en 59-årig tiggarkvinna frös ihjäl i en bil, som var hennes "bostad" i Sverige. Hon hade ju inte begått något brott.

Skulle hon ha räddats av ett tiggeriförbud? Knappast, eftersom brott mot ett ev. tiggeriförbud, inte kommer att anses som ett allvarlig brott. Men hon räddades ju inte heller av Marios välgörenhetsfilosofi, som snarare är till för att rädda hans egen självbild. Jag menar dock, och det har jag skrivit förut, att ett tiggeriförbud skulle tvinga kommunerna att agera på något sätt, så länge en tiggare är kvar i kommunen. Och när det blir dags för utvisning i Sverige kan ju Mario, med sin välgörenhetsfilosofi, ta över och hjälpa i Rumänien, tills landet kommit i gång med en fungerande socialpolitik.

Lars sa...

Om vi ska klistra etiketter på meningsmotståndare, tycker jag vi ska reservera "förbudsivrare" till diskussionen om vinster i välfärden. Sedan kan ju välfärdskapitalisterna lätta sina samveten med en allmosa. Och försvaras, förutom av MM, av en annan s-bloggare, som är en f.d. domare i HD och skriver att tiggeriförbud är både inhumant och olagligt. Strider mot yttrandefriheten. Att erbjuda sexuella tjänster tillhör väl yttrandefriheten?

Låt mig då berätta vad som hände mig 18.47 idag. Jag polisanmälde händelsen fem minuter senare. Men ingen hade ju begått något brott... Att tiggeri kan vara en inkörsport till brott, bryr sig samvetsömkarna inte om. P.g.a. extrapriser idag, handlade jag i en butik längre bort. Strax före en gångtunnel blir jag antastad av två tiggarkvinnor. Den ena vill sälja vad som ser ut att vara en guldring. Jag vägrar köpa.

I trapporna halvvägs ner i gångtunneln blir jag upphunnen av de båda tiggarkvinnorna. Den ena vill sälja sex, medan den andra håller vakt. Hon börjar tafsa. Jag säger "Nej, nej, nej". Den andra kvinnan kommer närmare, så att jag varken kan komma framåt eller bakåt, och jag tänker att jag kanske blir anmäld för misshandel, om jag slår mot dem med min promenadkäpp. Men jag säger "Jag ringer polisen", och då försvinner de. Jag ringer polisen när jag kommit upp ur gångtunneln på andra sidan.

Jag säger till polisen "Det är inte synd om mig. Det är nog mer synd om de där kvinnorna, som inte har lyckats sälja något, de är kanske tvingade". Jag vet att polisen har ögonen på det här, eftersom flera män nyligen har gripits för koppleri med tiggarkvinnor. Det är sådant här som Mario och den f.d. HD-domaren försvarar på s-bloggarna, genom sina våldsamt moraliserande utfall mot moderaterna i Vellinge, socialminister Åsa Regnér (s) och alla oss andra, som har insett att den tiden är förbi när tiggeriet på vara gator var en harmlös företeelse.

Förbudsivrare? Om ni vill legalisera tvångsprostitution, så säg det. I stället för att låtsas vara moraliska föredömen med rätt att fördöma andra.

fjellis sa...

Märkligt att någon som tror på ett parti som tror på att sexköpslagen kan ifrågasätta att förbud hjälper utsatta människor!

1. Nej, men varför skulle det påverka min inställning? Jag anser att förbudet borde vara onödigt men... se lite senare.

2. Detta påstående gränsar till rasism. Alla romer är inte fattiga. I alla fall inte så fattiga att de behöver tigga! Gör om gör rätt. Ställ rätt fråga: I vilken utsträckning har romer som är fattiga sig själva att skylla? I stor utsträckning eftersom många romer inte är fattiga. Vill inte romer förbli fattiga för de anpassa sig mer.

3. Nej, att man vill ha hjälp betyder inte alltid att man behöver hjälp.

4. Så kan man tycka men inte om man är sosse för då måste man förstå att Partiet ibland måste förbjuda beteenden för det allmännas bästa trots att de är helt frivilliga.

5. Hur då behöver? Hur ska jag veta det?

6. Ja på det hela taget. Vi ska akta oss för att låta känslor styra politiken.

7. Därför att Partiet vet bättre! Att du som sosse ens behöver fråga!

8. Jag vill inte, men alla som tror på sexköpslagen borde tro på att ett förbud mot tiggeri hjälper de utsatta.

9. Kan kan man, är det någon som ifrågasatt det? Det är ju just för att man kan som många anser att det behövs ett förbud.

10. Svara på hur mycket dina exempel på människor är värda så har du svaret. Vet du inte hur mycket de är värda så kan du inte veta att de är lika mycket värda.
I min vokabulär så betyder "hur mycket hen är värd" hur stort nuvärdet är på personens tillgångar och framtida inkomster.
I din vokabulär betyder det något helt annat (tror jag), så du får helt enkelt berätta hur du beräknar en persons värde.
Jag tror att värdet är noll kronor eftersom jag inte tror att vi ska kunna sälja och köpa människor, deras arbete är något helt annat. Sådant som inte kan handlas med har inget värde mätt i pengar. Sådant som kostar pengar måste alltid värderas i pengar.

fjellis sa...

Märkligt att någon som tror på ett parti som tror på att sexköpslagen kan ifrågasätta att förbud hjälper utsatta människor!

1. Nej, men varför skulle det påverka min inställning? Jag anser att förbudet borde vara onödigt men... se lite senare.

2. Detta påstående gränsar till rasism. Alla romer är inte fattiga. I alla fall inte så fattiga att de behöver tigga! Gör om gör rätt. Ställ rätt fråga: I vilken utsträckning har romer som är fattiga sig själva att skylla? I stor utsträckning eftersom många romer inte är fattiga. Vill inte romer förbli fattiga för de anpassa sig mer.

3. Nej, att man vill ha hjälp betyder inte alltid att man behöver hjälp.

4. Så kan man tycka men inte om man är sosse för då måste man förstå att Partiet ibland måste förbjuda beteenden för det allmännas bästa trots att de är helt frivilliga.

5. Hur då behöver? Hur ska jag veta det?

6. Ja på det hela taget. Vi ska akta oss för att låta känslor styra politiken.

7. Därför att Partiet vet bättre! Att du som sosse ens behöver fråga!

8. Jag vill inte, men alla som tror på sexköpslagen borde tro på att ett förbud mot tiggeri hjälper de utsatta.

9. Kan kan man, är det någon som ifrågasatt det? Det är ju just för att man kan som många anser att det behövs ett förbud.

10. Svara på hur mycket dina exempel på människor är värda så har du svaret. Vet du inte hur mycket de är värda så kan du inte veta att de är lika mycket värda.
I min vokabulär så betyder "hur mycket hen är värd" hur stort nuvärdet är på personens tillgångar och framtida inkomster.
I din vokabulär betyder det något helt annat (tror jag), så du får helt enkelt berätta hur du beräknar en persons värde.
Jag tror att värdet är noll kronor eftersom jag inte tror att vi ska kunna sälja och köpa människor, deras arbete är något helt annat. Sådant som inte kan handlas med har inget värde mätt i pengar. Sådant som kostar pengar måste alltid värderas i pengar.